Znovu sa ukázalo aké silné priateľstvo je medzi slniečkármi a médiami. Verejnosti je podsúvaný súkromný rozhovor z roku 2016 medzi A.Dankom a obvinenou A.Zsuzsovou medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP (registrovaná v Čechách) a investigatívnym centrom J,Kuciaka.

 

Zverejnená informácia v sebe nesie zásah do súkromia dobre miereným politickým šípom zloby, mesiac pre voľbami. Organizácie sú ideovo spojené so slovenskou opozíciou. Vycítili, že SNS pohybuje nad 5% hranicou zvoliteľnosťou, preto treba jej „pomôcť“ (lepšie by znelo, doraziť ju).

Otázka znie, nie je porušená ústavnosť, keď sa zverejnil súkromný telefonát. Z nich nie je dokázateľné, že z obsahu rozhovoru nevyplýva žiadne porušenie kriminálnej podstaty obsahu rozhovoru? A propo, ako sa dostala na verejnosť citlivá informácie, ktorá kontraproduktívne rozkladajú vzťahy v spoločnosti? Čo je ale citeľné, že opozícia a média v tomto prípade vytiahli jednu (zatiaľ) jemnú metódu niekdajšej ŠTB.

Ak už bolo niečo porušené, opozícia vlastne opozičné poslankyne môžu verejne odsúdiť pranierovať poslancov z koalícii. Pritom nesmú zabudnúť ani na svojich kolegov, na ich prirodzenú „potrebu“ mobilného laškovania, čo je nič iné ako samopašné správanie sa, vystrájanie žartov, zabávať sa, žartovne si niekoho doberať alebo vzájomne sa prekárať. Ak toto je pre opozíciu ohrozenie, potom okrem Beblavého chlapi by sa mali spojiť a bojovať proti pár horlivým napovedačom, ktorí sa považovali za pupok slovenského skostnateného čuda.

Beblavý žiada koniec Dankovej kariéry, zároveň predseda SPOLU obhajuje svojho člena, ktorý mal výhražné komentáre na adresu Rómov, je to politické choré. Na otázku novinára, či sa dotyčný člen môže uchádzať o verejnú funkciu, Beblavý odpovedal kladne, čo ma svoju vypovedaciu hodnotu. Predsa laškovanie sa nedá čo obsahu spájať s negatívnou kritikou Rómov. Pán Béblavy je politik, aspoň tak sa tvári. Preto by mal zvažovať vyjadrenia v tejto citlivej téme pre neho a jeho stranu.

Beblavý má Danka plné zuby, lebo on na rozdiel od neho hovorí a tne do živého. Vo svojej svojskej rétorike ma ukotvenú predstavu, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Preložené do zrozumiteľnej reči, čo jemu dobre, to je dobre aj pre liberálne Slovensko. 

Zaráža časovo namierená „paľba“ do Danka. V tomto bol služobne v Portugalsku a navštívil pútnické miesto Fatima. Informácia bolo oznámená mestu a svetu v štýle, „jednou ranou dve muchy“

Ak už chcú byť odporcovia A.Danka presní, pravdiví a dôslední, prečo netrvajú, aby boli verejne zverejnené aj ostatné nahrávky, a tieto boli dané na verejný mediálny „linč“, napr. medzi obvinenou a D.Lipšicom, B.Kollárom, J.Drobom, ...?

Opoziční poradcovia si neuvedomili (alebo, že by aj áno?), ak budú jalovo kydať na SNS, je to vlastne cielene posilňovanie volebného postavenie ĽS NS na úkor SNS, čo ma svoju vypovedaciu hodnotu, čím vlastne posilňujú vytvorenie úradníckej vlády po voľbách.

Ak by hrozilo mužom odobraná možnosť mobilného laškovania, potom jediným východiskom pre nich bude vytvoriť iniciatívu ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO PRE MUŽOV.  Ak sesterskej iniciatíve sa podarilo, aby R.Fico odstúpil, tak sa im zaiste podarí, aby odstúpil aspoň Béblavy, aby mal viac času na svoje teoretické skladanie perpetua mobile svojho ideálneho „liberálneho“ sveta.