(pandémia, máj 2020)      

Pandémia COVID19 v porovnaní z históriou sa v mnohom líši od podobných kríz, ktorými EÚ bojovala. Vírusu sa podarilo obnoviť význam a zmysel národných štátov a nastolilo potrebu zvratu v prospech potravinovej sebestačnosti. Vírus je realitou, nevieme kedy pandémia skočí, môžeme iba špekulovať o dlhodobých dôsledkoch politických, ekonomických či spoločenských. EÚ nečakane a nepripravená dostáva sa do neistoty.

 Globalizmus vyčerpal svoje možnosti. Čaká nás vytriezvenie z globalizácie a zoslabovanie liberalizmu. Žijeme v nádeji, že plánovači multukulturalizmu  skrývajúci sa za falošné ľudsko-právne tézy v mimovládkach nebudú mať vietor v plachtách tak ako doteraz.

Schengenský priestor bol zlomovým bodom pri riešení pandémie. EÚ ukázala dvojaký meter. Ak migrantov púšťala aj vďaka veľkorysosti Nemecka či Švédska, tak teraz pri pandémii nechcela, aby hranice zatvárali národné štáty, ale mali sa zatvárať vonkajšie hranice EÚ.

Mladí dostali do vienka šancu uvedomiť si, že sloboda nie je iba práca, nie len to čo je pre nich dobre, výnosné a prospešné. Nezažili vojnu, ani totalitu, neboli na vojne, neuvedomujú si, že disciplína je hradbou proti chaosu, preto sú asi jedinou skupinou, ktorí potrebujú zažiť pandémiu ako výstrahu.

Chvála samosprávam pandémia nám dala to, čo by sa ináč nepodarilo. Samosprávy vo svojej zodpovednosti dali do pohybu celonárodnú riavu dobročinnosti a spolupatričnosti. Začali bezplatne doručovať obyvateľom rúška. Cez rúška sme začali chápať, nie iba čo je sloboda, ale začali sme si uvedomovať, že sloboda je pupočná šnúra spojená so zodpovednosťou.

Fakta nepustia Matovič 21.3. prevzal zodpovednosť za vládu SR v čase, keď pandémia bola v pokročilom štádiu. Krízový štáb pod vedením Pellegriniho pracoval. V porovnaní s okolitými štátmi sme v predstihu zaviedli proti krízové opatrenia, Slovensko sa stalo lídrom boja proti pandémii. Nebyť skvele odvedenej práce krízového štábu pred 21.3., Matovičov novovytvorený krízový štáb mohol do dnes spávať na Úrade vlády, aj napriek tomu by sme štatisticky v hodnotí štátov sa prepadali. Z Pellegriniho práce ťažil Matovič,  mohol nadviazať a pokračovať v úspešnom boji s pandémiou. Preto každé slovo „vrčania“ na Pellegriniho urážalo slušných Slovákov, nožnice spolupatričnosti a solidarity sa stále viac otvárajú. Preto Matovič nespája, skôr straší. Keď je strach, vtedy sa človek nedíva či mu pomáha ľavičiar, pravičiar ale pomoc prijíma od človeka. Tu možno iba konštatovať, že samochvála nebolí, ale ... 

Ani Lotyšsko neuniklo pandémii, urobilo podobné opatrenia ako ostatné krajiny s jedinou výnimkou, kostoly v Lotyšsku ostali počas pandémie naďalej otvorené. Zaslúžili sa o to predstavitelia troch hlavných náboženských cirkvi, katolíci (48%), evanjelici (34%) a pravoslávna cirkev (18%). Cirkvi argumentovali, že „človek sa živí nie len chlebom“, ale má aj duchovné potreby a tie sú najmä v krízových časoch rovnako dôležité ako telesné. V tomto ohľade Cirkev môže poskytnúť účinnú pomoc a môže zmierniť psychologické dopady na spoločnosť. Vláda vzalo argument v úvahu, vydala usmernenie, za akých podmienok je možné konať bohoslužby. Účasť ma cirkevný personál s maximálnou účasťou 50, neskôr znížená na 25 veriacich. 

