Zákon schválený v portugalskom parlamente o bývaní je reakciou na zdražovanie cien nájmov a nedostatok cenovo dostupných bytov. Bol to „boj“ o ideu, či bývanie má byť právo, alebo trhová komodita. Možno je to aj pre nás vnuknutie, ako neuvážene môžeme sa „prilepiť“ na liberálnu bytovú lopatu.

Vláda je garantom práva na bývanie

Podľa nového zákona sa portugalská vláda stáva garantom práv na bývanie a je zodpovedná za zaistenie primeraného bývania pre všetkých občanov. V novom zákone je zdôraznená sociálna funkcia bývania. Ma za cieľ odstrániť bezdomovectvo a uprednostňuje využívanie nehnuteľnosti spravované štátom. Okrem toho zakazuje vysťahovanie z bytu v Lisabone, pokiaľ nie je štát schopný zaistiť podobné ubytovanie v okolí. Ďalej zákon dáva nájomníkovi alebo združeniu nájomníkov možnosť podať sťažnosť na kvalitu bývania, prebiehajúcu rekonštrukciu či plánovanú výstavbu. Pokúša sa demokratizovať odvetvie, ktoré vďaka vzrastajúcemu cestovnému ruchu spôsobilo prudký rast cien, nájme v Lisabone.

Sociálne zákony pre ľudí

Odpor ku zákonu bol od silných skupín, ktoré argumentujú, že bývanie by je trhová komodita. Ak sa nevyvolá proti tejto téze proti tlak, nebudú mať chudobní ľudia žiadne dôstojné miesto k životu a budú žiť v chudobných štvrtiach bez základných služieb, prístupu k čistej vode a so nevhodnými postavenými a preľudnenými prístreškami.

Portugalci majú už obecné zákony garantujúce právo na zdravie, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie, ale až doteraz neexistoval zákon o bývaní. 

Portugalsko je uprostred  procesu výstavby nových bytov a tieto musí chrániť pred liberálnymi „votrelcami“. Na to musí štát reagovať.

Liberalizácia bytov a jej dôsledky

Nový zákon reaguje na bývalú liberalizáciu trhu s bývaním, ktorá mala v minulom desaťročí  podporiť podnikanie v oblasti turistického ruchu. Vďaka tomu stúpla za rok 2017 cena nehnuteľnosti v Lisabonu o 18% a dochádzalo k masívnemu vysťahovaniu obyvateľov, ktorí nezvládali platiť zvyšujúce sa nájomné. V priemeru šlo až o šesť rodín denne.