(zamyslenie sa nad Trianonom 1920)

Pred sto rokmi 4.6.1920, podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži vo Versailles 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.

 Hlavné posolstvo stého výročia Trianonskej mierovej zmluvy je, že Trianon umožnil Maďarom mať národný štát, zároveň Trianon priniesol národom strednej Európy slobodu. Oba národy dostali šancu prijať vzájomne pochopenie.

Podľa článku 104 Trianonskej zmluvy sa z Uhorska sa vyčlenila Horná zem (Felvidék), Dolná zem (Délvidék), Sedmohradsko (Erdély), Partium a Zakarpatsko /Kárpátalja) čím sa vytvorili hranice nového maďarského štátu, ako aj hranice nových národných štátov na troskách Rakúska - Uhorska.

Trianonom sa realizovali slova Ľ.Štúra z roku 1848, pokiaľ sa neoddelíme od Maďarov, nebudeme mať budúcnosť.

Pri stom výročí Trianonskej mierovej zmluvy by sme nemali zabúdať na tragický osud Slovákov v Maďarsku, ktorý spečatila neochota maďarských vlád, a to či už za horthyovského, kádarovského alebo orbánovského režimu, plniť si medzinárodné záväzky voči národnostným menšinám.

Tak ako za Horthyho aj v súčasnosti počuť z Budapešti falošné tóny o hroznej krivde, ktorá vraj v roku 1920 postihla maďarský národ. Všetky zlyhania maďarských vlád, maďarských politických a kultúrnych elít boli aj v súčasnosti sú prekrývané Trianonom a čoraz hlasnejším volaním po jeho revízii.  

Treba pripomenúť, že maďarská menšina má na Slovensku nadštandardné podmienky, ale aj luxusné práva. V oblasti školstva a kultúry používajú na úradoch maďarský jazyk, majú svoje politické strany. 

Ak sa nám Slovákov bude snívať sen, ako maďarský učiteľ  stojí nad žiačikom s trstenicou v ruke a vtĺka mu do hlavičky riekanku „Kása nem étel, bot nem fegyver, Tót nem ember“, kaša nie je jedlo, palica nie je zbraň, Slovák nie je človek ... odpustíme ale nikdy nezabudneme. 

Treba pripomenúť, že Maďarsko sa zaviazalo nielen Trianonskou mierovou zmluvou, ale aj mierovou zmluvou podpísanou 10.2.1947 v Paríži, že definitívne skoncuje s politikou revizionizmu a iredenty.      

Na záver bez ohľadu na to, či hodnotíme asimilačné snahy Maďarov negatívne, neutrálne alebo kladne, skutočnosť je taká, že „na to nemali“. Rok 1920 nebol rokom európskej zrady voči Maďarom, ale rokom pravdy, ktorý im ukázal ich miesto v európskych dejinách.