Multikultúrne sú iba impériá. Po Druhej svetovej vojne v západnej Európe fungovali životaschopné demokracie a podobný pulz politického života sa objavil po páde Sovietskeho impéria v stredoeurópskom priestore. Toto sú tie najvzácnejšie plody nášho úsilia. Ale ak nevenujeme patričnú starostlivosť súčasným imigrantským a demografickým problémom, ľahko môžeme o ne prísť.

 

Posledné rokovanie NR SR prinieslo pre ľudí práce, ktorým bol schválený trinásty dôchodok vo výške 460 €. Teraz je na prezidentke, či po voľbách podpíše zákonnú zmenu  alebo bude otáľať, a dá na známosť, že jej nejde o ľudí práce. Taktiež bude zaujímavé, či Istanbulský dohovor, ktorý NR SR po tretí krát NR SR odmietla, či sa s týmto rozhodnutím stotožni? Treba pripomenúť, že pri zložení sľubu povedala, že chce spájať. Ak dodrží sľub, tak nie je čo riešiť. 

Medzinárodný deň materinského jazyka si 21.2 pripomínajú mnohí z nás. V kultúrnych a civilizovaných spoločenstvách vedia prečo. Jazyk nám prináša slovné spojenia, ktoré sú súčasťou ľudových rozprávok, ktoré nás učili naše matky, a ich matky. Jazyk, ktorý patrí k našej domovine, je súčasťou nášho  nehmotného pokladu. Hodnota rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyk je najsilnejším nástrojom na zachovanie a rozvíjanie nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Preto zabolelo, keď strana ZA ĽUDÍ plánuje zmodernizovať legislatívu a zbaviť ju ideologických nánosov (zákon o Matici slovenskej, o štátnom jazyku). Je zarážajúce, že v čele tejto „obrody“ stojí exprezident

V Čechách svätorečili duchovných, ktorí po atentáte na Heyndricha ukryli parašutistov včítane J.Kubiša a J.Gabčíka.    

 V Čechách platí a snáď aj u nás, že sa zapodievame dilemou o (ne)povinnej výučbe  matematiky. Nech príkladom sú čínske deti, ktoré víťazia  víťazia v medzinárodných zrovnávaniach v čitateľskej gramotnosti, prírodných vedách, ale aj matematike. Otázka znie, je chyba v nízkej schopnosti našich žiakov učiť sa alebo chyba je vo vzdelávacom systéme?                 

ROK NÁRODNEJ IDENTITY ktorý v minulom roku vyhlásila Matica slovenská bol pre pripomenutie histórie Slovenska plodný. Vzniklo dvanásť nových miestnych odborov, z toho jeden v Ukrajine a dva nové odbory Mladej Matice. Obnovených bolo päť miestnych odborov. Vydavateľstvo Matice v roku 2019 vydalo tridsaťdva kníh. Ustanovizeň s finančnou podporou ministerstva kultúry odhalila sedem pamätných tabúľ, a to najmä Jurajovi Palkovičovi v Lučenci, Matúšovi Dulovi v Bratislave, pilotovi Štefanovi Devanovi v Smoleniciach či k storočnici oslobodenia vo Vranove nad Topľou a v obci Soľ, štyri busty národných osobností ‒ Ľudovíta Štúra v Štúrove, Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Milana R. Štefánika v Trstenej a Jána Vanoviča v Martine.  

Uprostred studenej vojny, na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia, súperili Spojené štáty so Sovietskym zväzom nielen v pretekoch v zbrojení. S cieľom ukázať, kto je pánom na mori, vydala sa vo februári 1960 na cestu okolo sveta legendárna a jedinečná americká jadrová ponorka Triton poháňaná dvoma jadrovými reaktormi, na svoju najslávnejšiu podvodnú misiu. Ako prvá oboplávala zemeguľu bez toho, aby sa vynorila na morskú hladinu. Od tejto udalosti uplynulo 60 rokov. Osemdesiatštyri dní sa plavila bez toho, aby sa vynorila na morskú hladinu. Za ten čas preplávala pri priemernej rýchlosti 18 uzlov viac ako 41.000 námorných míľ. 

Zaujímavosťou je, že na Filipínach je jediný svedok rekordnej cesty ponorky Triton. Filipínskeho rybára R.Baninga vydesila v Maggellanovej zátoke jej periskop. Tento zážitok opísal neskôr 19-ročný rybár slovami, že videl "žiariace tajomné oko morskej obludy", ktoré sa na neho pozeralo.

O čom je súčasný spor v EÚ? Skeptici predpovedajú, že EÚ dospela do štádia stavby „babylonskej“ veže, ktorá nebude dostavaná. Ešte že medzi nami sú aj optimisti. EÚ sa podobá RVHP. Hlavným nástrojom nadvlády Moskvy boli ruské tanky. EÚ je spolok, ktorý chcel byť pravým opakom. V posledných dekádach stratil zmysel, cieľ a akcieschopnosť. Zabezpečiť poslušnosť jeho členov majú peniaze. Ich pomocou chce západoeurópska politická kasta donútiť slobodomyseľné a sebavedomé spoločnosti v strede Európy, na čele s Poľskom a Maďarskom, aby pripustili zánik európskej civilizácie a zbedačenie svojich občanov, súdiac aké problémy pretrvávali na mimoriadnom summite EÚ pri tvorbe rozpočtu na roky 2021-2027.

Rádio Deutsche Welle vo svojom komentári uviedlo „Nový rozpočet je potrebné využiť na to, aby dal do laty Maďarsko a Poľsko. Túto šancu ale šéfovia štátov a vlád nevyužili. “ To sa im zatiaľ nepodarilo len preto, že občania týchto krajín a aj drvivá väčšina Čechov a Moravanov, dali svojim vodcom jasne najavo, že odmietajú, aby ich demokratickosť známkovali postavy ako F.Timmermans. Zlovestné vízie politikov a väčšiny expertov, že brexitom bude trpieť hlavne Veľká Británia sa nepotvrdili. Zatiaľ je to naopak, tak ako to predpovedala hŕstka triezvych analytikov. Vystúpením Anglicka z EÚ sa smer európskeho procesu definitívne obrátil, od zjednocovania k rozpadu.

Ako média (ne)púšťajú informácie vystihol český sociológ P.Hampl na svojom statuse, v ktorom sa zaoberal vyhlásením zakladateľa Facebooku M.Zuckerberga. Vyhlásil, že ruší svoju politiku ohľadom stupňujúcej sa cenzúry a zaväzuje sa, že stojí za slobodou slova. Portál reformy.cz s odkazom na Daily Mail uvádza, že Zuckerbergove slová na sociálnej sieti sa síce bude aj naďalej obsahovo odstraňovať, ale iba tie, ktoré sú naozaj škodlivé. (poznámka - kto o nich rozhodne?)

Ďalšou udalosťou, o ktorej nemajú vedieť v Česku je Zuckerbergov prejav, v ktorom sa ospravedlnil za cenzúru a sľúbil, že FB bude slobodným priestorom pre najrôznejšie politické názory. Podľa neho občania Česka nemajú sa predčasne radovať. Podľa jeho slov sa to nebude týkať českého FB. Situácia je úplne rovnaká aj na Slovensku. Treba pripomenúť, že v Amerike sa rozbieha diskusia o prípadnom znárodnení Facebooku Corporation. Hampl napísal, že ak Zuckerbergovo rozhodnutie vydrží, potom dôjde k výraznému posunu mocenských pomerov v Spojených štátoch.

Bonmot:

LGBT a gender ideológia je to najzvrátenejšie zo zvráteného, čo nám prináša tzv. liberálna demokracia.