Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom

(sv.Augustín)

Doma o SNP vznešené slova, za „humnami“ knihy hlavne od nemeckých autorov píšucich,  ako keby SNP nebolo. Nie je chyba v nás, že cez prsty vďaka našej pasivite znižujeme význam SNP vo svete?

 

Tu vyniká historik A.Lüdeka svojim jednostranným pohľadom na 2.svetovú vojnu, ako keby u neho SNP nemalo miesto. Postreh o zamlčovaní SNP si všimol Jozef Sliacky v matičných novinách SNN (34/2020), tých novinách, ktoré vydáva Matica slovenská, ktorá je tŕňom v oku ministerky kultúry. Napísal

  •  Slovensko bolo spomenuté trikrát, pri útoku na Poľsko a Sovietsky zväz. O nejakom SNP alebo o Banskej Bystrici ani riadok. O Česku-Slovensku bola zmienka šesťkrát. Najprv súvislosti s rozpadom 14.3.1939 a potom na konci vojny.
  •  V chronologickom prehľade o SNP nebola zmienka, ale písalo sa, že 25.8. bola oslobodená Paríž, následne 30.8. zmienka o obsadení naftových polí pri Ploješti sovietskou armádou a deň neskôr defilovania Červenej armády v Bukurešti. 

Poznať jeho dôvody, prečo nepísal či zamlčoval SNP by bolo možné odhaliť oficiálny zámer, ako účelovo sa znižuje význam nemeckého zverstva v druhej svetovej vojne a verejne neutralizuje oslobodzovanie spod nemeckého útlaku. 

V poslednej dobe badať cielené oslabovanie historickej pamäte vo svete. To sa nejedná iba o význam SNP v európskom priestore.

Aj u nás sú (ideové) skupiny, ktoré sú poplatné „západným“ trendom, ktoré dostali „facku“, ktorá nebola náhodná. Bolo to v apríli 2015 na pietnej spomienka na Slavíne. Vtedajší prezident Kiska si uctil pamiatku padlých vojakov izolovane pred oficiálnou spomienkou organizovanú Úradom vlády. Na spomienke bol prítomný aj minister zahraničných vecí S.Lavrov. Ak scenár spomienky bol pripravený, nebolo možné odhadnúť, aký bude záujem verejnosti. V tomto prípade čo do účasti vyhral Lavrov. Aj z toho sa dá vytušiť, aké nálady prevládajú vo verejnosti.   

Preto je legitímna otázka, nie ani tak čo robia ministerstva zahraničných vecí či kultúry, ale aké majú výsledky? Na tomto stave nesie svoju zodpovednosť aj Múzeum SNP v Banskej Bystrici?

Pripomeňme si situáciu, ktorá je u našich susedov. V Česku sa glorifikuje oslobodenie Plzne americká armádou a zároveň sa účelovo vyslovuje otázka, prečo Praha nebola oslobodená americkou armádou?

Tu história kritikom pripomína, že generál Eisenhower zakázal Pattonovým oddielom vstúpiť za plzenskú líniu, ktorá bola vytýčená za Plzňou a nie za Prahou. Toto bolo výsledkom diplomatickej dohody so Sovietskym zväzom.

Najnovšia šuškanda v Prahe chce obrátiť pravdu naruby, že to nebola Červená armáda, ktorá prišla na pomoc Prahe, ale oddiely Vlasovovej armády. Boli to , čiže ruskí prebehlíci včlenení do nacistických jednotiek, ktorí masovo vraždili Poliakov, zasahovali pri vylodení v Normandii a podporovali Hitlera. A týmto zločincom, ktorí „utekali v máji 1945 do amerického zajatia, dnes sa stavajú im pomníka ako „osloboditeľom“. Tu treba pripomenúť, že vlasové jednotky na Kysuciach, v osade Semeteš zavraždili 21 mužov a chlapcov (20.4.1945)

Terajšie radničné zoskupenie v Prahe s podporou pražskej „kaviarne“ stále dokola tvrdí, čo by si priali, že Červená armáda z roku 1945 bola okupačná. Začalo to odstránením sochy generála Koneva. Pritom ona vstúpila na územie cudzieho štátu v súlade s rozhodnutím mocnosti a so súhlasom česko-slovenskej vlády. Zóny vplyvu boli určené ešte pred dobytím Berlína.

Je iba na nás, aby sme históriu neustále pripomínali a bolo to aj v osnovách, že ZSSR zohral hlavnú úlohu pri oslobodzovaní našej vlasti spod nemeckej nadvlády.

Nech to počuje priateľ, ale aj nepriateľ, že SNP bolo, je a bude nadčasovým historickým medzníkom, ako náš príspevok boja za mier v Európe. 

Pripomeňme si  ako v plnej nahote vychádza naša pasivita na povrch, kedy ak niečo začneme, vec nedotiahneme do konca.

V roku 2016 vtedajšia opozícia podporila návrh poslanca Z.Simona, aby všetci študenti stredných škôl navštívili bývalý koncentračný tábor v Osvienčime. Podľa nich je potrebné reagovať na to, že sa mladí utiekajú ku extrémizmu. Úloha je nesplnená a dnešná koalícia ma jednu úlohu naviac.  

Tu sa hodí pripomínať citát P.O.Hviezdoslava, ktorý je mottom tejto web stránky, aby sme vedeli oddeliť kúkoľ od pšenice.

Ak budeme sa približovať k pravde, budeme nachádzať pravdu o nás samých. Svojim postojom a konaním vyjadrujme úctu tým,  ktorí položili svoje života za našu slobodu.