Mesto okrem prílohy Čadčan v regionálnej tlači, zatiaľ nevýraznej Mestskej televízie distribuje občasník „Naša Čadca“, kde okrem ďakovných ód sa čitateľ podstatného nič nedozvie. A práve tento občasník by mal byť do slova „pravou“ rukou mesta v priamej, rýchlej a efektívnej informovanosti o výzvach, nariadeniach, ktoré musí cielená osoba splniť, lebo ináč jej hrozí pokuta.

Problém efektívneho informovania ma napadlo začiatkom júla 2009. Vtedy mesto na svojej webovej stránke zverejnilo výzvu občanom na odpredaj pozemkov pod garážami, záhradkami, dvormi, ktoré sú vo vlastníctve mesta, ale občania ich využívajú. Mesto  v dobrom úmysle zverejnilo výzvu, aby občania si vysporiadali problémové pozemky do 30.9.2009. V opačnom prípade bude mesto požadovať uzatvorenie nájomnej zmluvy s nárokom na spätné nájomné za užívanie mestských pozemkov.

Nespochybňujem výzvu, práve naopak, je to výzva, ktorá nemala by byť iba úradníckou výzvou.

Problém vidím v niečom inom. Na oficiálnej webovej stránke je stále citovaná výzva. Ruku na srdce, koľko ľudí má internet, a koľko z nich pravidelne sleduje stránku? Pritom informácie na webovej stránke sú aj pre znalého často neprehľadné a komplikovane sa vyhľadávajú.

Navrhujem, aby v záujme cielenej adresnej informovanosti sa v občasníku objavovali práve tie informácie, za ktoré v prípade nesplnenia sa vyrubujú pokuty.