Inými očami

   

(O boji za obranu ľudskej dôstojnosti, života, rodiny a slobody)

Zdravotné zhromaždenie (WHO) prijalo rozhodnutie s názvom: SVET SPOLU. Rozhodnutím zhromaždenia sa zriaďuje aj medzivládny, vyjednávací orgán (INB), ktorý má navrhovať, prerokovávať dohovor WHO o prevencii, a pripravenosti, aj reakcie na ďalej reakcie na pandémie s cieľom prijatia podľa článku 19 ústavy WHO alebo iného ustanovenia ústavy, ak to INB považuje za vhodné. Otázka znie, či takto posilnená WHO pandémiou Covid-19 nevydala sa na cestu podriaďovať členské štáty pod WHO?

„Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá rokoval 28. októbra popoludní o verbálnych atakoch voči novinárom a o ochrane novinárov. Popri členoch výboru ho zúčastnili vedúci pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS, prizvaní hostia venujúci sa mediálnej problematike aj oficiálni predstavitelia štátu. Redakciu LT zaujalo vystúpenie poslanca JÁNA PODMANICKÉHO. Publikujeme ho v plnom znení.

„Existujú záujmy silných skupín, podľa ktorých by bývanie nemalo byť právo, ale trhová komodita. Musíme reagovať, inak nebude pre chudobných ľudí existovať žiadne dôstojné miesto k životu a budú žiť v slumoch.“

Helena Roseta, portugalská socialistka

Miesto zbrani byty!!! Tak rozhodla vláda v Portugalsku! Nariadila, že desiatky mld na miesto na vojnu, dá mladým rodinám na dôstojne bývanie. Portugalsky premiér „navrhol“   Bruselu, ak ich chce, nech ich platí.

Hodnotiť prezidentku, jej nasadanie, obsah, štýl či zaujatosť je výpoveďou o jej smerovaní, čo je predpokladom pre jej prehodnocovanie pred ale hlavne po skončení jej volebného obdobia. Čo sa ale nedá poprieť, sú prijaté ocenenia v zahraničí, ktoré mnohokrát boli na ideologickej hrane.

Sme svedkami doby, keď eskalujú emócie a zdravé vnímanie sveta sa dostáva do vážnej krízy. Svet sa v novom tisícročí zmenil. Stal sa zložitejším, plný hrozieb a stúpajúceho napätia.

Čo budeš, Bože, ďalej robiť s mláďatami nie už Tvojej doby? Podržíš ruku nad nimi?_

Nedovoľ blúdiacemu času, aby ich odobral o ich krásu a prestali byť šťastnými.

Aby im vzal ich melódiu a trávil studne, z ktorých pijú a pustošil im srdiečka.

Voda čo nikdy nezamŕza, tá najsvätejšia voda – slza, im nesmie padať spod viečka.

Rob všetko, čo len môžeš robiť, aby deti chorej doby uchránil, Bože od zlého.

Ostaň ich chrániť pri kolíske. A nechaj čistým, čo je čisté. Zomreli by sme bez neho.

 

Túto báseň venoval v roku 2000 M.Rúfus ako pozdrav a poďakovanie „ostrovu kanárikov“, ako nazval deti zo súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.