Na svojej webovej stránke chcem vyjadrovať svoje názory a postoje k veciam, ktoré nie sú mi ľahostajné a verím že aj slušnej mlčiacej väčšine obyvateľov. Vo svojich názoroch chcem byť transparentný, kedy moje názory nemusia byť v súlade s oficiálnymi vyhláseniami a uzneseniami, kedy tieto stanoviska sú iba jednostranným účelovým pohľadom na vec.

Internetova stránka www.glasnak.sk  je pre mňa výzvou, a súčasne ambíciou vytrvať v úsilí napomáhať vytvárať a posilňovať odvahu pre osobnú verejnú angažovanosť vo veciach verejných. Lebo nie všetko čo v meste sa verejne prezentuje je čierno – biele, lebo niekedy „medové“ slová a práve tie zahmlievajú podstatu problému a sú nedôstojnou zavádzajúcou hrou.

Prajem si, aby každá návšteva na mojej stránke bola podnetom uvažovať a urobiť si svoj názor. Prajem si, aby bola zdrojom čo najväčšieho počtu názorov, problémov, ktoré občanov zaťažujú, ako občania zmýšľajú a aké majú predstavy o ich riešeniach. Lebo uvedomelosť občana nepríde sama, ale je výsledkom formovania a stálou verejnou výchovou a hlavne aktívnym prístupom každého z nás k veciam verejným.