Úvahy

Spor na Ukrajine vygeneroval problém naviac. Bola potreba zabezpečiť tak potrebné financie pre Ukrajinu z vývozu obilia, ktorý bol v počiatku konfliktu blokovaný. OSN mala garantovať bezproblémový rýchly a bezpečný vývoz ukrajinského obilia do Afriky. Prevoz sa mal realizovať všetkými možnými trasami, cestnou i železničnou dopravou, aj cez Slovensko.

       

Hanba storočia, neúcta k osloboditeľom, minister Mikulec nariadil oslavy oslobodenia a víťazstva nad fašizmom bez hymny, hluku, zástav!? Ak mal minister na mysli minútové pietne ticho, tak je to v poriadku. Predpokladajúc jeho myšlienkové pochody, on to ticho na areálov piety na Slavíne či vojenskom cintoríne Nicovô v Liptovskom Mikuláši alebo pri ostatných pamätníkov na Slovensku chce na stálo a stále. Aj tu sa ukazuje, že dejiny píšu víťazi (politici), ale zabúdajú nato, že Boh počíta obete.

Ak hovoríme,  že slobodná spoločnosť vládne sama,

potom by sebe ovládanie malo byť známkou dobrých vzťahov  

G.K.Chestertona

Kníhkupectvo SVOJEŤ na Dunajskej ulici v Ligapasáži v Bratislave stalo sa terčom útoku novodobých barbarov. Možno to nebola iba náhoda, lebo kníhkupectvo sa orientuje na proslovenské knihy a časopisy.

Medzinárodný trestný tribunál (ICC) vznikol v roku 1998 na základe zmluvy vyznámnej ako Rímsky štatút. Náplňou tribunálu je riešiť otázky zločinu genocídy, agresie, vojnovými zločinmi a zločiny proti ľudskosti.

Tohoročné pripomenutie vzniku NATO 4.4. bude mať opäť o niečo viac horkou príchuťou. Súčasná politika NATO je dnes stále viac stelesnením a presadzovaním zahraničnej politiky USA, ktorá sa nechce zmieriť so skutočnosťou straty role svetového hegemóna. Krajiny končiaceho svetového policajta, majúce na svedomí najviac vojnových zločinov, ktoré v rokoch 1950–2015 bombardovali viac ako 20 štátov sveta.

Príkladom, že NATO nikdy v histórii nemalo nič spoločného sa skutočným zabezpečením svetového mieru, je rozšírenie NATO smerom na východ po rozpustení Varšavskej zmluvy a po rozpade vtedajšieho ZSSR, aj napriek tomu Západ deklaroval a sľuboval nerozširovanie NATO smerom k ruským hraniciam a jeho vojenské neobkľučovanie. To neskončilo doposiaľ, a tak sa na veliteľstve NATO v súčasnosti chystajú vyvesiť vlajku najprv Fínska a po schválení Tureckom aj Švédska.

Americké dokumenty, ktoré sa dostali účelovo alebo náhodne na verejnosť povedali to čo malo byť tajné, pre sociálne siete bol to top roka. Takto nechtiac si Washingtonu skomplikoval vzťahy zo svojimi spojencami, narušil diplomatické vzťahy medzi krajinami, uviedol denník New York Times.

Únik informácií, ktoré skomplikovali vzťahy so spojeneckými krajinami a vyvolali pochybnosti o schopnosti Ameriky udržať tajomstvá. Vysoko postavený predstaviteľ západných spravodajských služieb, ktorý dokumenty preštudoval, uviedol, že zverejnene materiály sú „bolestivé“ a mohli by obmedziť zdieľané spravodajské informácie.

Dokumenty by mohli tiež škodiť diplomatickým vzťahom iným spôsobom. Nové odhalené spravodajské dokumenty jasne ukazujú, že Spojené štáty nešpehujú iba Rusko, ale tiež svojich spojencom. Nie je to dôkaz, že spojenci si nedôverujú? Z poznaného teraz vieme, že asi Nemecko zostane stále Nemeckom, podobne Anglicko bude Anglickom, Francúzsko bude Francúzskom ...

Vysokí americkí predstavitelia pripustili, že dokumentysa zdajú byť legitímnymi spravodajskými a operačnými informáciami, ktoré zostavil spoločný štáb Pentagónu.“ Vysoko postavený americký úradník uviedlo, že by mohlo byť obtiažne vypátrať pôvodný zdroj úniku, pretože k takýmto dokumentom majú prístup stovky, ak nie tisíce vojenských a ďalších amerických vládnych úradníkov. Preto Pentagón nedávno zaviedol nové postupy, ktoré blokujú šírenie vysoko citlivých dokumentov. Z tohto poznania vyplýva, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.