(Úvaha o urážke a nekompetentnosti)

V článku „Tunelu Višňové zazvonil umieračik“ (PRAVDA 2.12.2008) Juraj Mesík napísal v súvislosti s výstavbou diaľnice D3:

„A samozrejme, keby vo svetle finančných a dopravných reálií

odložila tam kam patrí – teda ad acta –

40-miliardovú stavbu takzvanej „diaľnice D3“ odnikiaľ – nikam

do kysuckých vŕškov, kde dávajú líšky dobrú noc.“

On – bystrický diaľničný „expert“ už po koľký krát zavelil do útoku proti všetkému, čo nie je bystrické, ani ma to neprekvapuje. Stačí si prečítať diskusie k jeho článkom o diaľniciach. Každý iba trochu rozmýšľajúci musí si položiť otázku, kde sa v ňom berie toľko ľudskej zloby a nenávisti. Keby jeho diaľničná trauma bola iba jeho osobnou, keby svojou diaľničnou „smiešnosťou“ nezaťažoval slušných ľudí, tak by som si povedal, no čo, nech si sám pre seba píše svoje rozprávky. Ale keď on s plnou vážnosťou si myslí, že to čo on napíše o diaľniciach je absolútna pravda, ale ešte aj uráža, tak to už nie je v poriadku, to je už diagnóza zlyhania súdnosti vidieť svet v reálnych súvislostiach.

 Rozumiem sklamaniu, že diaľnice sa nebudujú v strategickom zámere v rámci celého Slovenska. Rozumiem sklamaniu, že sa nebuduje južný ťah, rozumiem protestom obyvateľov pri neustálom „zahusťovaní“ dopravného koridoru sever – juh hlavne v oblasti Oravy. Ale nerozumiem jednostrannému nazeraniu autora článku na problematiku výstavby južného ťahu na úkor prepojenia západ – východ cez Žilinu s odbočkou na Kysuce a ďalej do Česka a Poľska. Každý by mohol s nim diskutovať, argumentovať o diaľnici, za jednej podmienky. To by nesmel byť „provokatérska stálica na slovenskom diaľničnom nebi“. Ale u neho ma už nevie nič prekvapiť, leda iba keby prestal písať aspoň o diaľniciach. Všade a vo všetkom je odborník – ale odborník populista.

K urážajúcemu textu v spomínanom článku (Pravda 2.12.2008) mesto Čadca zverejnilo na svojej oficiálnej webovej stránke odpoveď.  Text odpovede s láskavým zvolením hovorkyne mesta v plnom texte zverejňujem:

 „ Diaľnica D3 nie je Potemkinovskou stavbou

Význam diaľnice D3 Žilina- Svrčinovec -Skalité je nepochybný. Táto cesta by mala z hľadiska slovenskej dopravy patriť medzi priority vlády, nakoľko práve na úseku Kysúc, sa vytvára lievik, kde sa stretáva doprava z Čiech, Poľska a Slovenka. Kto nežije na Kysuciach, v centre mesta, nevie o čom hovoríme.

Neprávom sa hovorí, že diaľnica D3 je absolútne nenávratná a zbytočná investícia. Autor tejto myšlienky pravdepodobne nepozná územie spomínaného regiónu. Inak by vedel , že práve cez región Kysúc sa tiahne hlavný dopravný ťah Žilina - Čadca - Svrčinovec (smer ČR) - Skalité (smer PR). Hustota dopravy je na určitých úsekoch cesty enormná, čo vyvoláva opodstatnenú potrebu diaľnice na Kysuciach .

Denne po tejto ceste prejdú tisícky áut, či už dopravných alebo osobných. Nehovoriac o znečistení životného prostredia výfukovými plynmi, zvýšenú nehodovosť, či vytváranie kolón v obciach. V médiách je veľakrát prezentovaná diaľnica D3 ako zbytočná diaľnica do poľských lesov . Dehonestujúce vyjadrenia, že región Kysúc je oblasť, kde sa nenachádza nič, ani dôležité centrá na prepojenie, ani perspektíva regionálneho rozvoja, ani perspektíva tranzitu a ani dopravné problémy, možno považovať za neprofesionálne. Aj keď Kysuce nepatria medzi najrozvinutejšie regióny Slovenska, zaostalosť a chudoba Kysúc patria už len do spomienok. Súčasná situácia na Kysuciach je z hľadiska dopravy naozaj alarmujúca.

