Ministerka kultúry SR Ľ.Lašáková udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia. Ocenila jedenástich laureátov v siedmich kategóriách. Ocenenie sa udeľuje jednotlivcom a kolektívom od roku 1999 za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, za dlhodobý alebo životný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

 Alexander Halvoník literárny kritik a prekladateľ v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby

Titusz Tóbisz, operný spevák za výnimočné stvárnenie spevácky náročnej postavy Jeana Valjeana v muzikáli Bedári v Štátnom divadle v Košiciach

Eva Bláhová pedagogička vokálnej interpretácie s prihliadnutím na jej významný osobnostný vklad v oblasti prezentácie slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí

Stanislav Dusík maliar, grafik a ilustrátor bol poctený cenou za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí in memoriam

Nina Poláková a Roman Lazík baletní sólisti Viedenského štátneho baletu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí

Petra Štefanková grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu za dlhoročný prínos v oblasti medzinárodnej reprezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí

Marilena Halászová choreografka a baletná pedagogička za celoživotný prínos v oblasti umenia

Jozef Šimonovič bývalý podpredseda Matice slovenskej, recitátor a herec za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti pôvodnej slovenskej rozhlasovej, divadelnej a filmovej tvorby a majstrovstvo v oblasti umeleckého prednesu

Vladimír Franc hudobný redaktor získal cenu za autorský prínos a propagáciu hudby prostredníctvom poslucháčsky populárnej rozhlasovej relácie  Túto hudbu mám rád. 

Pavol Babka propagátor insitného umenia v Kovačici a majiteľ tamojšej galérie insitného umenia za vytrvalú propagáciu umenia