(ako prezident neprekročil vlastný tieň)

Prezident SR Andrej Kiska ocenil 8.1.2019 pri príležitosti 26.výročia vzniku Slovenskej republiky 30 osobností spoločenského a kultúrneho života, z toho troch in memoriam.

Josef Abrhám Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, výtvarného umenia a dizajnu

Dagmar Burešová Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti práva a za všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Radoslav Danilák Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky v oblasti podnikania a informačných technológií

Jana Dubovcová Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva

Alexej Fulmek Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o budovanie demokratickej spoločnosti a o rozvoj vydavateľskej činnosti

Daniela Hantuchová Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Peter Hunčík Rad Ľudovíta Štúra I. triedy  za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti

Pavel Cheben Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie a optiky

Mária Jasenková Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti prevencie zdravia

Jana Juráňová Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti

Darina Kárová Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a divadelného umenia a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Ján Kuciak Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti žurnalistiky

Zuzana Kumanová Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti etnografie a histórie

Ľubomír Longauer Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, výtvarného umenia a dizajnu

Dušan Mitana Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj oblasti kultúry, básnickej tvorby a literárnej činnosti

Svetozár Naďovič Rad Ľudovíta Štúra (vojenský) I. triedy za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky

Mária Omastová Pribinov kríž I. triedy  za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti chémie polymérov

Klára Orgovánová Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd

Roman Patkoló Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti interpretačného umenia

Veronika Racková Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti prevencie zdravia a misionárskej činnosti

Ladislav Snopko Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o budovanie demokratickej spoločnosti a o rozvoj v oblasti kultúry

Richard Stanke Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia

Marián Valko Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie

Magdaléna Vášáryová Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia, medzinárodných vzťahov a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Veronika Velez Zuzulová Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Gyula Zalabai Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti šľachtiteľstva

Katarína Zavacká Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti právnych vied

Miroslav Žbirka Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti populárnej hudby

Jana Želibská Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia

Zuzana Žirková Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Ocenených vnímajme ako odraz názorovej plurality myšlienkových pochodov, presvedčení, ale i sympatii toho, kto vyznamenanie udelil. 

Každé ocenenie má svojich prívržencov ale aj tých, ktorí majú iné názory, ktorí sa snažia vniesť do hodnotenia ocenených iné pohľady ako sú oficiálne hodnotenia.

Ľuboš Blaha, poslanec NR SR

Ľ.Blaha hovorí o výsmechu osláv slovenskej štátnosti. Najviac ho prekvapilo udelenie Radu Ľudovíta Štúra I. triedy hercovi R.Stankemu, ktorý aktívne vystupoval na protestoch Za slušné Slovensko, a herečke a političke Magde Vašáryovej, známej z  vyjadrenia, že politici by mali ísť aj proti väčšine národa, ak chcú byť v histórii zaznamenaní ako štátnici.

“Čím sa, preboha, Stanke zaslúžil o rozvoj slovenskej kultúry? Tým, že vrieskal na námestiach ako opica, šíril nenávisť a hecoval slniečkársku mládež, aby povalila legitímnu vládu? Za toto sa dnes dávajú vyznamenania?! Absolútny výsmech! Za čo niekto oceňuje poslankyne SDKÚ Vášaryovú a Dubovcovú? Preboha! To už rovno dajte Rad Ľudovíta Štúra poslankyni Cigánikovej za to, že má Slovákov za ťuťmákov! Že toho Kisku hanba nefackuje, takto urážať Slovensko!” povedal A.Bláha.

Anton Hrnko, poslanec NR SR

“Pri vyznamenávaní Kiskových osobností (z ktorých mnohé boli skutočné osobnosti) som netlieskal iba v troch prípadoch: Stanke, Vašáryová, Závacká,” uviedol. “Mám na to závažné osobné dôvody v dvoch prípadoch, v treťom dávam za pravdu Ľ. Blahovi”.

Eduard Chmelár, kandidát na prezidenta

“Nie je vôbec zanedbateľné, že k tejto prehlbujúcej sa polarizácii spoločnosti výrazne napomáha súčasný prezident Andrej Kiska,”

Dodal, že ho potešili vyznamenania pre popovu legendu Mira Žbirku, špičkového vedca Mariána Valka, statočného generála Svetozára Naďoviča, či odvážneho novinára Jána Kuciaka.

Zdôraznil však, že nejde ani tak o to, koho pán prezident vyznamenal, ale skôr o to, koho nie, že tento muž si dlhodobo neuvedomuje alebo nechce uvedomiť, že Slovensko dýcha oboma pľúcami, že tí dobrí, slušní, skvelí a inšpirujúci nie sú len v jeho tábore.

“Preto roky odmieta oceniť každoročne navrhovaného, jedného z najvýznamnejších slovenských hercov Juraja Kukuru, lebo jednoducho nepatrí do jeho mentálneho sveta,” vysvetlil.

“Podobne ako už ocenil vari aj posledného treťotriedneho člena vedenia VPN, ale ani si len nepomyslel na tých, ktorých si z novembrových tribún najviac pamätáme: Milana Kňažka a Jána Budaja. Ani tento rok (pri okrúhlom výročí Nežnej revolúcie), ani minulý rok (pri okrúhlom výročí Slovenskej republiky), kedy mohol oceniť aspoň Kňažkov prínos pre založenie slovenskej diplomacie – ak nie jeho kľúčovú účasť v novembrových udalostiach roku 1989 alebo hoci aj herecké umenie,” dodáva.

“Jemu je bližšia politizujúca herečka Magda Vášáryová, z ktorej sa smejú už aj na druhej strane Moravy. Ale to by som mu nezazlieval, lebo to bola naozaj významná herečka,” uviedol Chmelár.

“Čo však považujem za odporný škandál a najhrubšie politické zneužitie štátneho vyznamenania od roku 1989, je Rad Ľudovíta Štúra I. triedy pre R.Stankeho. Všetci vieme, za čo to dostal. Nie za nepresvedčivé výkony v divadle, nie za tragikomický dabing R.Redforda, ale za svoje agresívne vrieskanie na tribúne „slušného Slovenska“ upozornil kriticky kandidát na prezidenta.

“Podobne je politickú orientáciu prezidenta cítiť aj pri vyznamenávaní vydavateľa denníka finančnej skupiny Penta. Ale keďže Andrej Kiska robí výraznú propagáciu aj ich nemocniciam, čomu sa čudujem …” dodáva na záver Eduard Chmelár.