Ďakujem každému, kto našiel v sebe odvahu a išiel voliť. Svojou účasťou ste sa prejavil ako uvedomelý občan, ktorému osud mesta nie je ľahostajný.
Novozvolenému primátorovi a poslancov mestského zastupiteľstva prajem, aby rozhodovali podľa svojho svedomia a vedomia práve v čase, keď mesto stojí vo svojej histórii asi pred najdôležitejšou úlohou, prinavrátiť mu jeho dôveryhodnosť nie iba voči investorom, ale hlavne pre ľudí, ktorí v meste žijú a bývajú. S úctou Ing. Peter Glasnák