Pre web stránku svetlosveta.sk napísal T.Dominik svedectvo o pozadí presadzovania politiky potratov na pôde OSN. Je zarmucujúce, že svoj podiel ma aj Slovensko s neliberálnym väčšinovým konzervatívnym charakterom.  

Podľa správ prolife organizácií potraty boli a sú najčastejším úmrtím na planéte aj v roku 2019. Každoročne sa takto zabije celosvetovo podľa odhadov 50 mio detí.

USA pod vedením D.Trumpa sa na zasadnutí OSN pred Vianocami pokúsilo presadiť, aby OSN nemohla mať autoritu pôsobiť v oblasti “reprodukčného zdravia”, čo je termín pod ktorým sa rozumie najmä presadzovanie a financovanie potratov.

Trumpova iniciatíva nenašla na Všeobecnom zhromaždení podporu, nakoľko 28 krajín EÚ (aj Slovenska !?) vytvorilo alianciu presadzujúcu politiku potratov.

 “Spojené štáty nemôžu akceptovať, aby dochádzalo k používaniu termínov reprodukčné a sexuálne zdravie alebo podobné praktiky, čo by znamenalo právo na vykonávanie alebo presadzovanie potratov.”

EÚ spolu s Kanadou patria k najväčším advokátom potratov na svete. Kanada dokonca vyčlenila vyše 7 miliárd dolárov na ich vykonávanie v krajinách tretieho sveta a EÚ presadzuje do svojej zahraničnej politiky voči Afrike zmenu legislatívy v ich krajinách v otázke zabíjania počatých detí ako podmienky pre akúkoľvek rozvojovú pomoc. Africkí biskupi minulý rok na celoafrickom zasadnutí uviedli, že “Afrika radšej zomrie hladom” ako by mala akceptovať takéto zvrátenosti proti životu a rodine.

Dodatok: Vysvetli niekto zo zodpovedných, aký mandát mal minister zahraničných veci Slovenska alebo vláda SR, že väčšinovo kresťansko - konzervatívne Slovensko hlasovalo za presadzovanie potratov na pôde OSN? Takto sa vráža klin medzi väčšinu (mlčiacich) konzervatívnych Slovákov a liberálnu (menšinu) ľudí, ktorí chcú byť v liberálnom svete za každú cenu výnimoční.