Silvestrovské ohňostroje po roku 1989 vyvolávali príjemné emócie, ktoré aspoň na chvíľu dali zabudnúť na úskalie žitia. Bez týchto „kvapiek“ by pre niektorých bol život v čase vianočnom mono tvárnejší, možno hraničiacich s bezcieľnosťou. 

 

Ohňostroj po roku 1989 niesol v sebe prioritu, ktorý sa spájal s nastúpenom cestou po roku 1989. Vtedajšie ohňostroje boli verejnou požiadavkou pre väčšinu miest a obcí.

Aj po roku 1989 boli protesty, že sa ruší nočný klud, stresujú sa seniori a ľudia s epilepsiou, z ohňostroja mali panický strach psy, mačky, ale aj hospodárske zvieratá, nie raz boli škody na majetku a negatívne dopady na životnom prostredí.

Ohňostroj nechtiac odhalil protirečenie u mladých voči názorom tiež mladých, ktorí stále dokola o klimatickej kríze.

Mladí v súčasnosti sú nadšení „učením“ Thunbergovej bez vlastného uvažovania. Zaráža, že sebavedomo vystupujúci mladí nehovoria o sebe, čo každý z nich môže urobiť pre zlepšenie životného prostredia. Tých možnosti majú nespočet. Napríklad, že vstanú o hodinu skôr a pôjdu peši do školy, alebo na úkor auta pôjdu MHD, že obmedzia nadbytočné nakupovanie oblečenia, pretože vedia, že na pestovanie bavlny a farbenia tričiek a džinov je spotreba vody neúmerne veľká, že obmedzia výmenu funkčnej elektroniky nakupovaním novej s funkciami, ktoré aj tak nevyužívajú, pretože nie sú si vedomí, že obsahujú drahé kovy, ktorých ťažba zaťažuje životné prostredie.   

Neuvedomujú si, že každá farba ohňostroja ožarujúca oblohu by nebola možná, nebyť kovov a ich zlúčenín, ináč ohňostroj by stratil svoje čaro. Netušia, že za modrou je meď, za zelenou bárium, za ružovou lítium, za oranžovou stroncium, za hnedou vápnik, za žltou sodík a sivou mangán, hliník a titan. Takto svojou horlivosťou ku ohňostroju sú v protiklade s hláseniami veriť slovám modernej mystifikátorky.

S konaním ohňostroja sa spája aj možnosť smrteľného úrazu, tak ako to bolo v obci Rybníky v roku 2013. Sebavedomím na pár sekúnd byť „slávny a výnimočný“ bola najtragickejšia udalosť od roku 1993. Na námestí explodovala pyrotechnika. Výsledok? Odtrhnutá ruka, čo je hrozné, ale odtrhnutá hlava znamenalo najvyššiu daň, stratu života. Tu platia slová M.Quoista, že smrť je len krok, no je to krok, ktorým prejdeme z provizória do stálosti, z času do večnosti.

Preto tragické dopady si cez silvestrovskú noc treba stále pripomínať, lebo tie sú ničiteľmi poetiky večera. Vyvolávajú pocit zbytočnej stiesnenosti, strachu, ktorý plodí vo verejnosti vnútorný chaos. Nech príkladom sú v závere roka tragédie - autobus pri Nitre, výbuch v Prešove, utonutie troch žien na východe alebo streľba v nemocnici v Ostrave. 

V neposlednom rade ohňostroj plodí neporiadok po silvestrovskej noci, ktorí ukazuje odvrátenú tvar nezodpovedného správanie mladých. Vtedy eufória ide bokom a potreba velí nastoliť poriadok. Mesto vyhodnotilo za aj proti a tiež možné hrozby z konania ohňostroja a prijalo opatrenie.  

Silvestrovský ohňostroj  2019 sa uskutočnil o 18 hodine, ktorému predchádzal o 16 hodine diskotéka, program pre rodine s deťmi, koncert skupiny Veľký dom a pozdrav primátora. Presunutie času ohňostroja žiadali rodičia deti, ktoré pre neskorú nočnú hodinu sú ukrátené o čaro ohňostroja. Ďalej sa predpokladalo, že plochu pred Domom kultúry mladí zanechajú „slušnejšiu“ ako bývala po ohňostroji po polnoci, čo sa potvrdilo. 

Zdá sa, že podľa odoziev prítomných rodičov, ale aj obyvateľov bývajúcich v priľahlých uliciach rozhodnutie mesta sa stretlo s pozitívnou odozvou. Ucelený program skončil prianím primátora a ohňostrojom, po ňom sa všetci rozišli.

Silvestrovský večer pred Domom kultúry mal ešte jedno pozitívum. Po zhliadnutí diskusie na jednej zo slušnejších sociálnych sieti porovnávajúc ju s reálnym brutálnym FB, presun ohňostroja sa u mladých chatujúcich stretol s pozitívnou odozvou.

Rozhodnutie mesta byť nad vecou, mať na zreteli poriadok, bezpečnosť a slušnosť sa ukázala pre vedenie ako priorita. To je najlepší vklad mesta pre jej obyvateľov do roku 2020.