Úvahy

   

Ústava je najvyšší právny predpis v štáte. Zákony z neho nesmú robiť výnimky. O pokynoch, opatreniach, smerniciach, inštrukciách a podobných právnych bezvýznamnostiach páchaných úradníkmi každého stupňa vrátane ministrov už ani nehovoriac ...  Doc.JUDr.J.Drgonec,DrSc.)

             V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto

(A.Camus)

V posledných rokoch možno na Slovensku pociťovať prehlbovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, ktoré je dôsledkom kapitalistického systému. Ak to prepojíme aj na EÚ, kde je proklamovaná jednota štátoch, tak výsledkom je u nás postihnutých 27 % dôchodcov.  Ak sme štrngali kľúčmi, ľudia práce mali predstavu o posilňovaní medzigeneračnej solidarity, založenej na ohľaduplnosti k ľudskej dôstojnosti, rodinného života,  a zbavovanej rôznych - izmov. 

Rakúsko je zatiaľ úspešná krajina, ktorej sa darí. Ekonomika rastie, čím aj životná úroveň radí krajinu v rámci EÚ na popredné miesta, ale ... všetko zamlčované časom vypláva na povrch.

Myšlienka na zamyslenie: Musí prísť k obnove morálnej kultúry. Ľudská dôstojnosť znamená viac než právo byť ponechaná na seba a doktrína medzinárodných ľudských práv nevyčerpáva všetky aspekty spravodlivosti ani dobra. Európa musí nájsť spoločnú cestu morálnej kultúry, ktorá vedie k čnostnému životu.

Píše sa, ako väčšina Fínov sa dostáva pod vplyv prozápadných učebníc histórie. Vo Fínsku všetko, čo sa vzťahovalo k Rusku, sa spravidla polievalo a polieva totálnou špinou. Spoločná Rusko - Fínska história sa vykresľovala ako des s negatívnym vplyvom. V súčasnosti sa stupňuje propaganda o agresívnosti a vojenskom nepriateľstve voči Rusku. U nás tiež niečo podobné, včera sme boli zahladení na východ a dnes na západ. Nič nového pod slnkom.

Keď Boh dá, aj motyka streli, potom aj dobré sa môže stať. Na jednom súkromnom webe mnohokrát bez znalosti každý si píše svoju optikou videnia dianie v meste. Problémom je mnoho krát vzdialený realite. Niekedy (alebo často?) dejú sa aj čudné veci, ktoré spochybňujú hodnovernosť webu, ale medzi riadkami dá sa občas objaviť aj niečo pozitívne.