( Ako futsal v Čadci prišiel o peniaze ... vďaka mestu )

Už dlhšie sledujem vývoj pri prerozdeľovaní príspevkov športovým klubom (prerozdelenie pozri na konci článku), a moje poznanie sa úmerne dostáva do „správneho“ pohľadu vďaka zvyšujúcim sa kauzám v meste. Ak pominiem, že každý rok je viac žiadosti ako možnosti, ak silnie tlak lobistických skupín resp. jednotlivcov, tak v tomto roku celé prerozdelenie dostalo novú nebezpečnú dimenziu – isto účelovú a a ja si kladiem otázku, či aj nie politickú?

Prečo v Čadci úspech je považovaný za niečo zlého? Prečo úspech sa musí za každú cenu zlikvidovať. Mohol by som spomenúť úspešné pôsobenie FK Čadca v II. celoslovenskej lige, a cez zimnú prestávku sa netrénuje, futbalisti nemajú vyplatené peniaze. Pred sezónou kopec sľubov, a dnes iba beznádej. Aký to rozdiel medzi predchádzajúcim prezidentovaním futbalu (Ing. Milana Gura) a terajším prezidentom -  primátorom mesta (Ing.Jozefa Vražel)? Veľký ! Nie v rečiach, ale vo výsledkoch !!!  Ale to som odbočil, o tom niekedy inokedy. Kto neverí, nech si prečíta a potom bude vedieť.

Nemôžem si pomôcť lepším príkladom, čo sa odohralo na zastupiteľstve v stredu 28. januára 2009, keď sa schvaľoval príspevok futsalovému klubu Benfica GEMM Čadca. Treba pripomenúť, že Benfica hrá celoslovenskú súťaž, zároveň je organizátorom famózneho Vianočného futbalového turnaja, a v rozhodujúcej miere sa podieľajú aj na činnosti FK Čadca.   

Klub využil ponuku mesta uchádzať sa o príspevok. Benfica podala projekt na 200 tis Sk príspevok. Komisia školstva, mládeže a športu navrhla 90 tis. Sk. V stredu 28.1.2009 na zasadaní Mestskej rady schválila 0 (slovom nula) Sk. Možno si iba domýšľať, prečo Rada tak nekompromisne konala? Že by jediným previnením poslanca Ing. Milana Guru bolo, že týždeň pred konaním Rady a zastupiteľstva si dovolil v relácii Hodina s .... v Kysuckej televízie otvorene rozprávať o kauzách, ktoré spôsobil primátor mesta? Ani sa nečudujem, keď štýl práce je tienený strachom, neodpúšťa sa.

Ak k tomu pripočítam, že na následnom zastupiteľstve dostal poslanec Ing. Milan Gura ešte bonus, tak moja predtucha môže mať aj pravdivý kontext. Poslanec JUDr. Ján Macura, poslanec za Horelicu navrhol bez mihnutia oka, ale s trasľavým hlasom vylúčiť poslanca Ing. M.Guru z Mestskej rady a veľká BODKA ...a dielo „skazy“ bolo dokonané. (viď zoznam príspevkov športovým klubom)

Proste na Slovensku je to tak !!! Úspech sa neodpúšťa. Aby prúdili peniaze do športu, tak oni na úrade sa vybíjajú v prízemnostiach .... závidíme si a robíme podrazy. Škoda .....

Preto nech priložený zoznam pridelených príspevkov pre športové kluby je výpoveďou o dobe v ktorej žijeme. Celková suma na príspevky športovým klubom v Meste Čadca na rok 2009 bola 92.943 € (2.800 tis. Sk, v roku 2008 činila prerozdelovacia suma 4.900 tis. Sk), zostatok pre ďalšie prerozdelení činí 4.647 € (140 tis. Sk). Príspevky sú uvedené v tisíc Sk. Je dobré, že mesto podporuje príspevkami šport v meste, za podmienky, že pri schvaľovaní príspevkov nebude sa zohľadňovať politická ješitnosť.

 

P.Č.

Ž i a d a t e ľ

N á z o v  podujatia

Požiadavka

Doporučené

Návrh

     

v tis. Sk

komis. ŠMaŠ

MR

1.

PRATEX Čadca

hádzanársky klub

700

390

380

2.

MSK Ceresit Čadca

stolný tenis

1200

450

350

3.

ŠK Polície Čadca

 

200

30

0

4.

CAISSA Čadca

šachový klub

650

300

300

5.

KKM Čadca

maratónsky klub

150

130

120

6.

TJ Lokomotíva Čadca

TO Tulák

20

0

0

7.

TJ Lokomotíva Čadca

volejbalový oddiel

150

40

40

8.

TJ Lokomotíva Čadca

oddiel turistiky

75

15

15

9.

TJ Lokomotíva Čadca

oddiel saní

60

55

35

10.

FC Gól Čadca

ŠK mládeže - futbal

80

10

20

11.

Kysucká hokejbalová únia

 

480

250

180

12.

Benfica GEMM Čadca

futsal

200

90

0 !!!

13.

ZZO Čadca

tenisový klub

217

0

0

 14.*

TJ Slávia Čadca

 

25,4

15

0

15.

ŠK Čadca - Horelica

 

230

110

115

16.*

Klub Čadca

naturálna kulturistika

50

15

15

17.

OZTaŠČ Čadca

tech.ašport činnosti

0

20

10

18.

Jozef Ninis

reprezentant SR sane

70

25

25

19.

ZZO Čadca

klub karáte

60,252

20

0

20.

Michaela Maslíková

Čadca

60,252

25

25

21.

Mestská futbalová liga

malý futbal

90

30

20

22.

TJ Ekonóm Čadca

 

5

4

0

23.

Dom kultúry

Deň srdca

30,126

5

10

24.

FK Čadca

     

1000

           
 

S p o l u

 

4803,030

2029

2660

 

·         Kluby, ktoré odovzdali vyúčtovanie dotácie za rok 2008 po termíne