Ing. Peter Glasnák býva v Čadci. Ako nezávislý kandidát sa uchádza o funkciu primátora mesta Čadca. V komunálnej politike pôsobí od roku 1990. V rokoch 1990 až 1994 zastával  funkciu primátora. Je nepretržite poslancom Mestského zastupiteľstva.

Prečo kandidujete?    
V komunálnej politike som od roku 1990. Nie „medové“  slová, ale pravdivé videnie bolo a verím, že zostane mojou silou stránkou. Počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora malo mesto vyrovnaný rozpočet bez dlhov a boli pripravené projekty na obnovu mesta. Verím, že mesto sa aj mojim pričineným dostane z dlhov, v ktorých sa nachádza teraz.

O čom je podľa vás komunálna politika?
Do komunálnej politiky sa ide pre moc alebo ideály. U mňa je to ten druhý prípad. Uznávam pôžičku pre mesto, ale len vtedy, keď je pre mesto užitočná a transparentne využitá !!! Užitočná, tým myslím užitočne využitá pre mesto, a nie pre čokoľvek iné.

Čím chcete osloviť voliča?
Už ho predsa oslovujem. Nielen sladkými slovami pred voľbami, ja to robím už roky na svojej internetovej stránke www.glasnak.sk, kde sa vyjadrujem k sporným témam a zaujímam k nim jasné, kritické a jednoznačné stanoviská.
Slušnosť by nemala byť v samospráve iba vtedy, kedy sa to hodí, ale mala by mať svoje stále miesto. Po posledných kauzách v meste už verejnosť nie je schopná dôvery. Chcem u každého vzbudiť pocit zodpovednosti.

Keď ste v roku 1994 neuspeli vo voľbách na primátora, ako  Vám bolo?
Každý chce vyhrať. Neverte žiadnemu kandidátovi, ktorý povie, že sa nič nestalo. Byť druhý, je prehrať. Poučil som sa, možno aj preto, že som bol až priveľmi slušný a zdalo sa mi netaktné pomenovať veci pravým menom.
    
Takže slušnosť je jednou z vašich priorít v kampani?
Šanca pre slušnosť je apelom pre každého, ktorý chce sa pričiniť, aby slušnosť bolo stálou súčasťou nášho každodenného žitia. To ale neznamená, že slušnosť budeš prekážkou pomenovať veci pravým menom.

Čo máte na mysli?
Ak sa vykazuje prebytkový rozpočet, ktorý však nie výsledkom šetrenia, ale predajom majetku a ďalších pozemkov a nehnuteľnosti (napríklad budovy Okresného úradu,...). Ak pominiem primátorovu 1,5 miliónov kauzu zo 18.11.2005, ktorá nedodala  mestu dôveryhodnosť, tak alfou omegou bude riešenie hrozivej kauzy priemyselný park.

V  čom je problém kauzy priemyselný park?
Mesto vzalo na výstavbu priemyselného parku úver vo výške 60 miliónov Sk a zaviazalo sa zabezpečiť investora, realizovať cez najatú firmu priemyslový park a aby sa  mesto podieľalo na výstavbe priemyselného parku vo výške minimálne 30% nákladov na jeho zriadenie. Do dnešných dní nie je ani proklamovaný zahraničný investor a ani práce nepokročili tak, aby priemyselný park začal fungovať. Zatiaľ je len oblepená Čadca optimistickými bilbordami, ktoré majú vzbudiť zdanie, že výstavba priemyselného parku je na dobrej ceste. Opak je pravdou.

Ak to preženiem, tak viditeľným prínosom sú iba „potemkinove“ bilbordy za 60 miliónov Sk?   
Nechcem, aby straty z priemyselného parku museli splácať obyvateľmi mesta navyšovaním mestských daní. Chcem zastaviť tento prepad, chcem realizovať ekonomický rozvoj mesta Čadca  a zvyšovať zamestnanosť na Kysuciach.

Takže budovanie priemyselného parku možno považovať za neúspech vedenia mesta. Aká je vaša predstava úspechu v živote?
Ak hovoríme o ekonomickom rozmere priemyselného parku, opýtajte sa  podnikateľa, čo je najdôležitejšie  v podnikaní? Dôvera, charakter a dodajú, že obchodníka  robí slovo a zmluva by mala byť pre pamäť.

A na koniec znovu otázku zo začiatku článku, prečo kandidujete?
Moju kandidatúru na primátora mesta Čadca za isté prirodzené vyvrcholenie môjho pôsobenia v komunálnej politike. Moja dôvera vo verejnosti, moje skúsenosti z komunálnej politiky oslovili mnohých Čadčanov, ktorí si prajú, aby som kandidoval ako nezávislý kandidát. Preto svoju kandidatúrou sa uchádzam o hlasy voličov, ktorí veria, že slušnosť je v súčasnej dobe najlepšou alternatívou pre mesto.