Aktuality

ZMOS  dôrazne reagoval (14.1.2020) na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR. ZMOS je znepokojený vyjadreniami členov vlády, ktorí uvažujú o tom, že samospráva bude podriadená centrálnej vláde.

Rozvoj kultúry starostlivosti si vyžaduje výchovný proces a buzola sociálnych princípov predstavuje spoľahlivý nástroj na dosiahnutie tohto cieľa v rôznych navzájom spojených oblastiach.

Ukazovateľom skutočného charakteru človeka je, čo by robil, keby vedel, že nato nikdy nikto nepríde

Thomas Macaulay

Rok 2020 bol poznačený zdravotnou krízou spôsobenou Covidom-19, ktorá sa postupne zmenila na celosvetový fenomén, zasahujúci mnohé sektory. Zhoršil sa iné navzájom prepojené krízy, ako sú klimatická, potravinová, ekonomická a migračná kríza, a vyvolala vážne utrpenia a ťažkosti.

     

Pandémia je v súčasnosti u nás v najvyššom stupni ohrozenia. Už na jar COVID-19 vláda polarizovala spoločnosť, ktorá sa v závere roka sa ešte viac prehĺbila. Rozdeľuje sa priatelia či kolegovia v práci. Žiaci sú „izolovaní“ doma bez možnosti stretávať sa. Polarizujú sa rodiny, násilie nebývalou dovtedy nepoznané silou bujnie a prináša rodinám skazu.

 

Prajem Vám šťastie, pretože je ho málo,

prajem Vám zdravie, pretože ho je treba,

prajem Vám  lásku, pretože je krásna.

Nezabudnite, ak nedúfate, nenájdete to, čo presahuje Vaše nádeje.

Požehnané Vianoce  a šťastný nový rok

želá

Peter Glasnák

V.Orbán chváli jednotu EP  „G.Soros roní krokodílie slzy, čo síce nevráti peniaze miliónom ľudí, rodinám a podnikateľom, ktorých tento špekulant olúpil, ale ako skromné zadosťučinenie to je dobré. Najskorumpovanejší človek a jeho sieť vo svete majú dôvod na sklamanie, pretože Európa sa nevzdala, Sorosov grandiózny plán bol zablokovaný na zasadnutí Európskej rady“ (ER) uviedol V.Orbán pre maďarskú spravodajskú agentúru MTI.