(Faux pass politickej slušnosti )

Všetko má svoju históriu, ale aj príčiny a súvislosti. Po prezidentských voľbách začal proces preskupovania politických strán, úmerne tomu bude nasledovať nežiaduci pohyb poslancov do „výhodnejších“ strán. Proste na Slovensku je to tak.

V súčasnosti sa politická scéna pred voľbami 2020 sformovala do piatich volebných segmentov - koalíciu, novú a pôvodnú opozíciu, ĽS NS a predpokladanú novovytvorenú Harabinovú strana. Podľa agentúry VOX v aprílovom  problémovom prieskume ich rozloženie bolo nasledovné:

Harabín • 8,7 % • Koalícia • SMER SD 17,1 • • ĽS NS • 9,9 • Pôvodná opozícia • SaS  7,5 • OĽaNO 7,5 • SME rodina  5,5 • Nová opozícia • Progresívne Slovensko - SPOLU 13,0 • Kiska 18,0 •

Strany, ktoré získala menej ako 5% boli pre  všetkých  bez rozdielu politických tričiek považované ako „nepravda“. • SNS 4,7 • MOST HÍD 3,2 • KDH 2,9 • SMK 1,6 • Kresťanská únia 0,2 • súčet 12,6 %

Mnohí z výsledkov prieskumu tušia, že niečo tu smrdí. Pri podrobnejšom skúmaní zistíme, že prieskum môže byť leda tak porovnateľný s objavom vedcov, ktorí vyfotografovali jedno z najväčších tajomstiev kozmu čiernu dieru. v masívnej eliptickej galaxii Messier87 v súhvezdí Panny vzdialené od Zeme 55 mld svetelných rokov. Jediný rozdiel je, že na výsledky prieskumu nemusíme čakať toľko, ako by sme čakali na signál z galaxie.

Čo si dovolila agentúra VOX v aprílovom ale aj májovom prieskume presiahol politickú slušnosť. Vedenie VOX si neuvedomilo alebo nedocenilo alebo, že by vedome uviedlo voličov do pomykova či omylu pred voľbami do EP. Komu to prospieva?

Pri pozornom preskúmaní prieskumu niekoľko poznámok

  Spojiť percenta strán jestvujúcich a strán zatiaľ „nikoho“ je trúfalosť

  Je nezodpovedne a neprofesionálne zaradiť do prieskumu dve strany, o ktorých sa iba šepká. Obe nie sú oficiálne zaregistrované, dostali nečakane vysoké percenta s neprimeranou publicitou. Nemožno to považovať aj za poplašnú správu?

• Nech SaS je chválená či opovrhovaná, každý súdne zmýšľajúci človek vie, že SaS tak hlboko dlho neklesla. Pre súdneho človeka 7,5% pôsobí nevierohodne.  Nemožno to považovať za konšpiratívny kalkul proti ľuďom, ľudovo povedané, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo?

• Podobne je to aj u KDH, ktorá dnes ako mimoparlamentná strana. V posledných prieskumoch neklesla pod 6,5%. Spolu s Kresťanskou úniou by mali mať podľa striedmeho odhadu minimálne 7-8 %. U SNS je to podobne, kde preferencie neklesali pod 7%.

• Maďarské strany dostali iba 4,8%, pričom volebný potenciál v južných okresoch vykazuje stabilnú voličskú základňu od 11% a vyššie.

Tu treba pripomenúť situáciu v konzervatívno - kresťanskom smerovaní súvisiacu z meniacimi sa podmienkami. Za posledných 10-15 rokov mediálny mainstream označoval situáciu v médiách ako kultúrnu vojnu. V tomto období vyrástla nová početná nadstranícka sila o počte cca deväťstotisíc voličov. Sú to voliči, ktorí dali hlas v referende o rodine. Táto skupina sa formovala pod vplyvom atakov proti hodnotám civilizačnej Európy vychádzajúc z dedičstva - gréckej filozofii, rímskemu práva a náboženstiev majúce svoje počiatky v Biblie.

Proti nim „bojuje“ diabol svojimi „pomôckami“ - rozvracaním rodiny, demografiou, migráciou, ideológiou genderu, alebo potláčaním ľudskej prirodzenosti za účinnej pomoci aj EÚ ale hlavne globálnej svetovej politiky. 

Nech prieskum agentúry v sebe nesie objektívne dôvody, ktorým bola agentúra pri zbere dát vystavená, neobstoja. Výsledkom vždy by mali byť reálne percenta, ktoré sa môžu mýliť o štatistickú odchýlku. Každá iná (väčšia) odchýlka od reálnej stáva sa negatívnou  prezentáciou agentúry vo verejnosti, ktorá takýto prieskum musí ponímať ako nekvalitný tovar.