( úvaha o morálke a pozemkoch v Čadci .....)

Politici nám hovoria hlavne pred voľbami o posilňovaní demokracie vo všetkých sférach spoločnosti, o naprávaní krívd z minulosti, ale pozemky sa predávajú až sa "lesy červenajú".  

Vlastnícke právo k pozemkov má po roku 1989 zase svoju oporu v ústave. Zaručuje všetkým vlastníkom rovnaké vlastnícke práva v obsahu, ochrane a zaručuje sa dedenie.

Spor a krivda sa stala s pozemkami pri vodnom zdroji v priestore oproti nemocnici za železnicou, vo vlastníctve SEVAK a.s. Žilina. Pôvodní majitelia a ich zákonní dediči dôvodia, že oni majú morálne právo byť znovu vlastníkmi týchto pozemkov, ak sa stratil dôvod, prečo boli im vyvlastnené. Práve oni, pôvodní vlastníci boli vystavení vtedajšej moci a bola im spôsobené (prvá) krivda, kedy im v roku 1962 boli vyvlastnené pozemky Druhá krivda sa udiala po 18 rokoch po revolúcii v rokoch 2006-2007 kedy ich  pozemky boli predané tretej osobe !!!!! Pre reštituentov t.j. pôvodných vlastníkov a ich zákonných dedičov obzvlášť bolestivé zistenie !!!!!

Rekapitulujme si, čo sa vlastne stalo. V roku 1962  vyvlastnila vtedajšia politická moc pozemky v priestore oproti nemocnici v priestoroch už bývalého vodného zdroja za účelom vybudovania vodného zdroja. Pri decentralizácii vodných zdrojov a spravujúcich podnikov, vtedy štátneho podniku zo štátu na spoločnosť so 100% účasťou štátu. Následne po vytvorení vodárenských akciových spoločnosti, kde jedinými akcionármi boli príslušné mesta a obce. Zdalo, že majetok vodných zdrojov bude v správnych rukách, lebo mestá a obce cez svojich volených zástupcov hája záujmy svojich obyvateľov. Mali, ale opak je pravdou, aspoň čo sa týka reštitúcii vyvlastnených pozemkov !!!!

Reštituenti žiadali, aby sa im pozemky vrátili resp. dostali  za ne výmenou iné pozemky v meste, keď prestali slúžiť svojmu účelu, na ktoré boli vyvlastnené.

Pointa tejto nečestnej hry ma oporu v zákone č.503/2003 Z.z. Rozhodujúci je dátum 26. máj 2007, kedy sa na základe výsledkov komunálnych volieb v závere minulého roku menilo zloženie orgánov SEVAK-u.  Do tohto termínu v predstavenstve zastupoval ešte bývalý primátor, aj napriek tomu, že od 2.1.2007 je vo funkcii primátora  ing.J.Vražel. Prečo? Lebo orgány spoločnosti rozhodujú aj o všetkých záležitostiach spoločnosti, aj o odpredaji pozemkov, nevynímajúc sporných pozemky vodného zdroja v priestore oproti nemocnici za železnicou. Na odpredaj pozemkov SEVAK a.s. je potrebný súhlas mesta. Primátor mesta ing.Jozef Pohančeník ako štatutár nepodpísal v závere roku 2006 odpredaj, ale na zasadaní orgánu spoločnosti v apríly 2007 hlasoval o odpredaji (už nie ako primátor, ale ako člen predstavenstva). Nie je podstatné, či (korektne) plnil vôľu už nového primátora (ako on tvrdí), alebo to bola jeho vôľa, ale hlasoval za odpredaj. Je otázka, či v tomto prípade, nemala byť žiadosť na odpredaj pozemkov prejednaná aj v mestskom zastupiteľstve? Prečo neboli pozemky ponúknuté prednostne mestu?

Boli aj takí, ktorí tvrdili, že tieto pozemky sa nedajú vrátiť. Dajú sa, len musí sa chcieť. Sporné pozemky zostali na rozdiel od mnohých iných celistvé, nerozdrobené. Ak je problémom budova, tak nech sa na náklady štátu alebo SEVAK-u zbúra a je po probléme. Len nesmú sa hľadať výhovorky, musí sa chcieť !!!!

A dôsledok ? Pozemky sa predali tretej osobe. V prípade, že sa začne výstavba cestného obchvatu popod Jurošak smerom na Sihli, tak mesto bude musieť vykúpiť časť pozemkov, ktoré boli predané tretej  osobe. Nepochopiteľné? Kocúrkovo, už po koľký krát v Čadci !!! Nie je podstatné, či vinou zákona alebo ľudí. Postihnutí verili, že spravodlivosť je už v nás, že etika spojená s podnikaním bude pre všetkých rovnaká. Iba škripot zubov a beznádej v plači zostalo týmto slušným ľuďom, ktorí verili primátorovi, SEVAK-u, ale aj našim zákonodarcom.