Plodmi falošnej slobody je nuda, prázdnota a hlboký pocit života bez cieľa. Spoločenstvo upadá do individualizmu, izolácie a bezúčelnosti. Namiesto slobody sme odsúdení k prázdnej konformite, konzumerizmu a médiami usmerňovanej kultúre. Generácia šesťdesiatych rokov rúcala, ale nebudovala. Vytvorili vákuum, ktoré potom zaplnili sociálne média, lacná turistika a pornografia.

Svetový deň pokoja po 52 krát oslavujeme od roku 1967 na základe iniciatívy pápeža Pavol VI vždy 1.januára. Motto tohoročného dňa znie „Dobrá politika je v službe pokoja“ ktorá apeluje na každého človeka, aby v rámci svojich možnosti si uvedomoval, že v rôznosti sme zodpovední všetci za pokoj vo svete.

J.Nohavica bol ocenený Putinom. V Moskve si prevzal ocenenie Puškinovu medailu za propagáciu ruskej kultúry v zahraničí. Od tohto okamžiku sa na neho začal mediálny pohon. Kritici okamžite prestali počúvať alebo prehrávať jeho pesničky a s nadšením to chválili sa na sociálnych sieťach. Takto nechcene dali najavo svoju plytkosť vo vedomostiach. Nikdy ani mrknutím nepozreli si film Obchod na korze, za ktorý režiséri Kádar s Klosem dostali Štátnu cenu K.Gottwalda, ktorú im udelil vtedajší československý prezident A.Novotný a tiež sa rozhodne nepozerajú na Picassové obrazy. Picasso ako  komunista a nositeľ Leninovej ceny mieru prijal ju od predstaviteľa sovietskeho politbyra.

Vianočný koncert žiaril Je dobre, že Slovensko si našlo ďalšiu cestu na zviditeľnenie sa pred Vianocami. Ak Rakúšania majú svoj Novoročný koncert vždy 1.janura, ktorí sa v tomto roku vysielal do 90 krajín, je najlepšou reklamou pre Viedeň a Rakúsko. V Bratislave idú podobnou cestou. Pred Vianocami bol veľkolepý koncert Vianoce v Bratislave 2018. Slovensko svetu predstavili v súčasnosti naše najväčšie operné hviezdy na čele s Editou Gruberovou v sprievode Pavla Bršlíka, rodáka z Kysuckého Nového Mesta a Richarda Švedu so sprievodom Slovenského filharmonického zboru spolu so Slovenským symfonickým orchestrom pod dirigentskou taktovkou Petra Valentovičová.

Marakešská kauza  odhalila názorové spektrum obľúbeného ministra zahraničných vecí, že nie Slovensko, ale ideovo vyprahnutý západ je doménou M.Lajčiaka. Vrcholom bolo teatrálna komédia, kde slzy sa netlačili do oči ale na jazyk. Predpokladal, že ak odstúpi, Slovensko si uvedomí jeho nepostradateľnosť, bude žiadaný a presviedčaný, aby v prospech Slovenska stiahol demisiu a víťazoslávne ako nenahraditeľný znovu „pomohol“ Slovensku, čo sa aj stalo ... ale to je už iná káva.

M.Lajčiak ma svoju vidinu sveta, ktorú treba rešpektovať, tak ako on by mal rešpektovať vôľu 90 poslancov, ktorí sa nestotožnili „z jeho“ paktom. Zároveň treba sa rázne ohradiť za jeho urážky národa a parlamentu, Ak Slovákov častuje ako zápecníkov a xenofóbov, len preto, že nesúhlasia z „jeho“ rozporuplným Globálnym paktom o riadení migračných tokov. Potom by nemal „xenofóbny národ“ prostredníctvom svojho „xenofóbneho parlamentu“ takéhoto ministra odvolať?   

Adventný cynizmus nastal, keď predseda snemovne ČR zvolal na štvrtok 13.12. schôdzu kvôli komunistickému návrhu na dodatočné (retroaktívne?) zdanenie finančných náhrad za cirkevné reštitúcie (2013). „Okradnúť“ cirkvi v adventnom čase je vážny politicky prešľap ... a neúcta k morálke.                      

