V roku 1683 v bitke pri Viedni Európa sa zachránila pred moslimskou inváziou do Európy. Kresťanské vojská vtedy zvíťazili nad trojnásobnou presilou vojsk Osmanskej ríše, ktorá počítala 200 tisíc mužov. Rozhodujúcu zásluhu mal poľský kráľ Ján III Sobieski. Táto dejinná udalosť však v dobe politickej korektnosti je snahou o jeho vymazanie z dejín.

Pripomeňme si vtedajší riaditeľ RTVS V.Mika odmietol odvysielať historický film režiséra R.Martinelliho pojednávajúcom o bitke pri Viedni. Zdôvodnil to s odôvodnením, že vraj film zobrazujúci porážku osmanskej armády je manipulatívny, xenofóbny a šovinistický. Kresťanské vojska pred 335 rokmi netušili, že obrana pred moslimskými dobyvateľmi bude v 21.storočí vnímaná ako prejav xenofóbie a šovinizmu.

Najnovšia neúcta ku kresťanským obrancom Európy predviedlo mesto Viedeň, keď jej samospráva zrušila osadenie už vytvorenej sochy Jána II Sobieskeho. Dôvod? Pamätník by mohol pobúriť  početnú tureckú komunitu žijúcu vo Viedni. Dokončená socha bude napokon osadená v poľskom Krakove.

Neosadenie sochy kráľa Jána III Sobieskeho vo Viedni nám pripomenul, ako sa Rakúsko, ktoré stále je viac Západ ako Východ pri pôsobilo sa moslimským prisťahovalcom namiesto toho, aby sa oni prispôsobili spoločnosti, do ktorej prišli žiť.

To evokuje otázku, či boj o kresťanskú podobu Európy sa neskončil pred 335 rokmi, ale v novej podobe trvá dodnes?