Aktuality

Nadácia otvorenej spoločnosti je nadácia s výraznou črtou, ktorá udáva smer myšlienkam liberálnej demokracie na Slovensku. Nadácia vytvára príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí, ochrany menšín a slabých a osobnú slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Zakladateľom je americký miliardár maďarského pôvodu G.Sőrős, činný zvlášť v Poľsku, v Maďarsku a Slovensku.

 

Pripomeňme si „dočasný“ pobyt spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy u nás, ako negatívnu psychózu vo verejnosti vyvolala „horlivosť“ vtedajšej kolaborantskej „verchušky“. Dnes podobne prichádzajú po častiach len z opačného smeru. 

(O novom smutnom „rekorde“ - svetové vojenské výdavky 2022)

Štokholmský medzinárodný inštitút výskumu mieru (SIPRI) zverejnil „Trendy vo svetových vojenských výdavkoch 2022“ , ktorý predstavuje signálnu správu o vývoji vojenských výdavkov vo svete v predchádzajúcom roku.

Základom a začiatkom každej trvalej zmeny musí byť kultúra, napísal Ladislav Ballek. Všetko čo prežívame, je aj výsledkom toho, aké okrajové miesto jej prisudzujeme. Nielen vo financovaní, ale aj vo vnímaní. Keď jedna televízia zamenila si reláciu o kultúre so šoubiznisom, je to tragédia.

         Demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov

E.Burke anglo-írsky štátnik 1729–1797

A.Žitná  bola obľúbenou moderátorkou súkromnej TA3, ktorá mala vysoký stupeň sledovanosti aj vďaka jej skúsenosti a prehľadu. Vedeniu súkromnej TA3 sa znepáčila jej moderovanie s Jeffreyom Sachsom v relácii „Tak takto“. TA3 rázne zakročila. Vo svojej horlivosti použila bez toho, že by si to uvedomila „komunisticky“ nástroj cenzurovania?!

Byť spojencom neznamená byť vazalom, neznamená to, že už nemáte právo myslieť samostatne

(E.Macron) 

Počas návštevy Číny vyslovil Macron nadčasovú myšlienku. Európa by nemala byť vazalom USA. Týmto politickým bonmotom potešil Čínu, zarmútil Taiwan, čím začal obnovovať „zaprášenú“ ale stále aktuálnu nedávnu de Gaullovu stratégiu Francúzska. Tu treba pripomenúť, postoje Charles de Gaulle na medzinárodnom poli. Odmietal spoluprácu s USA i ZSSR, snažil sa o vytvorenie nezávislého Francúzska s vlastnými nukleárnymi zbraňami, vetoval prvý pokus Británie o vstup do EHS v januári 1963, bol politikom politickej a vojnovej rovnováhy.