Inými očami

Občasný, ale vítaný autor Slova Jozef Čertík nám poslal glosu, ktorá bola uverejnená v Literárnom týždenníku pred necelým rokom. Má čo povedať aj či práve dnes.

Ak niekto likviduje noviny, ako by rozbíjal zrkadlo, do ktorého sa každodenne pozeráme. (Ľ.Pajtinka)

Fond na podporu umenia (FPU) svojim rozhodnutím nepodporil nijakou dotáciou tlačené časopisy Spolu slovenských spisovateľov (SSS) – Literárny týždenník, Dotyky ani internetový časopis Kultúrno – literárny týždenník na rok 2022, pridelil im nula eur. 

Toto bezprecedentné narušenie názorovej plurality  a hodnotovej rozmanitosti v slovenskom mediálnom priestore, v ktorom majú osobitne etablované tlačené časopisy SSS s vyše tridsaťročnou tradíciou nezameniteľné miesto.

Sedím na konári v lese u rieky a premýšľam, čo sa to s ľuďmi deje. Mám na mysli to obrovské pokrytectvo, ktoré sa tak veľmi rozkvitá. Ľudia si dávajú do profilu vlajku Ukrajiny a ja by som sa rád opýtal prečo?

Nech nasledujúci úsmevne ladený text v nás vzbudí úvahu o význame vzdelania pre život a súčasne zamyslieť sa, či ozaj väčšina mladšej generácie inklinuje k podobnému „chudobnému“ životu.

Vážená pani prezidentka,

vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

aj tohto roku 1. januára sme mali možnosť osláviť vznik novodobej Slovenskej republiky, náš najvýznamnejší štátny sviatok. Sviatok, ktorý nám pripomína zavŕšenie stáročného úsilia našich predkov zápasiacich o národné práva, slobodu a svojbytnosť. Hľadiac do minulosti je zrejmé, že celé generácie Slovákov mohli o takom dni len snívať.

Bývalo tomu tak, že sme počúvali názory oboch strán. Od Demokratov i Republikánov, od konzervatívcov i od ľavičiarov. Dnes je to jednoduché. Je to buď pravda alebo klamanie. A to, čo by ste mali robiť, je opakovať fakta. Prestaňte dávať rovnaké množstvo času nepravdám. Pamätajte, že zastarali spôsob vnímania spravodlivosti ničí našu demokraciu. Nemôžete odhaľovať nepravdy, aby ste ich zároveň takto nešírili. Preto opakujte fakta.

Gary Kasparov