Počas prípravy na moderovanie relácie Hodina s ... v Kysuckej TV v stredu 30.9.2009 som si pripomínal čínske príslovie, že existuje moja pravda, tvoja pravda, a pravda ...

Práve preto relácia bola verejnosťou očakávaná s veľkým, záujmom. Ak by sa merala sledovanosť, som presvedčený, že prekoná všetky regionálne rekordy. Hosťom relácie bol bývalý primátor mesta Ing. Jozef Pohančeník.

Ambíciou relácie Hodina s .... nebolo hľadať pravdu. Ambíciou mojou ako moderátora bolo umožniť vysloviť hosťovi svoje názory na veci verejné. Bolo na ňom, aby povedal to čo chce. Aj dnes, aj včera nie na všetko sme mali rovnaké názory. To cenné čo zostalo, aj napriek rozdielnosti názorov sme zostali k sebe korektní rešpektujúc názor toho druhého.

Ak niekto namieta, že nemal byť v relácii, musí si uvedomiť, že vyše 9 rokov stál na čele mesta a osud s ním poriadne zatočil. Je na nás, aby sme si každý sám pre seba z počutého si vytvorili názor a ten konfrontovali s oficiálnymi stanoviskami vedenia mesta. Potom každý môže by prekvapený, ako (oficiálna) pravda môže byť diametrálne odlišná od pravdy (ľudu). To ale neznamená, aby sme s ním vo všetkom súhlasili.

To podstatné, čo v relácii rezonovalo bola jeho presvedčenie, že je nevinný. Očakáva, že Najvyšší súd, kde podal dovolanie  ho zbaví obvinenia. Ak on verí vo svoju pravdu,  otázkou je, či uveril aj divák?

Hosťovi relácie sa 18.11.2005 zásadne „zmenil“ jeho život. Rozprával otvorene, čím minimálne vyrážal dych práve tým, ktorí zneužívali jeho dočasné obmedzenie slobody v v prospech svojich dočasných „víťazstiev“. Zabúdajú, že rozprávka o krčahu a vode stále platí.

Rozprával o svojich pocitoch, o dopadoch na jeho profesný život. Zmienil sa, ako ešte väčšmi si uvedomoval overenú pravdu, že charaktery ľudí sa lámu nie keď sa darí, ale pri problémoch. A práve strata tých, ktorým veril, najbližším spolupracovníkom. Oni sa mu odvďačili iba rýchlosťou, akou zmenili rétoriku voči nemu, je pre neho najväčším sklamaním.

Hosť relácie svojimi vyjadreniami v dobrom provokoval, bol nad problémami, bol znali problémov, zvažoval každé slovo. Podľa ohlasov zaujal.

Práve preto relácia splnila svoj cieľ, posilnila si svoj kredit u verejnosti a svojim zameraním sa snaží, aby napomáhala vytvárať prostredie pre možné formovanie a zjednocovanie názorov a súčasne posilňovala a vytvárala podmienky pre posilňovanie občianskej spoločnosti.