Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.

Albert Einstein

Úvod tohoročného školského roku 2020/2021 bol pre žiakov naplnením sna o dvoch rokoch prázdnin, vďaka nejasnému pôvodu ale o to razantnejšiemu účinku koronavírusu. Môže nastať všetko, ale aj nič.

Učitelia a rodičia mali by sa vyvarovať úvah a pohľadov, ktoré chcú dostať strach do školských lavíc v nádeji nového sveta, ktorý bude pre nich a pre nás zostávať mimo nášho vplyvu. Dnes viac ako inokedy, omnoho ľahšie ako včera buďme v strehu proti nevinným a pritom falošným informáciám na sociálnych sieťach, čo je krok k diablovi vyvolávajúci v nás chaos a závislosť.    

Dnes sme slobodní, zajtra ako včera sme boli kádrovaní a obmedzovaní v slobode. Preto dôverujme ale preverujme.

Byť členom školského kolektívu je dar, ktorý by mal prinášať vzájomnú úctu, upevňovať kontakty, prehlbovať snaživosť, posilňovať kvalitu vedomosti ale aj odriekanie sa na úkor svojho voľného času. Je to ťažká úloha, ktorá je polarizovaná v nerovnosti prerozdelenia majetku.

Máme šancu meniť svoje myslenie, rozširujme si svoje názory a postoje. Máme vzdelanie, ale mnohí z nás si ho nevážia. Tam kde si ho vážia, berú aj plody tohto úsilia. Američan si vie okolo seba všetko spočítať a vie aký bude mať z toho zisk. Vie, že jeden dolár investovaný do vzdelania sa mu a spoločnosti vráti od 20 do 50 násobne. Traduje sa, keď zomrel akademik a nositeľ Nobelovej ceny L.D.Landau, Američania vypočítali, že Rusko prišlo o 14 mld dolárov.

U nás sme jedinečný v prehlbovaní výnimky, (verejne) odpustiť vzdelanie. Bez vzdelania jednotlivec u nás ma šancu, ak je dobrý rétor a ma stranícku knižku, potom sa môže zahniezdiť vo vysokej politike ... a je za vodou.

Pandémia vygenerovala strategickú tému, ktorou je kvalita školstva. Ak k tomu pripočítame škandály najvyšších politikov, ktorí získali diplomy a tituly nečestným spôsobom, tak ochudobňujme spoločnosť, čím zužujeme si zdravý prirodzený základ vytvárať podmienky pre formovanie elity národa. Ak premiér sľúbil, že diplomovky budú prekontrolované, potom počet vysokoškolákov bude rapídne ubúdať.  Neuvedomujeme si, že najkvalitnejší študenti zo Slovenska odchádzajú študovať do Česka, kde zo 248 tisíc vysokoškolákov zo Slovenska tam študuje 10%. 

Pandémia je kultúrny fenomén, nie iba ekonomicky. Totalizuje sa, čo sa prejavuje vo vyprázdňovaní ducha a kultúry, ktorá nás bude nútiť byť „poslušnejšími“. Preto pandémia by mala aktivizovať ducha a našu tvorivú energiu v prospech rozvoja nás, aby sme v rôznosti z pandémie vyšli posilnení. 

Rozumieť niečomu znamená nájsť v tom niečo, čo je naše. Práve toto objavovanie seba mimo nás, čo by nás malo posúvať ďalej. 

Zamyslime sa do nadčasovej myšlienky A.Huxleya, čo sa nám bude zdať na prvé prečítanie ako sci-fi, povedal „Dôslednú vedeckú diktatúru nikdy nezvrhnú“. 

Preložené do zrozumiteľnej reči sa pokúsil ozrejmiť  J.Dušek, ktorý zastáva názor, že súčasná koronovírusová pandémia je umelo živená panika. Povedal: Niekto sa díva na človeka, ktorý nenosí rúško ako na vzdorovitého idiota a šíriteľa nákazy, zatiaľ oni bojujú za posledné zostatky našej slobody, o ktorej nevieme, že ju strácame.