Prezidentka Z.Čaputová vo svojom príhovore  zabudla na holokaust a oslobodenie koncentračného tábora Osvietim Červenou armádou. Holokaust bol systematické vyvražďovanie Židov a iných národov alebo národností nemeckými nacistami a ich spojencami hromadné vraždenie.

 

Môžeme sa domnievať, že zabudla, nechcela alebo si nevšimli jej poradcovia, že v tomto roku oslavujeme 75.výročie oslobodenie Osvietim. 27.1.1945 sovietske jednotky pod velením maršala I. S. Koneva oslobodili koncentračný tábor Osvietim. Na skutočnosť upozornila informačná agentúra SPUTNIK.

Niekoľko desiatok tisíc ľudí zo Slovenska, ktorí boli zavraždení v Osvietimi a v ďalších nacistických koncentrákoch, boli „nie“ iba Židia. Počty Slovanov, ktorí nacisti vyhubili na základe rasovej politiky (holokaustu) sa odhaduje na vyše 14 mio, čo je najviac rasových vrážd.

Čudné sa javí, že Z.Čaputová neocenila nikoho z nežidovských ľudí, ktorí niekomu zo Židov nezištne pomohli v období vojny na Slovensku.

„Prezidentka by ľahko našla takýchto ľudí. Je smutným konštatovaním, že prezidentka niečo deklaruje v slávnostných chvíľach a koná ináč skutkami. Ona odsudzuje prejavy nenávisti. Čiernou dierou zostane pre ňu, že pri výbere ocenených nevzala v úvahu nikoho, kto je spojovaní s holokaustom.“

Pritom štát Izrael udelil poctu Spravodliví medzi národmi viac ako 600 záchrancom zo Slovenska. Alebo že by prezidentská kancelária nemala financie na zakúpenie encyklopédie záchrancov?