Zvolení slovenskí europoslanci sa začínajú aktivizovať v štruktúrach EP. Poverili poslankyňu M.Beňovú vykonávať post predsedníčky slovenskej delegácie. Tu sa núka niekoľko poznámok.

• Poverenie M.Beňovej vykonávať predsedníčku slovenskej delegácie vyvoláva otázku, na čo je zriadená táto funkcia. 13+1 poslancov zastupuje 6 rôznych politických strán. Príchodom do EP sa „rozpŕchnu“ do 12 politických frakcii, ktoré zastupujú záujmy Európy a nie Slovenska !!!

• Ako predsedníčka slovenskej delegácie bude organizovať pracovné obedy. Rozhodla sa učiniť poetické rozhodnutie, nebude pozývať na obedy europoslacov ĽS NS. Zdôvodnila to, že títo poslanci nemajú európske témy. Tu asi platí, kto sa povyšuje, ten .... Ona ako poslanecká matadorka ma zaiste množstvo európskych tém na rozdiel od európskych „novicov“ z ĽS NS. Asi si osvojila myšlienku Mesežnikova, ktorý ich pomenoval najhoršími fašistami. Pre úplnosť, sila 14 poslancov v EP je až 1,9% z celkového počtu, čo je porovnateľné so 14 orechovými škrupinami plávajúcimi v Tichom oceáne !!!

• Ak predsedníčka povedala, že nebude pozývať na poslanecké obedy poslancov zvolených za ĽS NS, malo by domyslieť súvislosti. Svojim rozhodnutím sa stala „kopirákom“ prezidenta A.Kisku. Aj on pár hodín po inaugurácii „slávnostne“ povedal a konal, že na stretnutie do Grasalkovičového paláca nebude pozývať poslancov za ĽS NS. Práve prezident v roku 2014 politicky zavelil, aby národ slovensky začal súcitiť s 200 tisíc voličmi, ktorí dali hlas Kotlebovi. Výsledok sa dostavil, hlasy sa im zmnožujú ako huby po daždi.