(Úvaha č.1 - o pohostinstvách, o čase predaja, o podávaní alkoholu, o hyzdení duše mladého človeka .....)  

V piatok 28.11.2008 bol z programu zasadania mestského zastupiteľstva stiahnutý pre mňa z neznámeho dôvodu návrh všeobecného záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa  určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Čadca.

Pri príprave na rokovanie som si zisťoval aj názory tých, ktorí požívajú vo verejnosti dôveru a svojou skúsenosťou dôverne poznajú situáciu medzi žiakmi z ich využívaním voľného času. Pre nás, ktorí sa podieľame na riešení vecí verejných by to mala byť povinnosť využívať takéto skúsenosti a pretavovať ich do zákonov, uznesení a nariadení.

Po vyhodnotení  podnetov som s hrôzou zistil, že ich poznanie o tomto zložitom probléme vyplývajúcich z ich dlhoročných skúsenosti by si vyžadovalo okamžité a rázne riešenie. Nepoukazujú ani tak na problém s otváracími a hlavne so zatváracími hodinami. Zdrojmi tejto nebezpečnej „rakovinotvornej“ nákazy spoločnosti, ktoré žiaci a študenti získavajú ako návyky v mladosti sa budú s nimi tiahnuť celý život:

o     návšteva pohostinstiev maloletými  deťmi (aj cez deň)

o     vysedávanie v nočných podnikoch do skorých ranných hodín

o     pitie alkoholu a fajčenie maloletých detí

o     nezodpovednosť rodičov za výchovu svojich deti 

So zvolením autorky, ktorá si nepriala byť menovaná, dovolím si zverejniť podstatnú časť odpovede, ako ona reagovala na návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa  určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Čadca. Ďakujem za jej ústretovosť.

„ Vážený pán Glasnák,

Ďakujem Vám za Vašu dôveru. K materiálu, ktorý som si prečítala ani výhrady nemám, myslím si, že je pomerne tolerantný voči obyvateľom. Možno to neviem celkom objektívne posúdiť, pretože nemám v blízkosti svojho bydliska žiadne takéto zariadenie, ktoré by ma rušilo. Neviem, či sa to bude páčiť podnikateľom, ale musia si byť asi vedomí toho, kde podnikajú.

Obávam sa trošku bodu 6 v § 5 1) . Materiál hovorí len o otváracej dobe prevádzkovaných zariadení. Dôležitý je však z môjho pohľadu iný problém. Je to návšteva týchto zariadení maloletými deťmi.

Neviem, či je to v moci MsZ, ale myslím si, že by mal platiť zákaz deťom navštevovať tieto zariadenia. Možno by som uvažovala o tom, že v prítomnosti rodiča napr. za účelom stravovania, občerstvenia v lete alebo pri nejakých slávnostných príležitostiach by mohli tieto zariadenia navštíviť. Ale nemalo by byť normálne, aby tieto deti vysedávali v nočných podnikoch aj do neskorých nočných (alebo skorých ranných hodín). Aj počas dňa si myslím, že deti nemajú čo robiť v reštauráciách a pohostinstvách samé. Nie je to vhodné prostredie pre mladého človeka. Rodičia by mali byť viac braní na zodpovednosť za to, kde a ako ich deti trávia voľný čas.

Ďalším problémom je požívanie alkoholu a fajčenie maloletých detí. Je to vážnejší problém ako si mnohí myslia. Ani rodičia často netušia ako veľmi sa to týka aj ich detí, ktoré sú doma bezproblémové, ale keď sa dostanú do iného prostredia jednoducho nechcú byť iní. Zodpovednosť hádžu na školu, kamarátov apod.

 

My si vieme ustriehnuť, aby sa to nedialo na pôde školy,

ale mimo školy sme bezmocní !!!!

