S odstupom času je lepšie pochopiť konanie vedenia SZĽH s nešťastnou manipuláciou štátneho znaku na dresoch, čo asi nebola náhoda. Na miesto štátneho znaku bol na dresy „vycapený paškvil“. Po niekoľkých dňoch znova problém, v tomto prípade s medailami.

Pritom používanie štátneho znaku či štátnej vlajky sa môže požívať len spôsobom ustanoveným zákonom. Podľa zákona je každý povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastníctvu a úcte k štátnym symbolom je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu škôl. 

Pri tvorbe grafického návrhu medaile „ museli sme dodržať dve podmienky. Jednou je zachovanie maximálnej veľkosti a hmotnosti, druhou to, že musia byť okrúhle. Možnosť mať medaily so slovenským motívom sme, samozrejme, využili," povedal riaditeľ organizačného výboru Igor Nemeček.

Autor grafického návrhu medaile P.Packaň poodhalil zákulisie „Pri tvorbe som dostal voľnú ruku. Vychádzali sme z krásnych slovenských hôr, ktoré sme umiestnili do stredovej časti. Do návrhu sme ich zakomponovali netradične - výrezom, vďaka čomu je medaila napriek jej klasickému kruhovému tvaru unikátny kúsok. Znázornené hory nepochádzajú z trojvršia zo štátneho znaku. Nechceli sme ísť do konfrontačných verzií. Zvolili sme tatranské hory - Gerlachovský štít, Kriváň a Lomnický štít“ (dotatok autora textu nie Tatra - Matra a Fatra.

Výsledok je skľučujúci. Vystrelený puk v podobe sovietskej vesmírnej družice Sputnik I. Vrchy sú tri výrazne špicaté formou cik-cak. Medailové vrchy ani v náznaku sa nepodobajú tatranským štítom, skôr je to časť záznamu EKG. Ak sa jedná o originálnu spomienku na MS v hokeji 2019 u nás, prečo na medaile nie je štátny znak či názov SLOVENSKO? Jedine na medaile je tenká trojkolorová lemovka na stuhe.  

Tu sa do mysle tlačí ultraliberálne blúznenie vzbudzujúce neprimeranú psychózu u niektorých horlivých jedincoch. Takto vizuálna a psychologická realita asi pripravuje obyvateľstvo v širších súvislostiach  na postupnú stratu našej štátnosti a jej rozpustenie v európskom, neskôr celosvetovom „super štáte? Najprv strata hraníc, strata meny, strata zahraničnopolitickej suverenity a teraz aj odstránenie štátnych symbolov, že by za tichej podpory IIHF? Prečo sa nepovie celá pravda, ale zamlčovanie sa stáva salámovou metódou ich práce. 

Treba si stále pripomínať, že existuje zvrchovaná a suverénna Slovenská republika. Nie je to ďalší pokus o postupné  odstraňovanie kresťanských symbolov z verejnosti a z vedomia obyvateľov Slovenskej republiky?