Úvahy

Čím voniam ja? Bryndzou a haluškami? Salámou či treskou? Človečinou? Tymianom do kadidla? Dokážeme zužitkovať pohľad druhých na seba (Nemusí byť vždy vyvážený a objektívny)? Cítime sa ako „krajina stredu“ – tlaku medzi Východom a Západom? Hľadáme svoju vlastnú cestu, alebo len slepo kopírujeme? Našou pridanou hodnotou v spoločenstve európskych národov  je ... Ak neviem odpovedať, treba ešte viac cestovať, poznávať, pozorovať a premýšľať. A žiť. Nezabúdajme, že to, čo výnimočným spôsobom formovalo našu kultúru, boli slova slová z prológu Evanjelia podľa svätého Jána: „Na počiatku bolo slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“  Ešte všeličo iné na nás vplývalo, ale bez tohto súvetia sme len zotročení barbari bažiaci na plnšom hrnci a peňaženke. Ale našej/tvojej DNA je predsa aj štipka hrdosti, zmysel pre rodinu a – nože mi pomôž ...     

Zdroj:  Zdeno Púpik - Naša žilinská diecéza  8/2023-3

(Aký bude nový svetový poriadok?)                

Kniha* je venovaná po covidovej dobe, kedy covid vniesol nové nepoznané na ktoré sa naviazali skupiny v pozadí pri formovaní nových liberálnych myšlienok. Kniha je príručka pre každého, kto chce pochopiť, ako COVID-19 (K19) narušil naše sociálne a ekonomické systémy.

Maďarské konzervatívne  noviny Magyar Nemzet 19.8.2023 vniesli do medzinárodného diania ideologické trasenie. V komentári bolo napísané o „premárnenej príležitosti“. Redakcia malo týmto na mysli účasť maďarskej armády na okupácii Československa 1968. Maďarskí vojaci boli jednou z okupačných armád ktorí v rámci Varšavské zmluvy v pochodovali po boku Sovietov do Československa, aby zadusili reformne komunistické pražské jaro. Zatiaľ čo jednotky komunistického Poľska sa pri nasadení u nás vyhli sa  historickému spornému Tešínsku a účasť vojakov z NDR bolo tiež z historických dôvodov obmedzená. Sedemnásť tisíc Maďarov prekročilo československé hranice na južnom Slovensku v miestach, kde se nachádzajú oblasti s prevahou maďarského obyvateľstva a na ktoré si Maďarsko v minulosti činilo územný nárok.

Za rok a pol trvajúceho vojenského konfliktu na Ukrajine situácia speje do patovej situácie. Úmerne zvyšujúcim sa obetiam, pri „nemožnosti“ nachádzať riešenia ukončenia konfliktu.

(poznámky spoza hraníc)

Zmocňuje sa ma depresia.  Mam síce vysokú školu aj doktorát, ale patrím ku skupine tých menej vzdelaných. Jednoznačne podporujem Smer a SNS, a tieto strany podľa prieskumov podporujú ľudia s nižším vzdelaním. Tiež som starší (neperspektívny); s tým ale nič neurobím, tam patrím.  Rád by som patril do skupiny vzdelaných, ale prieskumy nepustia … No dobre, pozrime sa na to z druhej strany.

Krása je posledné možné víťazstvo človeka, ktorý už nemá nádej

Milan Kundera

O búšení, lámaní a pukaní bol život výnimočného českého spisovateľa žijúceho v Paríži Milana Kunderu (1929-2023). Kundera bol na svojej literárnej ceste v niektorých veciach človek komplikovaný, ale žiadny český spisovateľ nedosiahol svetového ohlasu a o žiadnom sa toľko nediskutovalo a nepísalo. Dôvodom nebol iba jeho výnimočný talent, ale i to, že jeho diela sa dotýkali otázok filozofických, politických, ideových či riešili tému slobody.