 

Prevádzkovatelia podnikov sú asi tiež bezradní pri zákaze predávať neplnoletým alkohol a cigarety. Neviem, či je možné zakázať vstup maloletým do týchto zariadení, ale myslím si, že by to mohlo pomôcť. Samozrejme s tým, že by boli naozaj vždy kontaktovaní rodičia, prípadne by to bolo riešené ako priestupok, a pri opakovaní by mohli byť napr. potrestaní peňažnou pokutou. Mám skúsenosť s účinnosťou opatrenia MPSVaR o odňatí rodinných prídavkov pri neospravedlnenej absencii. Keď sme toto opatrenie niekoľkokrát využili, podstatne sa znížila neospravedlnená absencia. Určite by som bola za takýto zákaz u detí do 15 rokov.

Zároveň treba dať viac kompetencií aj zodpovednosť za kontrolu Mestskej polícii. Často sa mi zdá, že nekonajú tak ako by mali, tvrdia, že im zákon neumožňuje zasiahnuť ráznejšie.

Neviem, či Vám tieto moje myšlienky poslúžia, ale ak by sa v tom dalo niečo urobiť bolo by to fajn.“

Slová, ktoré mrazia !!! Zdá sa mi, že našou ľahostajnosťou, bojazlivosťou ale aj lobistickými tlakmi zatiaľ tento zápas o mravnú obrodu spoločnosti nezvládame, my dospelí, ale aj poslanci NR SR, a poslanci samospráv. My poslanci sa dopúšťame vedome najväčšej chyby, lebo sme nečinní. Keď s nami nepohnú ani slová „My si vieme ustriehnuť, aby sa to nedialo na pôde školy, ale mimo školy sme bezmocní !!!!, tak potom čo nás osvieti? Potom nerobme nič, tvárme sa, že konáme, predsa sme poslanci.

Pre úplnú informovanosť čitateľa, dovolím si citovať najdôležitejší § 5 navrhovaného nariadenia:

 

§ 5

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa jednotlivých zón mesta

Mesto Čadca určuje pravidlá času predaja v obchode  a času služieb nasledovne:

1.    Maloobchodné predajne a prevádzky poskytujúce služby (okrem maloobchodu uvedeného v bode 2). Začiatok najskôr od 5,00 hodiny – koniec najneskôr do 22,00 platní rovnako pre všetky 3 zóny mesta.

 

2.    Hypermarkety, obchodné domy, večierky, svačinky, hotdogy, čerpacie stanice pohonných hmôt, PNS a staničné bufety bez obmedzenia pre  všetky 3 zóny.

 

3.    Prevádzky poskytujúce pohostinné služby (v zmysle §2 odst. 8 tohto VZN)

a, centrum mesta   6,00 – 24,00 hod.

   v piatok/sobota   6,00 – 02,00 hod.

b, sídliská              6,00 – 22,00 hod.

   v piatok/sobota   6,00 – 24,00 hod.

c, ostatné územia   6,00 - 22,00 hod.

   v piatok/sobota   6,00 – 24,00 hod.  

 

4.    Nočné bary (v zmysle §2 odst. 9 tohto VZN)

 

             a, centrum mesta   8,00 – 04,00 hod.

             b, sídliská              8,00 – 24,00 hod.

             c, ostatné územia   8,00 – 24,00 hod.

 

5.    Príležitostný sezónny ambulantný predaj prevádzok reštauračných a stravovacích zariadení (terasy), začiatok najskôr od 8,00 hod. Zatváracia doba  najneskôr o 22 hod.

 

6.    1)  Výnimky z určených pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb môže povoliť v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti podnikateľa primátor mesta Čadca na návrh oddelenia služieb a starostlivosti o občanov.

 

Dlhší čas sa vedie spor medzi bývajúcimi v blízkosti Matičného námestia, kde sú z ich strany protesty proti hudobným produkciám pred Domom kultúry a hotelom LIPA. Navrhovaná úprava v § 3 odst.9 znie:

 

„ Usporiadanie spoločenských a kultúrnych podujatí, ktorých súčasťou je verejná produkcia hudby, vo vonkajších priestoroch nočnom čase nie je obmedzená, ak je mesto Čadca usporiadateľom alebo spolu usporiadateľom podujatia.“

 

Budem rád, ak tento článok vyvolá diskusiu o tomto závažnom spoločenskom probléme. V prípade záujmu môžem poslať úplne znenie nariadenia. Za všetky podnety predom ďakujem.