Reprezentatívny prieskum postojov občanov Slovenskej republiky pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť uskutočnila agentúra Focus v novembri 2018. Prieskum ukázal prekvapujúce poznanie.

• vybudovanie vyspelej kapitalistickej spoločnosti sa nepodarilo, zastali sme sa na polceste

• ľudia systému neveria, odcudzujú sa mu

Mnohí pri zúfalej snahe prežiť, nemajú čas na iné veci, iní preto, lebo vidia, že ideály nemajú s realitou veľa spoločného.

Je pravda, že Slováci sú oproti roku 2009 ekonomicky optimistickejší, ale fungovanie demokracie na Slovensku aj v EÚ hodnotia horšie. Veľmi alebo skôr spokojných s fungovaním demokracie na Slovensku v roku 2009 bolo takmer 42 %, v roku 2018 to bolo o 7 % menej.

Ak porovnáme prieskumy z rokov 1994 a 2008 z rokom 2018, výsledky sú neočakávane a skľučujúce. Výrazne sa znížil záujem ľudí o všetky druhy účasti na správe vecí verejných a v dôvere v štát a jeho jednotlivé súčasti.

Ľudia neveria kľúčovým politickým inštitúciám, súdom a majú nechuť participovať na verejných politikách, pretože neveria v pozitívny výsledok, boja sa, že ich názor nebude vypočutý, alebo ešte horšie, že im to tí, ktorí sú pri moci, vrátia.

Až 72 % obyvateľov je názoru, že zákony slúžia tým, ktorí sú pri moci a iba zvyšok, 28 % je toho názoru, že zákony slúžia všetkým rovnako. Ľudia relatívne dôverujú rodine, susedom, kresťanom, Slovákom, ale takmer vôbec Rómom a moslimom.

Neprekvapuje, že ľudia sa málo združujú v organizáciách a spolkoch, najviac v cirkvách.  Angličania majú svoje kluby, Česi hospody, obyvatelia Stredomoria kaviarničky, ale Slováci na nič z toho nemajú ani čas ani peniaze, po práci v zahraničnej firme prídu domov a pustia si nanajvýš televízor …

Paradoxne prieskum vyvrátil verejne dve tvrdenia

Prvým je mediálne vyvrátenie tvrdenia, že Kuciakova vražda ľudí zaktivizovala, ukázala sa to ako nepravdivé. Mediálna kampaň dočasne pritiahla na námestia niektorých, ale apatický vzťah ľudí k veciam verejným sa nezmenil. Vystihla to prof.J.Plichtová „Výsledky sú samozrejme nelichotivé, ale na druhej strane sa to dá vnímať aj pozitívne, ľudia majú zdravý rozum, nie sú hlúpi. Aj takéto odmietnutie je spätnou väzbou a odpoveďou.“

Druhým poznaním pretrvávaním z minulosti je, že sa vyzdvihujú Holanďania a Škandinávci ako pozitívny vzor, že systém u nich dobre funguje. Stále platí, že ich spoločenská a občianska kultúra je omnoho otvorenejšia a konštruktívnejšia ako naša, ktorá im trvala, pokiaľ neprišiel mix blízkovýchodných a európskych etník a kultúr. Ich danosť je daná ich pôvodnou kultúrou a nie životom v globálnom kapitalizme.

Tu treba povedať, oni nie sú potvrdením dokonalosti systému, skôr je pravdou, že oni sú kultúrni aj navzdory tomuto systému, v ktorom žijú. A práve preto sú ľahkou obeťou tých, ktorí ho zneužívajú.

V čom sme jedineční, že sa po roku 1989 zavádzame inštitúcie, vzťahy a procesy formálnej demokracie, ktoré sme odkopírovali zo Západu, ktoré v teórii regulujú fungovanie zákonodarnej, súdnej a výkonnej moci.

Problémom je, že v praxi kapitalizmu na fungovanie krajiny majú vplyvy 

• moc ekonomická (peniaze) a mediálna

• moc nepatrí ľuďom

• moc patrí majiteľom (oligarchom, cudzincom)

Ľudia to cítia, a preto je im hra na demokratickú samosprávu často ukradnutá. A tým je im ukradnutá jediná šanca, ako sa reálne môžu podieľať na spravovaní vlastnej krajiny. Takto kyvadlo charakteru nálad medzi ľuďmi sa prikláňa ku antikapitalistickej alternatíve, ktorí vo veľkej väčšine vyznávajú hodnoty konzervatívno - sociálne.  

Zdroj: www.hlavnespravy.sk