Pre rok 2009 boli schválené občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám  finančné príspevky. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 28.1.2009 schválilo výšku príspevkov tak, ako ich navrhla Komisia kultúry, cestovného ruchu a informácií pri MZ v Čadci. Finančné príspevky sú uvedené v tisíc Sk. Príspevok pre rok činí 510 tis Sk (16.929 €), oproti roku 2008, kedy sa prerozdelilo 755 tis. Sk).

Ž i a d a t e ľ

N á z o v  podujatia

Požiadavka

Návrh refer

Doporučené

   

v tis. Sk

kultúry

komis.kultúry

       

(koneč.suma)

Kysucké kultúrne stredisko

Palárikova Raková

60

60

60

Kysucké kultúrne stredisko

Stružielka

30

20

20

Kysucké kultúrne stredisko

Dni otv.dverí kysuc.kult.

15

10

10

Kysucké kultúrne stredisko

Kalendárium

5

5

5

Kysucká knižnica

 

47

20

40

MsKS Čadca

FS Kysucká heligónka

40

40

35

MsKS Čadca

DS J.Palárika

40

40

35

CVČ Čadca

mažoretky

75

30

30

ZŠ J.A.Komenského

Tvorivosť mladých ....

18

20

18

ZŠ J.A.Komenského

"Ber fakľu, zažíhaj svetlá"

40

35

35

Chrám.spev.zbor s. Jozefa

Vydanie CD

50

50

47

ZŠ a MŠ Čadca - Horelica

3.rozprávkový jarmok

15

10

10

ZO Slov. zväzu včelárov

liečiva, práca s deťmi

20

20

20

Mažoretkový klub EVITA

 

50

5

0

MO Živena

na činnosť

20

10

10

Polit. väzni - ZPO okr.Čadca

 

30

15

15

SZZ - ZO Čadca mesto

 

10

5

5

SZZ - ZO Čadca Bukov I

 

20

5

5

SZZ - ZO Čadca Bukov II

 

12

5

5

SZZ - ZO Čadca Milošová

 

10

5

5

Spolok priateľov Čadce

súťaž "Moja rodná"

35

30

30

Hudobná skupina ŠRAMOT

nakrútenie videoklipu

60

30

30

Spolok priateľov Čadce

označ. ďalších pľacov Čadce

32

20

20

Informačné centrum mladých

40

20

20

MsKS Čadca

projekt "Kysuce majú talent"

3

5

0

         

S  p  o  l  u

 

777

515

510