Milý spoluobčania 2021

blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Majú v sebe výnimočné čaro, jedinečnú, nádhernú a neopakovateľnú atmosféru, ktorej podliehame všetci, bez rozdielu veku. Milovali sme ich, keď sme boli deťmi a rovnako ich milujeme aj keď nás čas postriebri vlasy. Sú to najmä sviatky rodiny, kedy sa všetci schádzame a prežívame spoločne radosť a duchovné naplnenie. V tomto čase sú aj naše srdcia otvorenejšie, prístupnejšie, ochotné rozdávať lásku i odpustenie vo zvýšenej miere. Sú to sviatky pokoja novej nádeje, žičlivosti a pohostinnosti.

 

Veľmi si želám, aby aj napriek náročnému obdobiu, ktoré opakovane zažívame, zavládol počas nastávajúcich Vianoc vo Vašich rodinách i na pracoviskách pokoj, spolupatričnosť a radosť zo života. Aby sme s odvahou a cťou čelili ťažkým dňom i nepriaznivým situáciám, aby sme boli schopní v sebe potlačiť v sebe potlačiť negatívne emócie a dali voľný priebeh dobru, porozumeniu a láskavosti.

Všetci to potrebujeme.

Verím, že sme toho schopní, verím, že zostaneme aj naďalej súdržní a budeme sa vzájomne podporovať a pomáhať si.

Prajem Vám i Vašim rodinám krásne, pokojné a láskyplné vianočné sviatky a v roku 2022 najmä pevné zdravie, šťastie, optimizmus a dostatok energie, elánu a pohody v súkromnom i pracovnom živote.

Ďakujem Vám za všetko dobré, čo prinášate nášmu mestu,

Ing.Milan Gura primátor