Ing. Peter Glasnák býva v Čadci. Ako nezávislý kandidát sa uchádza o funkciu primátora mesta Čadca. V komunálnej politike pôsobí od roku 1990. V rokoch 1990 až 1994 zastával funkciu primátora. Je nepretržite poslancom Mestského zastupiteľstva.

Ste známy ako kritik veci verejných.

Iba poukazujem na veci a problémy, ktoré verejnosť ..... dostala proti svojej vôli a to je rozdiel. Lebo kto ma dostatok informácii, ma šancu byť verejne aktívny. Ak je toto kritika, tak som kritikom.

Čo máte konkrétne na mysli?

Pýtam sa kto, urobil kauzu z 1,5 miliónovým úplatkom ? Kto vymyslel kauzu s návrhom na zrušenie školy na Hlinkovej ulici ? Kto 60 miliónovým úverom na zriadenie Priemyselného parku dostal slušnú mlčiacu väčšinu obyvateľov mesta do pozície rukojemníkov ? Ja len otváram (háklivé ) témy, ktoré nectia mesto a jej vedenie.

Ako sa podľa vás bude vyvíjať kauza priemyselný park?

Problémom priemyslového parku je, že primátorom podpísané zmluvy sú pre mesto nevýhodné, neštandartné a netransparentné. Vedieť v akom stave primátor podpisoval zmluvy je možno rozlúštením celej kauzy, ktorá nevrhá dobré svetlo na mesto. Táto kauza bude pre novozvolených poslancov a primátora negatívnym bremenom, ktoré zaťaží rozpočet mesta a žiadúci výsledok nemusí sa tak rýchlo dostaviť.

Množstvo bilbordov o priemyselnom parku vypovedá o niečom inom?

Oblepená Čadca chce vzbudiť optimizmus, že to nie je až také zlé ako to niekto chce (vari len ja?) povedať. Z údivom v poslednom čase počúvam hlasy (aj z vedenia mesta), že mesto sa stalo obeťou podvodu. Podsúvajú sa stále dôsledky a nie príčina vzniku kauzy priemyselný park !!!. Všetko sa predsa odvíja od podpísania netransparentných a pre mesto nevýhodných zmlúv. Spomeniem iba jeden príklad. Mesto zaplatilo za propagačný materiál pre priemyselný park sumu 1.785 tisíc Sk. Znalec vyčíslil skutočnú suma na 201 tisíc Sk, čím mesto neoprávnene vyplatilo suma naviac o 1.584 tisíc Sk. Potom by som aj rozumel, že je to podvod. ale podvod na obyvateľoch mesta.

V Čadci na funkciu primátora sa uchádza 11 kandidátov a keď sa niekto z nich zmieni o priemyselnom parku, tak je ako by ani problém nebol. A to je názorný príklad manipulácie verejnosti. Nečudujem sa kandidátom, ktorí neboli poslancami. Ale súčasní poslanci dostali materiály, z ktorých jasne vyplýva, že sú nezrovnalosti a výsledkom je právny spor. Pýtam sa, prečo informácie o priemyselnom parku v čase, keď bol primátor dočasne zaistený sú diametrálne odlišné, ako keď primátor bol už v úrade? Prečo nie je ochota oficiálne zaradiť do rokovania bod o priemyselnom parku a povedať pravdu? Je zaujímavé, že z terajších poslancov kandidujúcich na primátora iba ja hovorím ináč, ako oni? Prečo asi?

Ako ste vnímali možné zrušenie základnej školy na Hlinkovej ulici, ktorá je spolu s Mestským domom a kostolom dominantou mesta?

Bol som zdesený necitlivým prístupom vedenia k histórii ale aj potrebám mesta. Zároveň som bol nadšený spontánnosťou a aktivitou rodičov. Výsledkom bola petícia s cca 6.400 podpismi, čo je 40% všetkých voličov v meste, ktorí jednoznačne povedali vedeniu mesta - NIE, škola sa nezruší. A v tomto je moja nádej, preto kandidujem. Verím, že spolu so slušnými ľuďmi tohto mesta to dokážeme. Kde je podľa vášho názoru zdroje týchto vami vyslovených káuz? Problém je v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Lebo ak verejnosť nedostane informácie, nemôže byť občiansky aktívna. Práve spomínaná petícia proti zrušeniu školy na Hlinkovej ulici je dôkazom, že spoločným úsilím môžu občania docieliť dobro, ktoré by ako jednotlivci nedosiahli.

A na koniec, prečo kandidujete?

Ako poslanec môžem vyslovovať svoj názor, ale mám iba jeden hlas. Ale ako primátor mám možnosti najväčšie. V komunálnej politike som od roku 1990. Mám skúsenosti, problémy vidím z nadhľadu a o nich sa nebojím verejne hovoriť, aj keď pre niekoho to nie je príjemné. Moje názory priebežne informujem a prezentujem na mojej internetovej stránke. Každý návštevník mojej stránky môže preto porovnávať ako zmýšlam, ako konám. Moja dôvera vo verejnosti, moje skúsenosti z komunálnej politiky oslovili mnohých Čadčanov, ktorí si prajú, aby som kandidoval ako nezávislý kandidát. Svoju kandidatúrou sa uchádzam o hlasy voličov, ktorí veria, že slušnosť je v súčasnej dobe najlepšou alternatívou pre mesto.