Vystúpenie prezidenta Putina po 12 rokoch na Svetovom ekonomickom fóre v Davose sa očakávalo s veľkým záujmom. V prejave sa dotkol citlivých tém, ktoré lomcujú svetom. Putin varoval pred koncom civilizácie. Pandémiu Covid označil za hrozbu pre globálnu stabilitu. Varoval tiež pred hľadaním vnútorných a zahraničných nepriateľov. Pandémia koronavírusu v kombinácii s hospodárskou nerovnosťou a globálnou rivalitou mohla prehĺbiť nestabilitu vo svete.

 

Pandémia zhoršila nahromadené problémy a nerovnováhu. Medzinárodné inštitúcie slabnú, regionálne konflikty sa množia a globálna bezpečnostná situácia sa zhoršuje.

Ocenil dohodu Ruska a USA o predĺžení platnosti novej dohody START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní. Dodal, že súčasné rastúce napätie medzi Moskvou a Washingtonom pripomína situáciu pred druhou svetovou vojnou. Existuje nebezpečenstvo, že budeme musieť čeliť úpadku globálneho vývoja, ktorý vyústi do pokusov vyriešiť rozpory hľadaním vnútorných a zahraničných nepriateľov a zničením základných tradičných hodnôt.

Svetová hospodárska situácia je podľa Putina výsledkom západného liberálneho ekonomického modelu, ktorý podnecuje sociálnu, rasovú a etnickú neznášanlivosť, pričom miera napätia sa zvyšuje aj v krajinách so zdanlivo dlhoročnou tradíciou občianskych a demokratických inštitúcií.

Ruský prezident ďalej kritizoval sociálne siete a technologické spoločnosti, ktoré ich vlastnia, za ich snahu „ovládnuť spoločnosť, nahradiť legitímne demokratické inštitúcie a uzurpovať si právo jednotlivca rozhodovať o tom, ako žiť a aké názory vyjadriť“.

Putin vyjadril znepokojenie, že „existuje čoraz agresívnejší tlak na krajiny, ktoré nesúhlasia so svojou úlohou poslušných satelitov, prostredníctvom obchodných bariér, neoprávnených sankcií a obmedzeniami vo finančnej, technologickej a informačnej oblasti“.

V súčasnosti je dôležité prejsť od všeobecných vyhlásení k činom, nasmerovať skutočné úsilie a zdroje na dosiahnutie zníženia sociálnej nerovnosti v rámci jednotlivých krajín a postupného zbližovania úrovne ekonomického rozvoja rôznych krajín a regiónov planéty. Potom nebudú migračné krízy. Významy a akcenty takejto politiky, ktorá má zabezpečiť udržateľný a harmonický rozvoj, sú zrejmé. Jedná sa o vytváranie nových príležitostí pre všetkých, vytvárania podmienok pre rozvoj a realizáciu potenciálu človeka bez ohľadu na to, kde sa narodil a kde žil. Formuloval štyri priority.

  •  Človek má mať prostredie pre život, bývanie a prístupnú infraštruktúru - dopravnú, energetickú, verejné služby spojenú s vhodným životným prostredím.
  •  Človek má mať istotu, že musí mať prácu, ktorá mu zabezpečí neustále rastúci príjem a z toho vyplývajúcu slušnú životnú úroveň. Po celý život musí mať prístup k efektívnym  mechanizmom vzdelávania, čo mu umožňuje rozvíjať a budovať svoju kariéru a po jej ukončení dostávať slušný dôchodok a sociálne zabezpečenie.
  • Človek musí si byť istý, že dostane kvalitnú a efektívnu lekársku starostlivosť, keď je to potrebné. Systém zdravotnej starostlivosti mu v každom prípade zaručuje prístup k modernej úrovni služieb.
  • Bez ohľadu na rodinný príjem, deti majú mať možnosť dôstojne sa vzdelávať a využívať svoj potenciál.

Pri dosahovaní národných rozvojových cieľov sa Rusko otvorilo najširšej medzinárodnej spolupráci, pretože  je presvedčené, že spolupráca na globálnej sociálno-ekonomickej agende by mala pozitívny vplyv na celkovú atmosféru vo svetových záležitostiach a vzájomná závislosť pri riešení akútnych súčasných problémov. Ona by vyvolala vzájomnú dôveru, ktorá je obzvlášť dôležitá a obzvlášť aktuálna.

Obdobie spojené s pokusmi o vybudovanie centralizovaného, unipolárneho usporiadania sveta sa skončilo. Vlastne to ani nezačalo. V tomto smere sa uskutočnil iba pokus, ktorý už tiež skončil. Takýto monopol jednoducho svojou povahou odporoval kultúrnej, historickej rozmanitosti našej civilizácie.

Z tohto dôvodu budeme musieť okrem iného pracovať na posilňovaní a rozvoji univerzálnych inštitúcií, ktoré nesú osobitnú zodpovednosť za zaistenie stability a bezpečnosti vo svete, za vývoj pravidiel správania sa v globálnom hospodárstve a v obchode.