( o tom, ako na vyzvanie primátora, kto môže nech pomôže mestu, konal Ing.M.Gura, ale primátor je stále nečinný ... veď sa jedná iba o 30 mio Sk)

 

Obyvatelia mesta, buďte v strehu !

V meste sa odohráva stále viac tajuplných káuz,

na ktoré nemáme, my obyvatelia odpovede !

 

Otázka znie, prečo je primátor naďalej nečinný?

·         Bol by nečinný, keby sa to týkalo jeho osoby (nie primátora) Ing. Jozefa Vražela?

·         Bol by nečinný, keby musel tak ako mesto zaplatiť, ale zo svojich, 30 mio Sk?

·         Bol by nečinný, keby mohol a nevyužil by podanie na mimoriadne dovolanie, aj napriek skutočnosti, že verejne proklamoval, že kto môže, nech pomôže?

Poslednú otázku som zámerne formuloval ako zmätočnú.

·         Ak niekto vyzýva, aby pomohol, ale on môže a nekoná, nie je to zmätočné konanie? Nie je to potom dôvod na diagnózu?

·         Ak on nekoná, čo robia jeho poradcovia? Ako mu radia?

·         Nie je to prejavom jeho apatie a neschopnosti viesť primátorsky úrad?  

·         Nie je to už strmý pád do komunálnej diery?

Na zastupiteľstve 28. novembra 2008 predložil poslanec Ing. Milan Gura návrh na prerokovanie bodu Opakovaný podnet na mimoriadne dovolanie. Dovolanie súviselo s 30 miliónovou megakauzou, ktorú s mestom vedie súdny spor o náhradu škody navrhovateľ Miloš Majchrák. Mestské zastupiteľstvo odmietlo prijať uznesenie, aby mesto mohlo podať dovolanie. Napriek nepochopiteľnému zlyhaniu, generálny prokurátor po preštudovaní spisu, poslal ho na Najvyšší súd SR.

Na zastupiteľstve 28. januára 2009 poslanec Ing. Milan Gura navrhol zaradiť do programu zastupiteľstva bod Informácia o postupe mesta vo veci mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom na Najvyšší súd vo veci náhrady škody Milošovi Majchrákovi.

Cieľom bolo, aby poslanci boli informovaní o postupe mesta v dovolaní sa tejto megakauzy. Chceli, aby boli oboznámení s odpoveďou mesta adresovanému Najvyššiemu súdu SR, ktorý si vyžiadal  od mesta odpoveď. Nie je skutočným dôvodom, že svojou odpoveďou mesto vypovedá, že jeho nečinnosť nie je asi náhodná? Všade inde by to bol dôvod, aby primátor odstúpil, ale Čadca musí byť výnimkou. Poslanci koalície nemali záujem byť informovaní, a v hlasovaní o zaradenie tohto dôležitého bodu do programu zastupiteľstva hlasovali proti zaradeniu. (ZA: 8, PROTI: 2, ZDRŽALI SA: 12)

Je zarážajúce, a zároveň nepochopiteľné, prečo sa tak ortodoxne poslanci držia názoru, že mesto nepotrebuje 30 mio Sk, ktoré už bolo pod ťarchou exekúcie zaplatené odporcovi,  Milošovi Majchrákovi. Prečo ten hrobový „pokoj“, alebo „nepokoj“ v duši primátora?

Pri tomto spore je niekoľko nápadných súvislosti nezrovnalosti.

     primátor bol, alebo ešte je spoločníkom s odporcom sporu?

primátor vyzval poslancov, kto môže nech pomôže riešiť spor v prospech mesta, ale primátor je v tejto kauze naďalej nečinný !!!! V protiklade je iniciatíva skupiny poslancov pod vedením Ing. Milana Guru, ktorý na vlastné náklady spracovali a podali mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru, a takto suplujú mesto a primátora.

Pre predstavu nezainteresovaného čitateľa sporná čiastka 30 mio vyjadrená príjmami mesta za rok 2008 predstavuje

-  v bežných príjmoch 8 % z 374.739 tis. Sk

-  v kapitálových príjmoch 70 % 43.319 tis. Sk

-  z príjmov finančných operácii 62 %z 48.535 tis. Sk

-  z celkových príjmov 6.4 % z 466.593 tis. Sk

Prečo jeden chce, a druhý nechce? Že by jediným dôvodom bolo, že sa jedná iba o 30 mio Sk, a k tomu ešte mestských? A ja sa nádejal, že mandát poslanca je aj o charaktere, aj o tom, že kto iný má chrániť majetok mesta, ako nie poslanci? Preto jedna rada pre obyvateľov v meste.

Obyvatelia mesta, buďte v strehu ! V meste sa odohráva stále viac tajuplných káuz, na ktoré nemáme, my obyvatelia odpovede !