Západní socialisti stagnujú Dôvodom je, že západné socialistické strany ovládli mladí mestskí liberáli zo stredných tried, ktorých nezajímajú robotníci či pracujúci ľudia, radšej sa venujú sexuálnym menšinám, výbehu sliepok či migrantov. Preto dnes tieto strany vo Francúzsku a Holandsku atakujú hranicu iba 7%. Odklonili sa od idei klasickej ľavice, ktorú zradili tým, že nebránia ľudí pred neoliberálnym kapitalizmom, neusilujú sa sociálne pomáhať, nezvyšujú minimálnu mzdu, nepodporujú sociálnu ekonomiku, nerozvíjajú sociálny štát. Zaraďujú sa ako kultúrni liberáli, naproti tomu ľavica na Slovensku sú ekonomickí socialisti a vlastenci. Čo sa týka migrácie, na západe chcú presťahovať polovicu zemegule do Európy, naproti tomu na Slovensku chceme riešiť systémové príčiny problému. Je tu ale problém, ak by polovina južnej zemegule premiestnila do Európy, potom juh bude na severe a opačne, potom to bude chaos nie iba geograficky.  

Korupcia „okráda“ Slovensko Členské štáty EÚ vinou korupcie prichádzajú ročne o 904 mld € z toho Slovensko 11 mld (1,21%). Podľa správy EP Zelení/Európska slobodná aliancia Slovensko takto prichádza o 13% HDP. Správa bola vydaná pri príležitosti Medzinárodného Dňa boja proti korupcii (9.12.).

Svet bez hraníc je svetom bez občanov a tým aj bez demokracie je postreh V.Klausa, ktorý predniesol vo svojom prejave 10.12. v Budapešti pri preberaní Petőfiho ceny. Podľa neho, mali by sme bojovať  proti „feudalitam“ dnešnej spoločnosti, proti nomenklatúre politických elít, proti moci bruselských úradníkov, proti výsadám súdov, proti nedemokraticky fungujúcim politickým zoskupeniam typu NOG, požadovať aby česká vláda fakticky nesídlila v Bruseli. Uvedomuje si, že masová migrácia nie je riešením medzigeneračných problémoch v starnúcej populácie, ale cestou, ako zničiť európsku civilizáciu. Apeluje, že treba sa spoliehať na múdrosť obyčajných ľudí a ich demokraticky zvolených lídrov, nie na miláčikov médií a neutrálne sa tváriacich zahraničných poradcov. V.Klaus dôvodí, že by mali byť podporovaní odvážni politici, ktorí fúkajú proti „európskemu vetru“.                         

V Čechách v Tepliciach riaditeľ gymnázia dal školníkovi pokyn, aby sňal portréty prezidenta z tried a zahrabal ich do kompostu. Ak by niekto čakal, že ho za to zriaďovateľ, krajský úrad potrestá či aspoň napomenie, mýlil sa. Riaditeľ dostal ročnú odmenu vo výške 95 tisíc Kč (4 tisíc €).     

Obdobne to bolo pri oslavách 17.11. v Prahe kedy niektorí horlivci vyhádzali štátnické kytice do odpadových košov. Títo „statoční“ sú pre väčšinu ľudí odsúdeniahodní, považujú to za zneuctenie zbitých študentov. Potom chceme, aby mladí ľudia vstupovali do života s úctou k zákonom, hodnotám, autoritám a slušnosti, keď toto všetko vidia vôkol seba.         

Následník saudskoarabského trónu je spájaný s kauzou vraždy novinára Chášakdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Znovu sa ukázalo, že cena ropy je vyššia ako cena ľudského života i západných princípov. D.Trump sa nechal počuť, že USA budú stáť za Rijádom, aj keby sa preukázalo angažovanie samotného korunného princa v tejto kauze. Bohužiaľ pre svet jeho „šokové“ slová sú premyslené a dokumentujú, že politika je o záujmoch. USA „prehliadnu“ vraždu novinára výmenou za udržanie cien ropy a za užšiu spoluprácu s vývozcami.

Český prezident M.Zeman na otázku, čo ho najviac trápi na prezidentskej funkcii povedal, že nemá problém s názorovými a klasickými politickými oponentmi, ktorí sú často obohacujúcim a inšpirujúcim prvkom. “Mne vadia závistliví a sebavedomí blbci. Najviac ich je medzi novinármi, ale nezakrývam, že sú i medzi politikmi, a to hlavne medzi neúspešnými politikmi,” vyhlásil prezident.

