Mesto Čadca má rozlohu 56,79 km2 (5679 ha), leží v nadmorskej výške 420m, najvyšší bod je Chotárny kopec  906 m, najnižší bod je pri bývalom AVC 415 m.

Komunálne voľby 2018 sa blížia. O mandát poslanca sa uchádza celkom 122 kandidátov, z toho 31 žien s celkovým vekovým priemerom 47,3 rokov. Kandidátov na poslanca nahlásilo 15 politických strán. Najviac 50 kandidátov sú nezávislí kandidáti, nasleduje SMER SD s 19 kandidátmi a KDH má 11 kandidátov. Vo volebných obvodov budú sa voliť počty poslancov: VO č.1 - 2 poslanci, VO č.2 -4 poslanci, VO č.3 - 7 poslanci, VO č.4 - 12 poslanci.

Na funkciu primátora sa uchádza 5 kandidátov. Tak ako u poslancov, aj u primátora kandiduje nezvyčajne veľa nezávislých kandidátov. U primátoroch sú štyria z piatich. Voľby sa budú konať v sobotu 10.11.2018.

Chválime mesto  za posledných osem rokov investovalo mesto do Domu kultúry 660 tisíc €. Podarilo sa digitalizovať kino, zatepliť ďalšie časti budovy, vymeniť sedadlá v kinosále, podlahy, zrekonštruovať javisko, zriadiť svetelný pult, zmodernizovať elektroinštaláciu, kamerový systém i kanalizáciu, zatepliť ďalšie časti budovy, vymeniť sedadlá v kinosále, stará podlaha dostala proti šmykovú podlahu.

Primátor M.Gura na margo tejto investície povedal:  „Rozvoj  kultúry v meste je  dôležitý. Kultúra posilňuje a osviežuje ducha. Preto obnova takejto inštitúcie má svoje miesto v prioritách mesta a ja vždy budem na to dbať. Chcem spájať, posilňovať vzťahy, nie trieštiť a búrať. A kultúra je na to ako stvorená. Vždy bude mať moju  podporu.“

Neuniklo nám že v Čadci 25.9. vo večerných hodinách bola rozrezaná výhybka, čím bola prerušená doprava smerom do Česka. Dôvodom bola podľa vyjadrenia ŽSR  „Dopravca Expres Group v Čadci nerešpektoval návesť STOJ! a rozrezal výhybku.“

Chválime Kysucká knižnica v Čadci, ktorá vydala pri príležitosti odborného seminára venovaného životu a literárnemu odkazu členov významného kysuckého rodu Janotovcov výberovú personálnu bibliografiu - Janotovci na Kysuciach. V literárnom panteóne Kysúc, ktorý sa nachádza v priestoroch Kysuckej knižnice sa vzdáva úcta výnimočným ľuďom z Kysúc, pribudli aj oni.

K významným osobnostiam mesta a Kysúc patria Ľudovít Cyril, Milan Vojtech a Dušan Metod Janotovci, ktorí sa svojou tvorivou prácou a publicistickou tvorbou natrvalo sa zapísali do vedomia slovenskej kultúrnej i vedeckej obce.

Neuniklo nám že 17.9. na chránenom železničnom priecestí v Čadci – Horelici k zrážke vlaku Pendolíno s osobným autom. Vodič z Rakovej vyviazol z nehody bez zranenia. Príčiny nehody sa vyšetrujú.

STRUŽIELKA otvorila po 26 krát nový školský rok. Zdravotne postihnuté deti sa budú stretávať každý utorok popoludní od 14.00 do 15.30 hod. v priestoroch Domu kultúry v Čadci. Súčasne pozýva nových záujemcov, informácie 0908 911 416, 0907 834 105 alebo www.struzielka.sk. Stružielku je možné podporiť formou príspevku na účet SLSPO - SK 5209000000005078375673. Za každý poskytnutý dar kolektív Stružielky vyslovuje Pán Boh zaplať.

Galéria a autori pozývajú na vernisáž výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc SME TU DOMA 5.10.v priestoroch Mestského domu v Čadci. Výstava potrvá do 30.11.2018.

Rušno bolo na Horelici tesne pred koncom futbalového zápasu. V 90. minúte podľa tvrdení očitých svedkov dvaja čadčianski hráči napadli hosťujúceho hráča tak, že skončil v nemocnici! Celú záležitosť rieši disciplinárka a poľutovania hodným prípadom sa zaoberá polícia.

