Nie je nič, čo by ti vláda mohla dať, pričom predtým by ti to vzala

W.Churchil

Covid-19 preniesol zákaz konania bohoslužieb pre verejnosť. Pritom cirkvi na Slovensku sú trpezlivé, v pokoji chcú prispievať k dohode so štátom pri rešpektovaní prijatých opatrení. Problémom zostáva, že napriek žiadostiam biskupov, predstavitelia štátu nevzali do úvahy výnimky pre verejnú pastoračnú službu. Zákaz verejných bohoslužieb  považuje predseda Správnej rady Nadácie A.Tunegu J.Figeľ za porušenie ústavného a medzinárodného práva.

 Neustále treba pripomínať, že cirkevný a nábožensky život je súčasťou kultúrneho a spoločenského života miest, obcí a regiónov.

Treba pripomenúť, že ani komunisti nezakazovali konať bohoslužby. Práve naopak komunisti neuvažovali ani o odluke, obávali zvýšeného spoločenského vplyvu a vnútornej cirkevnej disciplíny.

Je zarážajúce, ak nútená správa obmedzuje zhromaždovacie právo veriacich. Podľa posledného sčítania počet veriacich presahuje 76%. Pritom štát sa správa ku cirkvám, ako keby neboli. Pritom Boh otvára nebo všetkým, vchádza iba ten, kto chce.

Stále platí, treba vychádzať z poznania, že prostredníctvom cirkvi sú uplatňované základné ľudské právo a sloboda vierovyznania. Neveriacim treba pripomenúť, že 80% kultúrnych pamiatok na Slovensku je vo vlastníctve cirkvi a náboženských spoločnosti.

Z množstva informácii o pandémii zaujali tri, ktoré súvisia so zákazom konania bohoslužieb.

  • Vláda ČR 23.3. vydala uznesenie, ktorým udeľuje výnimku zákazu vychádzania na veľkonočné bohoslužby na dni 1.4. (Zelený štvrtok), 2.4. (Veľký piatok) a a 3.4. (Biela sobota - Veľkonočná vigília). Za účelom návštevy bohoslužby je možné vychádzať po tieto dni až do 23.59 hodín.
  • A.Merkelová chcela na Veľkú noc zavrieť kostoly, obchody a obmedziť cestovanie. Po kritike Cirkvi však od toho upustila. „Bola to chyba. Hlboko to ľutujem a prosím o prepáčenie“.

Jej konanie je v protiklade s našou „kresťanskou“ vládou, ktorá už po druhý krát po sebe v čase Veľkonočných sviatkov ponechala kostoly zatvorené pre bohoslužby. Pred voľbami (2020) sa zdalo, že Matovič ako najkonzervatívnejší premiér po roku 1993 bude riešiť prolife zákony. Nikoho ani vo sne nenapadlo, že bude zatvárať kostoly.

  •  Mons.Ján Graubner, arcibiskup olomoucký ochorel na covid-19. Na konzílií o jeho zdravotnom stave sa biskup opýtal prítomných lekárskych autorít čo bude? Nastalo ticho, po odmlke biskup povedal overenú pravdu, vy liečite, ale Pán Boh uzdravuje.

Pre pochopenie hĺbky pandémie nech poslúži otvorený list Mons. Stanislav Zvolenský k tejto problematike.

 „Vážený pán minister,

už rok robíme, čo je v našich silách, aby sme štátu pomohli v zápase s pandémiou.

Naše doterajšie prosby o najzákladnejší priestor pre duchovnú službu nepriniesli žiaden výsledok. Osobné stretnutie s pánom premiérom sa neuskutočnilo pre politické problémy.

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Kým lekári a vedci v konzíliách majú pre legitímne prejavy náboženskej slobody aj vo výnimočnom stave pochopenie, tieto sa pravdepodobne stali predmetom na výmenu pri politických súbojoch.

Vydržali sme aj neadekvátne obmedzenia a spôsoby zaobchádzania, lebo sme chceli (a stále chceme) podržať krajinu v boji. „Spolu to zvládneme“ sme nepokladali len za prázdne heslo. Rok sme sa zdržali akýchkoľvek kritík, hoci nás viacero komunikačných prejavov, ktorých sme boli svedkami, mrzelo.

Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa však stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť. Takú, ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez televízor. Tíšime, upokojujeme, zmierňujeme, kde sa dá.

Štát ale neustále predlžuje úplný lockdown náboženského života – a tak ľudia síce bez ťažkostí môžu stáť vedľa seba v doprave, v obchodoch, na výdajných miestach akéhokoľvek tovaru, pri výrobných linkách či v radoch na testovanie, ale do kostola a ani na sväté prijímanie už mesiace legálne prísť nemôžu. Z týždňa na týždeň na našu adresu rastú výzvy vzoprieť sa neprimeranosti opatrení.

Nesieme zodpovednosť za veriacich a nechceme dopustiť, aby ich ohrozilo brachiálne vynútenie obmedzení. Dôrazne však nesúhlasíme s nadmerným zasahovaním štátu do náboženského života v krajine a sme presvedčení, že dochádza k neadekvátnemu obmedzeniu náboženskej slobody, ktorá má byť – v príslušnej miere – rešpektovaná aj vo výnimočnom stave.

Chceli sme sa vyhnúť sporom a dúfali sme v ústretovosť štátu.

Vážený pán minister, napríklad včera sme zareagovali aj na Vašu ostatnú výzvu pomôcť seniorom s registráciou na očkovanie: Katolícka charita zriadila bezplatné číslo s rozsiahlym tímom ľudí v pozadí: kresťanské spoločenstvá mladých sa aktivizujú po celom území Slovenska. Viete, že naši kňazi a rehoľníci vytrvalo pomáhajú v nemocniciach. Stojíme pri ľuďoch, ktorí sú pandémiou najviac zasiahnutí. No odmietnutie garantovania ešte aj individuálnej pastorácie – a aspoň minimálnej, presnými pravidlami stanovenej možnosti verejných bohoslužieb, je pre nás veľkým sklamaním.

Pritom naši susedia vôbec nemajú plošné zákazy bohoslužieb. Je známe, že vo viacerých krajinách sveta už súdy vyhlásili zásahy výkonnej moci štátu do náboženskej slobody za nezákonné či neprimerané. Naposledy v Škótsku. Hoci sme z našej strany neiniciovali kroky takouto cestou, naliehavo žiadame, aby Slovensko primerane rešpektovalo náboženskú slobodu a bralo ohľad na duchovné potreby svojich obyvateľov.

Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS“