Úvahy

Politika stále viac preniká do športu. Nech posledné udalosti dajú podnet premýšľať, čo je správne.

Samospráva miest a obcí vznikla v septembri 1990 zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zákon definuje obec ako samostatný samosprávny územný celok SR združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Významným počinom zákona bolo, že uklada obci povinnosti alebo zasahovať  do jej oprávnení možno len zákonom. Na tu dobu to bol jeden z prvých revolučných legislatívnych počin vtedajšej vlády, kde práve obce mali byť vzorom, že moc rozhodovať, ma ísť na najnižšiu úroveň riadenia.  „Duel“ medzi štátom a samosprávou nebol od počiatku vždy idylicky. 

Súčasný záujem o osobnosť kardinála Jozefa Tomku je pochopiteľný. Už menej pochopiteľná je zjavná povrchnosť informácií, ktorá sa odráža či už v printových, alebo v elektronických médiách. Rôzni analytici, komentátori a spravodajcovia a ich hostia sa venujú takmer výlučne aktivitám J.Tomku len v jeho „kardinálskom období“. Približujú jeho pôsobenie iba v kontexte Katolíckej cirkvi na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, aktivity slovenského kardinála mali celoplanetárny dosah a nás Slovákov akiste neprestáva hriať pocit hrdosti, že „jeden z nás“ dosiahol vo svete taký úspech a dožil sa takého vysokého veku. V našich národných dejinách je J.Tomko prvý Slovák, ktorý vo svete dosiahol také vysoké postavenie, že ako papa rosso doslova hýbal osudmi miliónov veriacich.

Ak niekto si myslí, že u nás sa lúpiť, prepadávať a rabovať nebude ...?  K tomu treba dodať – nepotečie voda, nebude fungovať kanalizácia, nezakúrime si plynom, pretože ovládanie kotlov je elektrické, preto sa tlačí i na dôsledné zavedenie elektromobilov. Kto bude ovládať „elektriku", bude ovládať ľudstvo. Potom sa budú diať veci.

(pripomenutie si SNP z iného uhlu pohľadu)

Vyhľadávaný prestížny web Slovo prechádza od prvého augusta 2022 z domény SK  na EU. Ako doteraz aj na novej adrese sa odvoláva na tradíciu povstaleckých začiatkov, na povstalecké Nové slovo. Pri augustovom výročí Povstania (či pri výročí Nového slova 24. septembra) si dnes málokto pripomenie, ba azda nikto z odbojárskych českých administrátorov Nového slova z banskobystrických povstaleckých čias, medziiným L. Linharta, predtým v protektoráte spolupracovníka Júliusa Fučíka a najmä svedka Vladimíra Žikeša. Ten vstúpil do verejného priestoru znovu posmrtne v roku 2021 spomienkami Slovenské národné povstanie bez mýtov a legiend, v edícii Pamět – Akademia Praha s recenzentom profesorom, doktorom vied Robertom Kvačkom.

 Poslanec Juraj Krúpa (Oľano, SaS) nepomohol  potápajúcemu sa Titaniku 4K (rok výroby 2022), preskočil z OĽANo k susedom liberálom SaS. Kde povedie jeho ďalšie politické smerovanie?