Verejnosť prijala s porozumením skrášľovanie mesta asfaltovaním miestnych komunikácii na sídliskách Žarec a Kýčerka. Celková asfaltová plocha na oboch sídliskách bola 50 tisíc m2. MPS vyslovuje poďakovanie vodičom, ktorí svojou disciplinovanosťou napomáhali v nerušenej plynulosti prác na asfaltovaní miestnych komunikácii. 

Chválime poštu v meste ktorá urobila kvalitatívny posun v poskytovaní služieb verejnosti. V priestoroch pošty bol namontovaný informačný systém, ktorý spriehľadni poskytované služby. Pred vstupom do priestorov pošty si zákazník vyhľadá službu, ktorú chce využiť. Dostane lístok s poradový číslom a čaká kedy sa objaví na informačnej tabuli jeho číslo priehradky, ktorá ho vybaví. Takto si zároveň na pošte pripomenuli Svetový deň pošty, ktorý pripadá na 9.10.

Mesto opeknieva vďaka investičnej aktivite. Po asfaltovaní sídlisk Kýčerka a Žarec by bolo dobre, keby sa to dalo povedať aj o ploche autobusového nástupištia pri stanici. Chátranie ciest na nástupišti robí z plochy „tankodrom“ výtlkov. Takto mesto trpí nečinnosťou toho, komu patrí autobusové nástupište. Nástupište spolu so železničnou stanicou (začne sa modernizovať) je vstupnou bránou na Kysuce a Slovensko. Kedy sa dočkajú obyvatelia a návštevníci mesta nápravy?

Mestská polícia upozorňuje na nesprávne parkovanie na území mesta. Zameriava sa na nevhodné parkovanie najmä na križovatkách a v blízkosti zberných nádob na sídlisku Kýčerka. Zlým parkovaním  vodiči ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky, vystavujú poškodeniu vlastný majetok ako aj majetok iných občanov. Prejavuje sa to hlavne pri zimnej údržby na pozemných komunikáciách a súčasne ak nie je znemožnený tak sťažený zvoz tuhého komunálneho odpadu. 

Čadčania môžu bezplatne využívať ľadovú plochu v MM Aréna v Krásne n/Kysucou. Bezplatné korčuľovanie pre obyvateľov Čadce je každý utorok v čase od 16:30 do 18:00 hod. Korčuľovanie financuje primátor mesta M.Gura. Akcia platí do 25.12.2018.

Zaznamenali sme  že v školskom roku 2018/2019 nastúpilo do základných škôl na území mesta celkom 1890 žiakov a do materských škôl 741 detí.

Univerzita tretieho veku pôsobiaca pri Žilinskej univerzite otvorila akademicky rok 2018/2019. Mesto Čadca už po tretí krát vytvorilo podmienky pre riadny chod  1-ročného štúdia UTV seniorov. Možnosť prihlásiť sa na štúdium je v module Aktívny senior a Kysucké dominanty.

Vítame otvorenie zariadenia pre žiakov a deti s autizmom v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V súčasnosti navštevuje zariadenie súkromnej základnej školy s materskou školou 19 deti.

Super pohár v Čadci - neoficiálne majstrovstvá SR v požiarnom útoku sa konali v sobotu 13.10. na štadióne ZZO. Na podujatí sa zúčastnili družstva, ktoré si účasť na super pohári vybojovali v nižších postupových súťažiach. Pohár sa konal pod záštitou primátora mesta M.Guru. 

Chválime že v meste sa konal 7.ročník Mesto otvorené umelcom 2018. Podujatie spojilo tvorbu mladých  talentov žijúcich v našom meste, o čom sa mohla verejnosť sama presvedčiť na jednotlivých vystúpeniach. V rámci podujatia sa predstavilo cca 100 účinkujúcich. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii podujatia.

Neuniklo nám  že usporiadalo pre priaznivcov zborového spevu koncert chrámového zboru Ad Una Corda z Pezinka pod dirigentskou taktovkou M.Šípoša. Koncert sa uskutočnil 13.10.2018 v kostole sv. Bartolomeja v Čadci.

Uvítali sme konanie 1.ročníka hokejového turnaja na Kysuciach - Kysucký pohár v MM Aréne v Krásne n/Kysucou, ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Čadca M.Guru. Celkom sa zúčastnilo turnaja 6 hokejových družstiev. Jedným družstvom bolo aj družstvo z Čadce, ktoré obsadilo 3.miesto.