(prognóza o víťazovi volieb )

V sobotu 10.11.2018 bude pre mesto deň pravdy. Po roku 1989 uskutočnia sa v poradí deviate komunálne voľby. Stále si pripomínajme, že v týchto voľbách ide o veľa, o funkciu primátora, o poslancov. Nech pre voľby platia Šalamúnove slová, hlúpy verí každému slovu, ale opatrný premýšľa o svojich krokoch.

Prognóza sa opiera o osobné skúsenosti vnímať komunálne voľby ako súboj myšlienok, vystupovaní, rétorík, empatii. V spojení od kedy sa začala u jednotlivých kandidátov kampaň, akú mala početnú mediálnu a printovú kampaň dá sa dopracovať koľko každý vložil do kampane financií. Pri porovnaní financií a reálnych sľubov, možno budeme prekvapení, lebo to má svoju veľkú vypovedaciu hodnotu.  

Na funkciu primátora kandiduje 5 kandidátov s rôznym potenciálom. Nech zoradenie kandidátov je zároveň poradím, akí majú volebný potenciál

Milan Gura ing. (53, NEKA)

M.Gura je na verejnosti známy. Uspel dva krát a po tretí krát ma šancu uspieť znovu.     Jeho primátorovanie treba vnímať za obdobie rokov 2010 - 2018.

Jeho pozícia nebola jednoduchá. Nastúpil po zložitom období, kedy odvážnymi rozhodnutiami dláždil si cestu k obyvateľom, počúval ich, pričom výkon primátora poníma ako službu verejnosti.

Za svojho primátorovania nevyrábal kauzy. Práve naopak svojou prácou zvyšoval svoju dôveru, čím postupne začal presviedčať stále viac voličov, ktorí ho budú voliť.

Jeho práca sa snúbi s odhodlaním naďalej podporovať dobré medziľudské vzťahy, viesť mesto pre spoločné dobro, bez káuz a mediálnych prekáračiek.

Vedel, že spravodlivosť, úcta a pochopenie sú cestou k prosperite. Každý problém pre neho bol záväzkom byť zodpovedný k mestu a jej obyvateľom. Tu bol v nevýhode s kritikmi, ktorí na začiatku vedia všetko, kritizujú  ale nenesú zodpovednosť. On si veril,

čo sľúbil to vykonal. Nech to bolo pri realizácii verejného osvetlenia, mestského kúpaliska, revitalizácii vnútro bloku na Kýčerke, generálnej rekonštrukcie ciest, výstavbe a rozpracovanosti ďalších nájomných bytov na Žarci, rekonštrukcii mestských škôl a škôlok, reálne sa dokončuje priemyselný park, ktorý vytvorí 500 nových pracovných miest, sú iba niektoré míľniky rozvoja mesta. 

Každý kandidát ide do volieb s mottom, ktoré ho prezentuje u voličov. Možno si to voliči neuvedomujú, ale v motte je niekedy zakódovane viacej o kandidátovi ako si myslíme. Pripomeňme si ich, ako M.Gura vstupoval do komunálnych volieb mottami:

                Slušnosť, férovosť a úcta nás posunú ďalej (2010)

                Spájať a pomáhať (2014)

                Nepolitikárčim. Pracujem. (2018)

Sú to pozitívne slová, ktoré sú jeho hodnotami, ktorými prenáša klud a pokoj na prácu MsÚ a zároveň vnáša klud a pokoj do mesta.

Prognóza: On spája, nepolitikárči a pracuje, preto má šancu po tretí krát zasadnúť na primátorsky stolec.    

Jozef Vražel ing. JUDr. (56, NEKA)

Pochopiť kandidatúru Jozefa Vražela pre komunálne voľby 2018 je potrebné si pripomenúť jeho primátorovanie v rokoch 2006 - 2010. 

Mal niekoľko káuz, čím verejnosti vyslal negatívne signály. Mesto doviedol na hranicu nútenej správy, nepomohol si ani nemorálnym mesačným platom 6004 €. Nejasnosti s pozemkami pred Domom kultúry sú ešte v živej pamäti obyvateľov mesta a paradoxne dnes sťažujú revitalizáciu Matičného námestia. 

Ďalej treba pripomenúť, že neplnil volebný program, čím si výrazne zoslabil volebnú dôveryhodnosť. Prvým sľubom bolo znížiť poplatok za odpad o 50% a neznížil ich. Druhým nesplneným sľubom bolo zrušenie najstaršej školy na území mesta - ZŠ na ulici A.Hlinku, keď sľuboval, že nezruší ani jednu školu na území mesta. Na podporu nezrušiť školu sa pod petíciu podpísalo 6.743 občanov.

Ak si prepočítame počet podpisov pod petíciou s účasťou obyvateľov Čadce v komunálnych voľbách 2006, petíciu podpísalo neuveriteľných 34,2%, pri voľbách bola účasť 37,7%.

V meste je stále v živej pamäti výrok M.Golisa „Zastavte zemeguľu, ja chcem vystúpiť“ ako odpoveď na zrušenie najstaršej základnej školy na území mesta.  

Netreba sa potom čudovať, že história ho dobehla, že stromy nerastú do neba. Mrak nedôvery stále silnie a vznáša aj sa nad jeho volebným programom aj pre komunálne voľby 2018. 

Prognóza: Ak všetko spočítame, aj napriek prešľapom so svojou stabilnou voličskou základňou druhé miesto bude úspechom. 

Ďalší kandidáti svojim volebným potenciálom nebudú atakovať víťaznú pozíciu.

Marcel Šulo Mgr. (42, NEKA)

U neho nebolo nemožné si nevšimnúť, že mal najdlhšiu kampaň s najpočetnejšou verejnou prezentáciou.

Jozef Pajer JUDr. (51, SaS, OĽaNO)

Jeho handicap je, že býva a kandiduje za volebný obvod č.2., ktorý je početne malý. Skúsenosť velí, že od roku 1990 zvolení primátori boli zvolení vo volebných obvodoch č.3 a 4, čím sa znižuje jeho šanca byť zvolený.

Vladimír Malík (55, NEKA)

Čo napísal vo svojom volebnom programe je pravdivé, ale nemá silu ich presadiť, lebo vo verejnosti je v meste (nie na Kýčerke) „nevšimnutý“.

Záver

Ak pripustíme, že politika je o záujmoch, treba mať oči otvorené, lebo aj občan by mal mať svoje záujmy, aby v čele mesto bol najschopnejší, ktorý politiku vníma ako službu občanom, koná čestne, bezúhonne a otvorene, zastupuje občianske záujmy, nie svoje vlastné, komunikuje a spolupracuje s občanmi, koná a správa sa zodpovedne, podrobuje sa kontrole, zodpovedne nakladá so zdrojmi pochádzajúcimi od občanov.