Vo verejnosti rezonujú hlasy pochádzajúce zväčša od ľudí vyznávajúci liberálne hodnoty. Cieľom mediálnych atakov je vytvoriť negatívny pohľad na katolíckeho kňaza M.Kuffu.

Týmto atakom za sebe o sebe  odpovedá kritikom  “Ja som podľa Kisku extrémista a fanatik. Kto je extrémista, ten kto bojuje za životy, alebo ten kto zabíja naše deti morálne alebo fyzicky?” Slová, ktoré  burcujú, sú predmetom chvály alebo zatracovania. To je M.Kuffa, ktorý srdcom vidí to, čo nám ostatným v zhone života chýba, vidieť život z nadhľadu.

Po odmlke vystúpil 11.11. v kostole sv.Mikuláša v Lendaku na podujatí Slovenského dohovoru za rodinu „Zastavme zlo z Istanbulu“. Viac ako 5000 veriacich malo možnosť si vypočuť jeho prednášku a kázeň. Po sv.omši sa asi 1000 veriacich v krojoch s Pannou Máriou a svätými na zástavách a transparentoch zúčastnilo sa sviečkového ružencového pochodu za odmietnutie Istanbulského dohovoru a proti hrozbám gender ideológie. M.Kuffa svoje poslanie v súčasnom svete prezentuje mottom:

Ježiš nehľadá svätých, to by sa nahľadal,

ani múdrych, to by sa načakal,

ani pripravených, lebo On si ich pripraví

ON HĽADÁ OCHOTNÝCH

Úvaha na zamyslenie

Pozoruhodné pre pozorného sledovateľa cesty M.Kuffu je, že odporcovia nediskutujú o jeho názoroch. Cieľom je znevážiť ho, pripísať mu opačné názory a dať mu pečať odchýlky od spoločenskej normy. Ak by sa diskutovalo o jeho dobrom, prípadne zlom názore, to by bolo prejavom, že kultúra žije v nás. Ak je strach diskutovať, potom každý o inom. Príčinou je, že sila lobistických skupín je mnoho väčšia ako sila zoskupení, ktoré sú volené v demokratických voľbách. Medzi voliča a voleného vstupujú lobistické skupiny. Je to znak krízy kultúry, chýba v nej angažovanosť za iného človeka.

Angažovanosť má svoje korene v živote pre verejnosť v antike a kresťanstve. Ale lobistické skupiny majú za sebou ešte silnejších patrónov a tí majú za sebou veľa zlých vecí vo svete. Zastrašujú. Ak neurobíte to alebo ono, stane sa vám to a to. Inými slovami sociotechniky sa stali hybnou silou a názor na veci je podružná záležitosť.

Viac o kázni je na www.alianciaza nedeľu.sk/archiv/2556 a dvojtýždenníku KULTÚRA č.18/2018.