Zlaté stránky na cesty 2008 zverejnili mapu regiónov Slovenska, kde "bezohľadne" zamlčali vo zverejnenej mape regiónov Slovenska názov regiónu KYSUCE (str.191). Na miesto historicky do tvoreného regiónu KYSUCE je tam uvedený  iba názov ŽILINA a OKOLIE ????? Táto manipulácia faktu ma prinútila napísať list vydavateľovi. Zverejňujem ho v plnom rozsahu, aby tí, ktorí majú konať, neboli nečinní, boli vytrvali vo svojej odvahe byť hrdí na svoju históriu, na svoj región v aktívnom svojom žití a konaní.

Zaráža ma (aspoň o tom neviem), že organizácie, ktoré majú poslanie propagovať región, tak nekonajú. Žilinský samosprávny kraj? Združenie turizmu Kysúc? Mestská informačná kancelária? ZMOS Kysúc? .... Práve oni by mali evidovať všetko čo sa píše o turizme a regióne a na vzniklú situáciu adekvátne reagovať. Zdá sa, že .... to tak nie, ale hlavne že každý sa štíti ako ON robí všetko pre rozvoj turizmu v regióne. Sú to prázdne slová strácajúce sa ako tie letné snehy.

 

" Vydané Zlaté stránky na cesty GoPages 2008 na strane 191 zverejnili mapu regiónov Slovenska. Zaujalo ma (negatívne), ako ste sa zhostili pomenovania regiónov na severe Slovenska, kde Kysuce sa rozplynuli v regióne "Žilina a okolie". Chcem veriť, že z vašej strany je to nedopatrenie, a nie zámer byť gestorom novej novo tvorby pomenovania regiónov na Slovensku. Ináč by som to považoval za bezdôvodnú manipuláciu so slobodou v zodpovednosti, ako nebezpečný precedens manipulovania histórie a možno aj dostávať verejnosť do omylu.

Sloboda to je aj zodpovednosť. Práve história má byť nemennou súčasťou pre prítomnosť a nie byť prostriedkom na možnú vedomú? nevedomú? manipuláciu, tak ako sa to stalo vo vašom sprievodcovi.

Kysuce sú plnohodnotný región, ktorý nie z vôle niekoho, ale historicky sa  dotváral prinajmenšom tak ako Orava, Turiec, Liptov, ktoré sa v spornej mape regiónov uvádzajú. Prvá zmienka o Kysuciach sa viaže na rok 1244 !!!

Zaráža ma aj vaša "pravda" o Považí, kde tiež nie je o ňom žiadna zmienka. Predsa existuje Dolné, Stredné a Horné Považie. Práve centrom Horného Považia je Žilina. Ak by ste uviedli centrum Žilinského samosprávneho kraja, tak Žilina je ozaj jeho centrom.

Pýtam sa, je takáto manipulácia histórie hneď na dvakrát  z vašej strany bezbrehá odvaha a alebo jedná sa iba o náhodu vyplývajúcu z neznalosti? nevedomosti? autora spomínanej mapy regiónov ?  "