Čadca sa stala celoslovenským centrom folklóru. V sobotu 3.11.2018 sa zišli sa znalci a vyznávači ľudovej kultúry. Spolok hudobného folklóru v Bratislave v spolupráci s Mestom Čadca, Domom kultúry v Čadci. Kysuckou knižnicou, Kysuckým múzeom, Kysuckým kultúrnym strediskom a ďalšími partnermi zorganizoval už po 15. raz celoslovenský Seminár o ľudovej piesni. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že systematicky mapuje jednotlivé regióny, vyhľadáva odborníkov i zberateľov folklórnych tradícií a podporuje ich činnosť. Kysucké ľudové piesne ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska zasluhujú náležitú pozornosť. Sú klenotmi v pokladnici slovenskej kultúry. Odbornými garantmi seminára boli Pavol Kužma a redaktor Slovenského rozhlasu Marian Minárik.

Mesto oceňovalo osobnosti Čadce za rok 2018. Za svoju aktívnu a záslužnú prácu pre naše mesto a región Kysúc si prevzali Ing. E.Kováčová, Ing. A.Zbojanová, Ing. J.Drobil, MUDr. V.Nehaj, Dpt. M.Kubjatko a Mgr. P.Sedláček. Ocenenie pre Mgr. A. Strakovú in memoriam prevzala jej dcéra Eva Huslicová. Pri príležitosti 20. výročia spolupráce a priateľstva medzi mestami Čadca a Źywiec bolo udelené Čestné občianstvo mesta Čadca burmistrovi Źywca Mgr. Ing. Antonimu Szlagorovi. Súčasťou galaprogramu bolo vystúpenie MSZ Kysuca, KKO pod vedením K.Kevického a umelecké zoskupenie zo Źywca – Beskid SoundProject TRIO.

Mesto hostilo účastníkov 20.ročníka Medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológie ETNOFILM Čadca 2018 v dňoch 20.–23.11.2018. Festival je najstarší filmový festival na Slovensku. Hlavnými organizátormi festivalu boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca.

Celkom je prihlásených rekordných 173 filmov zo 47 krajín sveta z ktorých výberová komisia festivalu po ich posúdení rozhodla, že do hlavnej súťaže postupuje 46 filmov z 27 krajín. Zlatý Turoň - Grand prix za detailné a obrazovo silné spracovanie života etnickej skupiny Fulani v africkom štáte Burkina Faso získal film BOLI BANA v réžii S.C.Gillard z Belgicka. Ďalšie informácie na plagátoch v meste a www.etnofilm.sk

Zimná pohotovosť sa oficiálne začína 15.11.2018. Jej skutočný začiatok však závisí od počasia. V zimnom období 2018/2019 sa bude vykonávať zimná údržba na miestnych komunikáciách (131 km), chodníkoch (23 km) a priľahlých odstavných plochách a parkoviskách. Ručná zimná údržba sa bude vykonávať na schodoch a lávkach. Mestský operačný plán pre ZÚ MK a mapa zimnej údržby je na web stránke mesta. Informácie na dispečingu 041/4323064, 0907819682.

Niekoľko dní po voľbách mesto sprístupňuje možnosť jednoducho a rýchlo posielať z web stránky mesta alebo z mobilu odkaz pri primátora. Pri každom oznámení je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť príslušnú kategóriu, napr. ŽP, parkovanie,  určiť ulicu a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje. S portálom www.odkazprestarostu.sk spolupracuje už viac ako sto samospráv.

 „S mobilnou aplikáciou nosíte samosprávu vo vrecku. Stačí nafotiť čo vás trápi na ulici a hneď to odoslať. Samospráva tak získava rýchlu informáciu o akútnych problémoch, ktoré treba riešiť. Okrem riešenia aktuálnych problémov, portál zvyšuje transparentnosť, každý môže sledovať komunikáciu medzi samosprávou a občanmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú. Rovnako pomáha občanom zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia neraz nemajú vedomosť o tom, kto je kompetentný ich problém riešiť, kedy ešte môže zasiahnuť samospráva a kedy už túto možnosť nemá.“ povedal primátor M.Gura

Do mesta zavítalo moderné, protidrogové a multimediálne divadlo „ The Dark Trip“ – „Drogy sú cesta do tmy“ pod záštitou primátora M.Guru. Hlavnou myšlienkou multimediálnej  divadelnej inscenácie boli drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom, ktorý okrem prevencie dodáva nádej na lepší život. Projekt sa  úspešne realizoval po celom Slovensku pre viac ako 36.000 mladých ľudí  s úžasnou odozvou. Súčasťou bol už 7. ročník  kreatívnej  súťaže Plagát roka 2018  na tému  „Drogy sú cesta do tmy“ a  živé knižnice s mladými narkomanmi z resocializačného zariadenia Provital z Nitrianskeho Pravna, kde bol priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi,  s ktorými sa v bežnej realite nemáme príležitosť stretnúť a porozprávať.

Do mesta zavítal olympijský víťaz a majster sveta v atletike M. Tóth pri príležitosti uvedenia svojho projektu  pre deti predškolského a mladšieho školského veku – Športovú akadémiu Mateja Tótha. Cieľom je budovať prirodzený vzťah detí ku športu od malička a zároveň zabezpečiť, aby sa hýbali správne. Ing. Milan Gura: „Prvoradým zámerom vzniku akadémie v Čadci bolo pritiahnuť deti k športu. Tréningový program je vystavaný tak, že dáva šancu každému dieťaťu športovať a možno sa stať aj vrcholovým športovcom. Najdôležitejší je pozitívny príklad a podpora k športovaniu. To Matej dnes medzi detí priniesol. “

Neuniklo nám konanie 12.ročníka Behu na Husárik o pohár primátora mesta Čadca na počesť Dňa študentstva. Organizátorom bol KKM. Najrýchlejší u mužov bol A.Paulen 15:00 a u žien N.Ondrišková 19:49. Najrýchlejší Čadčan bol TIBOR Ponek 16:42.