Aktuality

V čase pandémie ochorenia Covid-19 pobúrila časť slovenskej verejnosti výzva na podporu kultúry. Zástupcovia zábavného priemyslu z platformy Stojíme za kultúrou apelujú na nové vedenie ministerstva kultúry, aby škody spôsobené koronavírusom tomuto odvetviu boli prioritou. Z množstva postrehov reagujúcich na výzvu bol aj Branislav Boba, ktorého názor je zverejnený v plnom rozsahu.  

(úvaha po voľbách 2020 č.3) 

Po voľbách, vo vzácnom okamihu samoty I.Matovič zaiste bude mať dilemu vedieť si odpovedať na otázky Čo som to urobil?  Čo som vlastne dosiahol vo voľbách? Treba povedať, že súčasná koalícia je vlastne druhoradá, nakoľko „plán“ bol postavený na vládnom tandeme PS-S a ZL doplnený o KDH. 

(o voľbách č.2)

Výsledky volieb 2020 sú známe. Zmena pre opozíciu je významná, ale v povedomí stále pretrváva hlas svedomia s nepodareným pokusom o prevzatie moci ulicou (bez volieb). Preto prišiel zákonitý trest, Pyrrhovho víťazstvo.

Voľby 2020 vygenerovali zmenu, zvíťazili konzervatívne a pronárodné sily, fiasko zaznamenala liberálna idea, ktorá bola podporená Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Treba pripomenúť, že horlivosť, pomsta a pýcha nie sú dobrými radcami politikov. Politika je služba verejnosti a nie pánske huncútstvo.

Ministerka kultúry SR Ľ.Lašáková udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia. Ocenila jedenástich laureátov v siedmich kategóriách. Ocenenie sa udeľuje jednotlivcom a kolektívom od roku 1999 za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, za dlhodobý alebo životný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Skupina okolo poslanca Marcela Šula podala podnet na prokuratúru. Tvrdí, že schválené VZN o zvýšených daniach je nezákonné. Poslanec totiž namieta, že mesto nedodržalo 15 - dňovú lehotu na zverejnenie dokumentu na úradnej tabuli.