Tak Čadca nám na začiatku jesene opeknela (a aj zvolebnila?). "Jarný" závan v podobe optimistických bilbordov oznamujúci nám radostne správu. Priemyselný park dýcha, krásne a kráča v ústrety novým radostným dňom (ako rád by som tomu uveril). Keby som vedel zámyseľ, komu to slúži (myslím tým nadpočetné množstvo bilbordov o priemyselnom parku v Čadci), potom by som vedel všetko !!!! Podsúva sa nám, že priemyselný park nie je na tom tak zle, ako sa to aspoň  mne zdá, poslancovi mestského zastupiteľstva (kto súhlasí nech sa pridá).

Materiály o priemyselnom parku, ktoré dostali poslanci na prejednávanie na januárovom zasadaní bez účasti primátora sú v protiklade s terajšou obhajobou vedenia mesta. Je veľmi veľa nezodpovedaných otázok, na ktorú primátor stroho diplomaticky odpovedá -  prebieha súdne konanie a potom sa uvidí. Ale prečo vôbec prišlo k súdnym prieťahom? Predložené materiály jasne hovoria, že bol porušený zákon a veľa otáznikov hraničiacich v rovine trestno - právnej. Pre neveriacich, ktorí majú chuť a hlavne čas sa s materiálmi oboznámiť, sú k dispozícii u poslancov alebo kontrolórky mesta.

Čo tam, že existujú materiály, ktoré boli predmetom januárového rokovania zastupiteľstva, čo tam, že žiadam na každom zastupiteľstve ako poslanec zaradiť rozpravu o priemyselnom parku, ale bezvýsledne. Primátor dokazuje, že svoju rolu "mrtvého chrobáka" zvládol.

Myslel som si, že iba ja som nepochopený. Keď už aj pani poslankyňa E.Bollová na poslednom zasadaní zastupiteľstva dopadla tak ako ja, že jej slova boli ako hrach na stenu, tak ozaj nie je tu niečo v poriadku. Pochopil som že sme už dvaja, ktorí veci nerozumieme, ale hlavne, že pre ostatných poslancov je všetko jasné. Tvárime alibisticky (to ako poslanci, ale aj niektorí kandidáti na primátora), že tomu čakaniu na odpoveď raz bude koniec a primátor zostúpi zo svojho piedestálu a niečo nám povie, lebo on chce.

Zásadné pochopenie kauzy priemyselný park je pre mňa odpoveď primátora na otázky, či pri podpisovaní zmlúv a protokolov bol sám, alebo za prítomnosti koho? A akom stave (osobnom - vzťahovom - či nebol uvedený do omylu) podpisoval pre mesto nevýhodné, sporné a netransparentné zmluvy a protokoly?  Vedieť odpoveď na tieto otázku je základom z čoho sa bude odvíjať rozuzlenie celej kauzy !!!!!!  Lebo kauza priemyselný park bude zásadným problém pre každého novozvoleného primátora v meste ( aj pre tých kandidátov, ktorí boli pri realizácii a rozbiehaní parku).

Ak bilbordy zaplavili mesto, nie je to nič iné ako okoloidúcim nič netušiacim "dobíjať" ich optimizmus. Chcem veriť, že opak je pravdou. Že ľudia po skúsenostiach s kauzou z 18.11.2005, ktorá nás preslávila na celom Slovensku majú svoj názor. Hlavu predpokladám nemajú na nosenie, ale na rozmýšľanie. Lebo nie zahmlievanie pravdy cez bilbordy, ale skutky by boli tým presvedčivým argumentom, že sa splnili proklamované ciele, ktoré sa vkladali do priemyselného parku. Kto to nedokáže, tak používa aj takúto nečestnú hru s obyvateľmi mesta, ako sú dnes bilbordy a zajtra .......

Všetko je na niečo dobre. Tým presvedčeným, ale aj váhajúcim obyvateľom sa otvoria oči a začnú si dávať aj otázky, ktoré nebudú pre primátora príjemné !!!! Autori bilbordov nám  chcú dať nádej. Veria, že si osvojíme ich pravdu o nádeji. Ale teraz ide o to, ktorú pravdu? Či  tú o optimistickej nádeji, že nádej  je vždy na začiatku alebo tu druhú, že najväčším zlodejom je nádej ?