Každé vyznanie lásky má v sebe rys vznešenosti.

Zahrňuje v sebe úctu.

Každé poláskanie, či telesné, či slovom je posvätné

(Paul Éluard)

Nech vyznanie odstupujúcej poslankyne X.Šurhaňakovej z poslaneckého klubu  je prejavom jej citlivosti vnímať život okolo seba v pozitívnej tónine. U nej mocné slova „nasilu“ vydolovali v jej srdci poetiku pravdy a lásky.

K svojmu odchodu napísala na sociálnu sieť slova, ktoré objasňujú jej dôvody na odchod z poslaneckého klubu Nová Čadca.

• „O odchode z poslaneckého klubu Nová Čadca som rozmýšľala tri mesiace. Do politiky som išla s úplne inými víziami, ako sa nakoniec ukázala realita. Chcem ostať nezávislou poslankyňou. V iniciatíve  boli isté veci, s ktorými som nesúhlasila a nešli prekonať inak, ako rozhodnutím, že pôjdem vlastnou cestou.“ (Xénia Šurhaňaková)

• „Život je krásny, no zároveň strašný v tom, že nikdy nevieme čo nám prinesie. To krásne Forrestovské „ život je ako bomboniéra - nikdy nevieš, čo dostaneš“ je niekedy požehnaním, niekedy skúškou a niekedy trestom. Vždy ale platí, že si tu bonboniéru, keď už raz darovanú, treba vychutnať . Ak však nemáme radi čokoládu či sladké všeobecne, či sme sa bonbónov prejedli, bonboniéru si nevychutnáme.

Preto chcem oficiálne ja i Danka Jašúrková oznámiť výstup i z iniciatívy Dajme Čadci Zelenú i z poslaneckého klubu Nová Čadca. Ďakujem zo srdca všetkým za všetko.

Ja osobne ďakujem za nové priateľstvá, nájdenie sily, krásne zážitky, vynikajúce skúsenosti, smiech i plač, no najmä za ukázanie cesty v živote i politike a znovu nájdenie seba samej. Vedzte, že vás mám všetkých rada a vo svojom srdci.“ (Xénia Šurhaňaková)

Jej vyznanie pre väčšinu je nečakane, odvážne. Bodaj by jej miera ochoty podeliť sa o svoje pocity a emócie nezostali osamotené, aby obohatili vzťahy v samospráve mesta, aby vychádzali z rešpektovania základných etických, morálnych a spoločenských princípov správania sa, z etiky stavovskej príslušnosti a vzájomnej kolegiálnej úcty.