Celá súčasná trasa bola odsúhlasená ešte v deväťdesiatych rokoch a mala prechádzať na území Kysúc časťami: Kysucké Nové Mesto- Čadca- Svrčinovec -Skalité. V súčasnosti je vybudovaná časť diaľnice v polovičnom profile, od Kysuckého Lieskovca po Čadcu a rozostavaný úsek v Skalitom v približnej dĺžke 3 km. Chýbajúcou časťou diaľnice je úsek cesty medzi Čadcou a Skalitým a obcou Kysucký Lieskovec a Žilinou.

Rozhodnutie o trasovaní diaľnice sa neurobilo zo dňa na deň. Diaľničné prepojenie žilinského a ostravského regiónu cez Kysuce, bolo súčasťou záväzných koncepčných dokumentov bývalého Československa - známeho pod označením D18. Umiestnenie diaľnice D3 je v súlade s trasou multimodálneho koridoru č. VI (medzištátnej siete), odsúhlaseného európskymi štátmi na Kréte. Z dohovoru vyplýva pre zúčastnené štáty a teda i pre SR, povinnosť realizovať na zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni, v stanovených časových horizontoch a v dohodnutých územných líniách medzištátnu dopravnú sieť.

Výstavbu diaľnica D3 nemožno nazvať "Potemkinovskou stavbou". Dôkazom jej potrebnosti je intenzita dopravy, zvlášť tranzitnej kamiónovej, prechádzajúcej cez mesto Čadca. Tá začína byť v súčasnom období takmer neúnosná. Oproti roku 2005, sa v roku 2008 zvýšila intenzita dopravy o 30%. V súčasnosti prechádza dopravným koridorom cez Čadcu v priemer 25 tisíc vozidiel za 1 deň.
Jej označenie ako diaľnice smerujúcej "od nikiaľ- nikam" je scestné. Tvorca uvedeného výroku nebodaj nevie, že práve D3 je nielen spojovníkom veľmi silných aglomerácií(ostravskej,žilinskej a katovickej),ale i Baltu s Jadranom ?

Otázka v tomto prípade nestojí, či budovať alebo nebudovať diaľnicu D3, ale ako ju vybudovať čo najskôr. Neriešením spomínaného problému môže dôjsť ku kolapsu dopravy na ceste I/11 v najkritickejšom úseku Čadca - Svrčinovec.

Stanovisko ZMOK k výstavbe diaľnic zo 4. apríla 2008: PaedDr. Andrea Šimurdová informovala o neúnosnej situácii v doprave v Skalickej doline, ktorá sa po spustení výroby v Mošovciach ešte zhorší. Z dôvodu, že Vláda SR rozhodla o odložení začatia výstavby diaľnice D3 na Kysuciach z mája 2009 až na rok 2010, sa starostovia obcí Kysúc rozhodli apelovať na poslancov NR SR za Kysuce, pána premiéra, Vládu SR a generálneho riaditeľa národnej diaľničnej spoločnosti, aby sa tento začiatok výstavby diaľnice D3 neodďaľoval z dôvodu úplného dopravného kolapsu s veľkými ekonomickými následkami.

Denník Sme: "Obchodná komora kritizovala pomalú výstavbu diaľnic pri Žiline" piatok 14. 11. 2008: Zástupcovia komory upozornili, že vo výstavbe diaľnic a rýchlostných komunikácii treba pokračovať i na Orave, Liptove a Kysuciach. Inak vraj hrozí, že z týchto lokalít odídu niektorí investori. Pre zvýšený pohyb kamiónov na cestách sa tiež vytvárajú zápchy. Po diaľničnom spojení s Českom volá aj žilinská KIA, ktorá potrebuje dovážať i vyvážať súčiastky do moravského závodu automobilky Hyundai v Nošoviciach na Morave.

Ing. František Ščury
vedúci oddelenia dopravy a stavebného poriadku mesta Čadca“