Pandémia oproti krízy v roku 2008/2009 si vynútila návrat silného štátu, podobne ako v roku 1929. Ľudia sa čoraz viac začali utiekať na pomoc štátu, verili že štát zorganizuje kolektívnu obranu proti pandémii. Spoliehajú sa na vládu, aj napriek tomu, že ide o záchranu narušeného hospodárstva. Efektivita vlády bude posudzovaná podľa schopnosti zmeniť denné návyky ľudí.

Súčasný COVID 19 je opakom finančnej krízy, kedy odborníci zlyhali. Ľudia začali viac dôverovať  odborníkom, keď pandémia začala ohrozovať naše životy. Je dobré, že profesionalita dostala v spoločnosti zelenú.

COVID 19 začal posilňovať význam národných štátov a ich uzavretie výrazne napomohlo potlačiť pandémiu. Úloha a význam národných štátov vo vnútri EÚ sa posilnia. Vlády sa  začali sústreďovať na vlastných obyvateľov, začal sa posilňovať etnicky nacionalizmus. Vlády nabádali, aby občania „stavali“ ploty medzi sebou, lebo nebezpečenstvo infekcie hrozí od ľudí samých.

Ak Čínu možno obviňovať v začiatkoch pandémie z nedostatočnej transparentnosti,  potom treba oceniť schopnosť a efektivitu čínskeho štátu, s akou reagoval na pohyb a chovanie obyvateľov, výsledok je ohromujúci.

Spomeňme si, ako vlády bojovali s krízami hospodárskymi, migračnými či s teroristickými útokmi. Pochopili, že včera najväčším nepriateľom bol strach a panika. Preto vyzývajú na zachovanie kľudu a disciplinovanosti. Úspech vlád dnes závisí od schopnosti presvedčiť občanov, aby dodržiavali pokyny a nariadenia.   

Dilema pre vládu zostáva, že ma zodpovednosť, akou cestou sa ma uberať. Zabrániť šíreniu pandémie a tým zachraňovať životy, na úkor ekonomiky, alebo za cenu straty na životoch zachrániť ekonomiku?

Najväčší dosah COVID 19 v EÚ bude mať vplyv na zoslabenej rozpočtovej disciplíne, čoho dôkazom je, že aj v Berlíne začína disciplína mať deficit. Pandémia znervózňuje, začínajú sa spochybňovať niektoré základné zásady, na ktorých EÚ ešte dnes stojí

Pellegrini na svojom blogu reagoval na kroky vlády súvisiace s pandémiou. Vláda vyvoláva nedôveru, neporiadok a chaos v segmente, ktorý je pre súčasnú vládu rozhodujúci. Všetko smeruje na tlačovky, občan vyber si ... a občan je dezorientovaný. Neprekvapuje, že sa zmnožujú občianske demonštrácie proti súčasnej koalícii.

Klasicky opozičný štýl matovičovej politiky nepriniesol  novej vláde zmenu politiky, kde stále dominuje silný podtón marketingu bez obsahu. Treba pripomenúť, že to čo fungovalo v opozícii nestačí, teraz je premiérom, ma zodpovednosť za celé Slovensko. Jedno je isté, musí ešte prejsť dlhý úsek života, aby sa priblížil k osobnosti Churchilla, ktorý počas náletov na Londýn vzbudzoval dôveru spoločnosti pre rozhodnutia vlády a bol tmelom národnej jednoty. Včera zjednocovala vojna a dnes pandémia.

Expremiér Pellegrini uviedol príklady z organizačného zlyhania dopravy na Veľkú noc, kedy predseda vlády našiel vinníkov - policajtov, čo považuje v priamom prenose za verbálnu popravu. Ďalej protichodnosti a nekoncepčnosti pri otvorení reštaurácii alebo zavedenie eKarantény bez certifikátov.

Po oznámení že pre zadlžené úvery je možné odklad na 9 mesiacov úver (na úroky v čase predĺženie sa úľava nevzťahuje), v prvých dňoch si to zažiadalo vyše 155 tisíc klientov. Jedinú úľavu majú tí, ktorí majú úver poistení. Toto je zo strany banky pyrrhovo víťazstvo“ sebe (bankám) a nie spoločnému víťazstvu nad pandémiou.

Úsmev na koniec

Pandémia postihla najmä ženy, horekujú, že musia chodiť zahalené ako muži (Ján Kopina)