Útoky na slobodu boli v vždy histórii vedené pod zásterkou vyšších cieľov. Nedovoľme, aby pod zámienkou ochrany zdravia obyvateľov dostali vybrané ministerské aparáty do rúk represívnu moc. Zastavme útok na ústavnosť, to sú výstižne slová autority českej politickej scény V.Klausa ku pripravenému pandemickému zákonu v Česku.

 

 K-19 robí starosti všetkým, bohatým, chudobným či demokratom. Staré príslovie hovorí, kto ma moc, má aj pravdu. Nie jedna vláda vpravo alebo vľavo sa snaží zohnúť zákon, dnes v mene pandémie tak, aby v novej slovnej forme v pandemickom zákone núdzový stav bol bez núdzového stavu. Ak lockdown nie je v zákone spomínaný, obsahuje všetky možnosti ako obmedziť občanom slobodu.

Podľa V.Klausa dochádza k mimoriadnemu útoku štátnej ústavnej moci na slobodu, demokratické usporiadanie a ústavou chránené práva. Hrubým spôsobom a pod hrozbou drakonických (podľa starogréckeho tyrana – krutý, prísny) sankcií obmedzuje ústavou chránené základné občianskej slobody vyhláškou troch ministrov.

Alarmujúce je zvlášť spôsob prijímania tohto zákona, kedy ma byť behom niekoľko hodín prevedený zásah do rozdelenia moci, obmedzenie nezávislosti justície a posilnenie represívnych funkcii štátu, pričom tento zhon je zdôvodnení údajnou hrozbou vzniku podzimnej „vlny“ onemocnenia K-19.

Spracované podľa článku klaus.cz/clanky/4854