Od 1. februára 2009 nadobudol účinnosť zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke. Zákon prináša prísnejšie pravidlá, ale aj pokuty. Možno súhlasiť s prezidentom PZ Jánom Packom, ktorý na otázku, aký bude zákon odpovedal: Zákon bude bičom iba na „hrdinov“.

Zákon sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, núti vodičov byť disciplinovanejšími, a v neposlednej miere sleduje zníženie nehodovosti, a zníženie počtu úmrtí. Vlani na našich cestách zahynulo 558 ľudí, z toho viac než 200 chodcov a cyklistov.

Sprísnenie sankcii v zákone vychádza z poznania, že najčastejšími príčinami nehôd je nedanie prednosti v jazde a nevenovanie sa riadeniu vozidla. Preto napríklad klasické telefonovanie (z ruky) je minulosťou, ak by predsa, tak na pokutu vodič tak rýchlo nezabudne.

Zákon platí. Je v záujme všetkých, ktorí sú súčasťou cestnej premávky, aj napriek niektorým výhradám k zákonu ho dodržiavali. Ako sa budú napĺňať ambície zákonodarcov, aký bude trend počtu dopravných nehôd, usmrtených alebo ťažko zranených osôb, to ukáže budúcnosť. Preto nech priložená tabuľka nech sa stane porovnávacím štandardom, ako litera zákona bola účinná.

Prehľad o vývoji dopravnej nehodovosti , jej príčinách a následkoch

v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto

 

Dopravná nehodovosť

2008

2007

2006

2005

2004

           

Počet dopravných nehôd

1273

1179

1182

1155

1118

Usmrtené osoby

10

12

12

11

12

Ťažko zranené osoby

36

41

34

32

33

Ľahko zranené osoby

196

187

192

192

192

Materiálne škody (100 Sk)

708873

771504

655022

568440

410115

           

Príčiny dopravných nehôd

         

Celkom dopravných nehôd

1273

1179

1182

1155

1118

Porušenie základných povinnosti

562

503

430

452

380

Smer a spôsob jazdy

362

344

377

369

366

Rýchlosť

87

72

76

88

122

Nedanie prednosti

76

88

107

92

114

Predchádzanie

20

40

28

25

18

Iná príčina

166

132

164

130

118

           

Zavinenie dopravnej nehody

         

Vodiči osobných vozidiel

784

728

679

657

688

Vodiči nákladných vozidiel

158

172

127

144

128

Vodiči autobusov

16

12

20

26

20

Motocyklisti

17

8

12

19

14

Traktoristi

4

3

4

7

4

Cyklisti

15

7

31

21

28

Chodci

31

15

30

27

28

              z toho deti

14

4

14

10

12

Ostatné druhy vozidiel

 

181

233

213

147

Lesná a domáca zver

 

37

32

31

22

Iné zavinenia

 

16

14

10

39

Alkohol

97

68

74

54

76