Ďakujem Vám,

že ste neprestali čítať moju stránku,

že ste zostali verní v covidovom čase.

Prajem Vám milostivé plné požehnanie a pokojné vianočné sviatky.

Peter Glasnák