Prajem Vám šťastie, pretože je ho málo,

prajem Vám zdravie, pretože ho je treba,

prajem Vám  lásku, pretože je krásna.

Nezabudnite, ak nedúfate, nenájdete to, čo presahuje Vaše nádeje.

Požehnané Vianoce  a šťastný nový rok

želá

Peter Glasnák