(vďaka za používanie parkoviska aj pre potreby mesta)

COOP Jednota v Čadci ako majiteľ parkoviska pred OD TERNO zaviedla novinku, ktorá mnohých z nás prekvapila. Parkovacia doba bola stanovená maximálne do 2 hodín. Po tomto čase vodič je povinný opustiť parkovisko. Prekročenie stanoveného limitu je riešené mestskou políciou. Možno táto správa zarezonuje iba v úzkom okruhu občanov. Zväčša nie u tých, ktorí prišli na nákup, ale u tých, ktorí ako keby idú nakupovať, ale auto si na celý deň zaparkujú a k tomu ešte dostali aj „bonus“ - celodenné parkovanie zadarmo.  Preto vedenie pristúpilo na takéto riešenie.

Treba povedať, že toto parkovisko v centre mesta plnilo dôležitú úlohu, ako záchytné parkovisko aj mesta.

Očakávane rozhodnutie o obmedzení doby parkovania je nezvratné. Z tohto pohľadu by si aspoň teraz zaslúžilo vedenie OOP Jednota od mesta verejne poďakovanie, že takto  zištne pomáhali mestu pri riešení jeho parkovacích plôch.  

Preto aspoň cez webový portál osobne ďakujem COOP Jednota Čadca za pochopenie s mestom. Verím, že nie som sám, a preto, kto chce, nech sa pridá, aby naše spoločné    zborové a hromové ĎAKUJEME bolo počuť všade, aj v najodľahlejších miestach mesta.

 

Ďakujeme !!!