Na základe  situácie SR v zásobovaní energiami poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal na utorok 13. januára 2009 na 19 hodinu.

 Pred zastupiteľstvom sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 Neprítomní poslanci (13 poslanci)

RNDr. Anna Belousovová, Mgr. Marián Fúrik, PhDr. Pavol Holeštiak, Mgr. Rastislav Kaličák, MUDr. Jozef Kanaba, Ing. Ján Klučka, Oľga Kostková, Ing. Peter Krkoška, JUDr. Ján Macura, MUDr. Jozef Marec, Pavol Štrba, Mgr. Viera Strýčková, PaeDr. Jaroslav Velička

Prítomní poslanci (12 poslanci)

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Milan Gura, Ing. Štefan Holeščák, Ing. Vladimír Hruška, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, MUDr. Ján Kožák, Ing. František Privára, Mgr. Tomáš Urbaník