BRATISLAVA. Dvadsať osobností verejného života zo Slovenska a z Česka ocenila prezidentka Zuzana Čaputová štátnym vyznamenaním pri príležitosti 27. výročia vzniku republiky.

 

 Štátne vyznamenania prezident udeľuje osobnostiam za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy. Majú tri triedy, najvyššia je I. trieda, pri ktorej udelení sa predpokladá obzvlášť mimoriadna miera zásluh vyznamenaného.

 

Vyznamenania Z.Čaputová ako prezidentka udeľovala prvý raz. Sústredila sa najmä na osobnosti spojené s novembrom 1989 a bojom proti totalite.

 

• Andrej Bán fotograf, reportér a publicista, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy • Helena Barancová profesorka, dekanka Právnickej fakulty v Trnave, venuje sa pracovnému právu a právu sociálneho zabezpečenia, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy  • Zora Bútorová sociologička, jedna z prvých na Slovensku, ktorá sa po páde komunizmu venovala ženám, Pribinov kríž II. triedy • Ján Cibuľa prvý rómsky lekár v Československu, jeden zo zakladateľov a bývalý prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát Nobelovej ceny za mier, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam •

 

• Ondrej Demáček stredoškolský učiteľ informatiky, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy • Milada Horáková česká právnička a politička, je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu, Rad bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam • Martin Janec člen protifašistického a protikomunistického odboja, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy  • Igor Luther medzinárodne uznávaný kameraman, Pribinov kríž I. triedy •

 

• Klára Kubičková historička architektúry, Pribinov kríž II. triedy • František Mikloško politik, ktorý výrazne prispel k pádu totality, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy • Zuzana Mistríková osobnosť roku 1989, patrila k študentským lídrom Nežnej revolúcie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy • Silvia Pastoreková virologička, úspešná vedecká pracovníčka, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy •

 

• Jozef Plachý jeden z najúspešnejších športovcov Československa, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy • Alžbeta Rajterová muzikologička, dramaturgička, bývala riaditeľka Slovenskej filharmónie. Organizátorka hudobného života, Pribinov kríž II. triedy • Pavel Sadloň riaditeľ gymnázia na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave, za 30 rokov praxe sa stal uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávanie a vzdelávacej politiky, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy • Tibor Soós tréner a funkcionár v oblasti rýchlostnej kanoistiky, vychoval niekoľko úspešných olympionikov, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy •

 

• Mária Šustrová lekárka, ktorá sa venuje Downovmu syndrómu, Pribinov kríž III. triedy • Branislav Tvarožek bojoval proti obom totalitám, spolu s Martinom Janecom sú poslednými dvoma príslušníkmi Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliana a Viesta, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy • Rudolf Urc režisér, scenárista, dramaturg, významný umelec v oblasti filmu a najmä animovaného filmu, Pribinov kríž I. triedy • Peter Zajac osobnosť roku 1989, slovenský literárny vedec a politik, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy •

 

Každé ocenenie nesie posolstvo vôle či názorového myšlienkového pochodu, presvedčenia, ale i sympatie každého z ocenených. Verme, že výber bol vedený dobrým úmyslom vyznamenať tých, ktorí si to zaslúžia.