Na otázku moderátora, že mnohí hovoria o roku 1989 ako o míľniku, kedy sa začali slobodné voľby, dnes ich málokto rešpektuje. Dostali sme sa do stavu, v Česku ale aj na Slovensku je snaha nerešpektovať výsledky posledných parlamentných volieb, vyvíjajú aktivity na zmenu politického usporiadania odpovedal. „Práve ľudia, ktorí v tých slobodných voľbách neuspeli sú najhlasnejšími kritikmi, sú organizátormi najrôznejších protestov, a keď sa pozriete na to, čo vlastne v živote dokázali, tak tam za nimi žiadnu skutočnú prácu nevidieť.” Nie sú jeho vyslovené slová „ako ušité“ aj na politickú scénu na Slovensku?

Proti katolícke nálady po vzniku Československa sa zosilňovali. Česká strana nezobrala na vedomie religiozitu Slovenska. V tejto línii prezident T.G.Masaryk vyhlásil, že programom novej republiky je Tábor, ktorým sa bude  usilovať oslobodiť od negatívneho vplyvu Katolíckej cirkvi na spoločnosť. Výrokmi ako „teokratická autokracia podľahla demokracii, spočívajúcej na zásadách humanitnej mravnosti“ deklaroval, že nastáva éra štátov, v ktorých vláda vzišla z vôle ľudu a úsilím politických a spoločenských elít má byť nahradenie náboženstva humanizmu.      

Pripomíname si, že pred 41 rokmi pápež Pavol VI zriadil slovenskú cirkevnú provinciu 30.12.1977. Trnavská apoštolská administratúra bola povýšená na diecézu a zároveň vyzdvihnutá na metropolitné sídlo. Cirkevné hranice boli zosúladené so štátnou hranicou. Napriek zriadeniu Trnavskej arcidiecézy a provincie vtedajší biskup J.Gábriš zostal až do smrti iba apoštolským administrátorom, pretože nevyhovoval vtedajšiemu komunistickému režimu. Trnavského arcibiskupa – metropolitu vymenovali až v júli 1989. Stal sa ním vtedajší apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy Ján Sokol. Do úradu arcibiskupa bol uvedený v septembri 1989. Bol to malý krok k dotvoreniu zvrchovanej a suverénnej Slovenskej republiky.

Európska komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby podpísali Globálny migračný pakt OSN, ktorí bol prijatý bez účasti Slovenska na medzinárodnej konferencii 10.12. v Marakéši (Maroko). Pozoruhodné je, že  predsedajúce Rakúsko EÚ odstúpilo od dohody. Podobné konali štáty V4 - Česko, Maďarsko a Poľsko a Slovensko, ďalej Bulharsko, Izrael, Švajčiarsko a Austrália. Spojené štáty opustili rokovanie o dohode v roku 2017 a prezident Trump uviedol, že je úplne nezlučiteľná s migračnou politikou USA.

Postreh Ľ.Bláhu zo života: Porošenko je politická mŕtvola. Nemôže vyhrať voľby, ktoré sa blížia. A tak skúša takéto psie kúsky. Stanné právo znamená, že prestávajú platiť mnohé politické práva, legalizuje sa Porošenková diktatúra. Odmietam robiť z Ruska nepriateľa iba preto, že si chráni svoje strategické ciele, ktoré ukrajinské vojnové lode ohrozujú, je číra absurdita. Musíme si udržať chladnú hlavu a robiť všetko pre mier.

 Kde zostala európska spravodlivosť? Bojovníkov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a ďalšími nacionalistickými jednotkami parlament priznal status vojnových veteránov z čoho im vyplývajú nielen výhody sociálne, hlavne morálne. Ukrajinskí poslanci zavŕšili proces postupnej a tichej rehabilitácie vojnových zločincov z radov nacionalistických zoskupení kolaborujúcich v prvej fáze vojny s nacistami. „Pritom vyčíňanie banderovcov pod kuratelou nacistického Nemecka vo vzťahu k židom, Poliakom, Rusom, antifašistom sa nedá ani v náznaku zrovnať s podobnými aktivitami tých Slovákov, ktorí sa podieľali na nacistických zločinoch.

Podmienkou utužovanie demokracie v EÚ, aby meranie demokracie bolo rovnakým metrom pre všetkých! Už nie je antifašizmus princípom dnešnej Európy? Dnes na ospravedlnenie stačí, čo je ruské je „nebezpečné“ a európske je žiaduce. Tu asi by malo platiť, kto je bez viny, nech hodí do Ruska kameň. Preto Ukrajina za toto „vystrájanie“ nemá a nemala by mať miesto v rodine slobodných európskych národov a nikdy v tejto podobe v jej integračných ambíciách nemala dostať súhlas EÚ.

Tu asi platí latinská múdrosť, Dives ubique placet, pauper ubique iacet.